Sisukord

24/7 koolitus - Raamlepingute kasutamine riigihangetes (4 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_27_JUHT


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Exploreri ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Eesmärk

Hankijad seisavad tihti silmitsi olukorraga, kus neil on vaja pikema aja jooksul sarnaseid tooteid või teenuseid, mille hankimiseks ei ole mõistlik iga-aastaselt riigihanget välja kuulutada ega sellele ressurssi kulutada. Raamlepingute kasutamine aitab pikemaks perioodiks luua raamistiku hankija ja pakkuja vahelisele koostööle, mille tingimused on aga tavapärasest hankelepingust paindlikumad. Raamlepingud on ka heaks vahendiks asjade ja teenuste hankimiseks neis valdkondades, kus hankevajadus võib olla harv, kuid kui vajadus tekib, siis on see ajakriitiline ja oluline.
Koolitus keskendub nii õigusteooriale raamlepingu olemuse ja tunnuste kohta, tutvustades sealjuures raamlepinguid käsitlevat vaidlustus- ja kohtupraktikat ning käsitleb ka raamlepingu praktikas kasutamise aspekte.

Koolituse eesmärk on tutvustada raamlepingu sõlmimise nõudeid ja praktilisi kasutusvõimalusi ning raamlepingute sõlmimise ja kasutamisega seotud vaidlustus- ja kohtupraktikat.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • oskab eristada raamlepingut hankelepingust
 • tunneb peamisi raamlepingu liike ja raamlepingute ülesehitamise võimalusi
 • tunneb teemakohast peamist vaidlustus- ja kohtupraktikat

Sihtrühm

Koolituse sihtrühmaks on:

 • riigi- ja kohalike omavalitsuse riigihankespetsialistid
 • juristid
 • raamlepingute koostamise ja sõlmimisega tegelevad ametnikud
 • ettevõtetes riigihangete pakkumuste ning riigihankelepingute sõlmimisega tegelevad spetsialistid.

Teemad

Kadri Härginen käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • raamlepingu mõiste ja tunnused:
  - eristamine hankelepingust
  - suletud vs avatud süsteem
  - ühe- ja mitmepakkujaga raamlepingud
  - täpsustatud või avatud tingimustega raamlepingud
 • riigihangete seadusest tulenevad nõuded riigihangetele, mis lõppeb raamlepingu sõlmimisega:
  - eeldatav maksumus
  - menetlusreeglid
  - erandid
  - hindamiskriteeriumid
 • hankelepingute sõlmimine raamlepingu alusel
 • raamlepingute muutmine
 • asjakohane vaidlustus- ja kohtupraktika tutvustus

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(4 akadeemilist tundi)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

 

Pildid / - Kadri Härginen_2019_veebifoto (5)

Kadri Härginen, advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaat ning riigihanke valdkonnajuht

Kadri Härginen on advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaat ning riigihanke valdkonnajuht. Kadri Härginen on tegutsenud riigihanke advokaadina 8 aastat, millele eelnevalt töötas Kadri avalikus sektoris nii riigihankeid läbiviiva spetsialisti kui ka Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonnas riigihangete poliitika kujundaja ning eelnõude väljatöötajana. Lisaks igapäevaselt klientide riigihankevaldkonnas nõustamisele ja vaidlustes esindamisele on Härginenil ka märkimisväärne hangete planeerimise ja läbiviimise kogemus.


Meetodid

Loeng, praktilised näited.


Maksumus

189 € + km (230,58 €). 


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE!  

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak
+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 

Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.