Sisukord

24/7 koolitus - Töövõtuleping ja ehitusvaidlused. 2,9 TP (4 ak.h) kordus

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_26_EHI_6


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Exploreri ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitus annab 2,9 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.


Eesmärk

Koolituse eesmärk on selgitada ehituslepingu (töövõtulepingu) olemust, sisu, osapoolte õigusi ja kohustusi, õiguskaitsevahendite kasutamisega seotud küsimusi eeskätt läbi praktiliste aspektide. Käsitletakse vastava valdkonna kohtupraktikat ja olulisemaid põhimõtteid. 

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • tunneb ehituse töövõtulepingu sisu ja olemust, oskab eristada neid sarnastest lepingutest
 • teab töövõtja kohustusi
 • teab tellija kohustusi
 • tunneb töövõtja lepingurikkumise alaliike ja mõistab nende eristamise vajadust
 • teab, milline on töövõtja vastutus lepingu mittetäitmise ja täitmisega viivitamise korral
 • teab, milline on töövõtja vastutus lepingutingimustele mittevastava töö eest
 • teab, millised on töövõtja vastutuse ajalised piirid
 • teab, milline on tellija vastutust lepingurikkumise korral
 • mõistab töövõtulepingu ja töövõtugarantii eristamise vajadust
 • on kursis töövõtugarantii sisu ja olemusega, teab garantiitingimusi

Sihtrühm

Linna- ja vallavalitsuste ehitus- ja projekteerimisvaldkonna ametnikud ja spetsialistid, maavalitsuste jt riigiasutuste ametnikud, projektbürood, ehitusettevõtted, kinnisvaraarendajad ja -haldajad, kinnisvaraomanikud, projektijuhid, advokaadid, nõunikud, juristid ja konsultandid (notari-, advokaadi- ja õigusbüroodest, kinnisvarabüroodest) jpt.


Teemad

Vandeadvokaat Veikko Puolakainen käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • töövõtuleping (ehitusleping)
  - töövõtulepingu sisu ja olemus, eristamine sarnastest lepingutest
  - töövõtja kohustused (töö tegemise kohustus, kokkulepitud tulemus, kõrvalkohustused)
  - tellija kohustused (tasu maksmise kohustus, tasu suurus, tasunõude sissenõutavaks muutumine, tellija ülesütlemisõigus, koostöö – ja kaasabikohustus)
  - aktuaalne kohtupraktika

 • töövõtja lepingurikkumine
  rikkumise alaliigid ja nende eristamise vajadus
  - töövõtja vastutus mittetäitmise ja täitmisega viivitamise korral (tellija õiguskaitsevahendid ja nende kohaldamise eeldused)
  - töövõtja vastutus lepingutingimustele mittevastava töö eest (lepingu alusel tehtava töö mittevastavus lepingutingimustele ja/või muudele nõuetele, tellija õiguskaitsevahendid)
  - töövõtja vastutuse ajalised piirid
  - aktuaalne kohtupraktika

 • tellija lepingurikkumine
  töövõtja õiguskaitsevahendite eeldused
  - töövõtulepingu rikkumine tellija poolt (tasu maksmise kohustuse rikkumine, töö vastuvõtmisest õigustamatult keeldumine, koostöökohustuse rikkumine)
  - tellija vastutus
  - töövõtja õiguskaitsevahendid
  - töövõtja pandiõigus
  - aktuaalne kohtupraktika

 • töövõtugarantii ja selle alusel tekkivad õigussuhted
  töövõtulepingu ja töövõtugarantii eristamise vajadus
  - töövõtugarantii sisu ja olemus, garantiisuhte sõltumatus, garantiitingimused
  - aktuaalne kohtupraktika

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(4 akadeemilist tundi)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

 

Pildid / - Veikko Puolakainen 2020

Veikko Puolakainen, Advokaadibüroo NOVE vandeadvokaat ning partner

Vandeadvokaat Veikko Puolakainen on töötanud õiguse valdkonnas 1998. aastast, omades töökogemust nii ettevõtte juristina kui advokaadina väiksemas ja keskmises advokaadibüroos. Viimased kuus aastat töötas Veikko Baltikumi juhtivas advokaadibüroos SORAINEN kohtuvaidluste meeskonnas. Alates märtsist 2016 on Veikko tegutsemiskohaks keerukamate majandusvaidluste lahendamisele spetsialiseerunud Advokaadibüroo NOVE, mille üks asutajatest ja partneritest Veikko on. Veikko on spetsialiseerunud peamiselt kohtuvaidlustele tsiviil- ja haldusasjades ning on esindanud kliente kõikides Eesti Vabariigi kohtuastmetes, aga ka kohtuvälistes vaidluste lahendamise instantsides, samuti erinevates vaidemenetlustes.

Olulise osa tema tööst on moodustanud erinevad keerukad vaidlused võlaõiguse (lepingulised ja lepinguvälised võlasuhted), ühinguõiguse (aktsionäride vahelised vaidlused, juhatuse liikme vastutus) ning kinnisvara ja ehitusõiguse valdkonnas. Veikko osalusel on mitmed olulised kaasused lõppenud pretsedenti loovatena alles Riigikohtus ning on seeläbi aidanud kaasa valitseva õiguspraktika kujundamisele.


Meetodid

Loeng koos praktiliste näidetega, kohtupraktika analüüs.


Maksumus

149 € + km (181,78 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!

Kõik Addenda 24/7 ehitusalased veebikoolitused leiate SIIT


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE!

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak

+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.