Sisukord

24/7 koolitus - Riigihanke eri etappides hankija vigade tuvastamine ja rikkumiste ennetamine (5 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_27_JUHT


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Explorerit ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Eesmärk

Koolituse eesmärk on läbi praktiliste ülesannete ja kaasuste õpetada tuvastama tüüpilisi riskikohti alates hanke planeerimisest kuni hankelepingu sõlmimiseni.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab kõige tüüpilisemaid vigu hanke planeerimisel – oskab neid ennetada, tuvastada ja seljatada
 • oskab ennetada, tuvastada ning seljatada hanke alusdokumentidega seotud vigu
 • teab kuidas ennetada, tuvastada ja seljatada pakkuja selgituspäringute menetlemisel tekkida võivaid vigu
 • on teadlik vigadest pakkumuste menetlemisel eri hanke etappides ja teab, mida ette võtta
 • teab vigu, mis on seotud pakkumuse kehtivusajaga
 • teab, kuidas korrektselt sõlmida hankelepingut
 • teab, millistes tingimustes tohib hankeleping üles öelda ja kuidas toimida force majeure olukordades
 • on teadlik, kuidas hankelepingut korrektselt muuta.

Sihtrühm

Sisekontrolör, audiitor, hankejuht, hankejurist, hankespetsialist, pakkujad, projektijuhid, kes oma töös riigihangetega kokku puutuvad


Teemad

Kristiina Kaarna käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid: 

 • tüüpilised vead hanke planeerimisel - vigade ennetus, tuvastamine ja seljatamine
 • vead ja tegematajätmised hanke alusdokumentides - vigade ennetus, tuvastamine ja seljatamine
 • vead pakkuja selgituspäringute menetlemisel - vigade ennetus, tuvastamine ja seljatamine
 • vead pakkumuste menetlemisel eri hanke etappides ja mida ette võtta
 • vead seoses pakkumuse kehtivusajaga
 • hankelepingu korrektne sõlmimine
 • hankelepingu ülesütlemine ja force majeure olukorrad
 • hankelepingu korrektne muutmine

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(5 akadeemilist tundi)

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Eesti Töötukassa kaudu osalejatele on Addenda e-akadeemias teadmiste kontrolli läbimine kohustuslik. 
Lisainfot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Koolitajad

Pildid / - Kristiina Kaarna 2021

Kristiina Kaarna, riigihangete ekspert ning Advokaadibüroo Sirel & Partnerid jurist

Advokaadibüroo Sirel & Partnerid jurist Kristiina Kaarna on 2017. aasta riigihangete seaduse üks autoreid ja tegutsenud riigihangete valdkonna eksperdi ja avaliku koolitajana üle 10 aasta. Kristiina Kaarna pädevuses on ka krüpto ja virtuaalteenustega seonduv, ühisrahastuse projektid, rahapesu tõkestamise ning andmekaitse valdkonnad.

Kristiina Kaarna on töötanud Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunikuna, samuti Riigi Kinnisvara AS õigus- ja hankeosakonnas, osaledes muu hulgas CO2 projektis, mis on olnud üks suuremaid ja tööintensiivsemaid Eesti avaliku sektori ehitushanke projekte ja Superministeeriumi projektis. Kristiina Kaarna on omandanud Baseli Ülikooli (Šveits) Euroopa õpingute magistrikraadi, samuti lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduse (L.L.M). Ta on end täiendanud IT Kolledžis. Kristiina Kaarna on mitmete õigusalaste publikatsioonide autor ning olnud Majanduskooli hangete eriala õppejõud.


Meetodid

Loeng, praktilised näited, vaidlustuste ning kohtupraktika analüüs.
Koolitusteemade käsitlemine toimub läbi Riigihangete vaidlustuskomisjoni ja kohtute otsuste ning kaasuste baasil.


Maksumus

159 € + km (193,98 €). 


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE!

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak
+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 

Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.