Sisukord

E-riigihangete keskkonna kasutajakoolitus ja hanke alusdokumentidega seonduv problemaatika

Jaga

Eeltutvustus

Vastavalt riigihangete seaduse § 55 lõikele 7, mis jõustub 01. jaanuaril 2013 peab hankija võimaldama pakkumuste ja taotluste elektroonilist esitamist vähemalt 50 protsendi ulatuses hankija eelarveaastal planeeritavate riigihangete rahalisest mahust. Seega ei ole hankijatel enam palju aega elektroonilise hankekeskkonna tundmaõppimiseks. Kuna lähitulevikus toimub vähemalt poolte riigihangete läbiviimine elektroonilises hankekeskkonnas, siis eeldab riigihangetel osalemine igalt pakkujalt antud keskkonna tundmist.

Elektrooniline riigihange hange, mille läbiviimisel kasutatakse teabe edastamiseks ja vastuvõtmiseks ning andmete töötlemiseks ja säilitamiseks osaliselt või täielikult elektroonilisi seadmeid ja vahendeid. E-hanke kasutusele võtmine aitab hankijal kiirendada menetlusprotsessi ja lühendab menetlusliku poole ajakulu erinevate protokollide koostamisel ning lihtsustab teavitamisega seonduvat. Samas pakkujatele annab e-hankes osalemine kokkuhoidu pakkumuse esitamisega seotud kuludelt ning pakkumuse ettevalmistamise ajalt.

Koolitusel käsitletakse ka hanke alusdokumentide koostamise problemaatikat Hanke alusdokumentide koostamisel põhjustavad nii hankijatele kui pakkujatele probleeme peamiselt kvalifitseerimise tingimused ja pakkumuste hindamise kriteeriumid. Nendega toimetulekuks saab koolitajalt praktilisi näpunäited.
 
E-hanke keskkonnaga kohapeal iseseisvaks tutvumiseks soovitame osalejatel kaasa võtta ID kaart ja PIN koodid!

Tagasiside 10.10.2012 toimunud samanimeliselt koolituselt oli 5-pallisel skaalal väga kõrge.
Koolitusel osalejaist andis tagasisidet 11 inimest.
Koolituspäev oli terviklik 4,55.
Koolituspäev oli hästi korraldatud 4,45.
Toimumiskoht vastas ootustele 4,55.
Valitud lektor oli professionaalne 4,82.
Koolituse sisu vastas teemale 4,55.


Eesmärk

Käsitleda hankedokumentides seatavate tingimustega seonduvaid probleemkohti ja tutvustada riigihangete elektroonilise keskkonna võimalusi ning õpetada hankijaid ja pakkujaid seda kasutama.


Sihtrühm

Kõik riigi ja kohalike omavalitsuste riigihankespetsialistid ja pakkujad


Teemad

 • Hankedokumentide koostamine rõhuasetusega kvalifitseerimise tingimustele ja hindamise kriteeriumitele
 • Hankemenetluse elektrooniline korraldamine avatud menetluse näitel hankijale:
  - kõrvaldamise aluste, kvalifitseerimise tingimuste ja hindamiskriteeriumite sätestamine
  - erinevate vormide sisestamine
  - hanketeate esitamine
  - teadete, selgituste, otsuste ja muu info elektrooniline edastamine
  - laekunud taotluste ja pakkumuste elektrooniline menetlemine
  -  pakkumuste avamine
  - pakkuja kvalifikatsiooni kontroll, pakkumuse vastavuse kontroll ja hindamine
  - riigihanke aruande elektrooniline esitamine ja avaldamine        
 • Hankemenetluses elektrooniline osalemine avatud hankemenetluse näitel pakkujale:
  - hanketeatest leitav info
  - hankedokumentide elektrooniline allalaadimine ja isiku registreerimine
  - pakkumuste elektrooniline esitamine, vormide täitmine, hinnapakkumuse tegemine
  - teadete, küsimuste, otsuste ja muu info elektrooniline edastamine

Aeg ja maht

30. aprill 2013, kell 10.00- 15.30
(6 akadeemilist tundi)


Toimumiskoht

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Suur-Sõjamäe 10A, Tallinn
Ruum 121 (arvutiklass)


Koolitajad

Pildid / - Jarlo_Dorbek
Jarlo Dorbek
, Outsourcing Partner OÜ juhatuse liige. Jarlo Dorbek omab üle 10 aasta riigihangete läbiviimise kogemust, ta tegeleb riigihangete alase nõustamise, riigihangete koolituste ja hankemenetluste läbiviimise, erasektorile üksik- ja ühisostude läbiviimise ja erasektori ostukorralduses nõustamisega. Kuni 2011 aastani oli Jarlo Justiitsministeeriumi riigihangete spetsialist, kust ta tegeles hankepoliitika koordineerimise, Justiitsministeeriumi ja valitsemisala tsentraalsete riigihangete läbiviimise ja hankelepingute koostamise, lepingu läbirääkimiste ja lepinguvaidlustega. Ta on välja töötanud ka riigihangete alaseid õigusakte ja juhendeid.


Meetodid

Loeng, näited, e-riigihanke praktiline läbiviimine elektroonilises keskkonnas.


Maksumus

Registreerudes kuni 16. aprillini on soodushind 149 € + km osaleja kohta, hilisematele registreerujatele kehtib tavahind 169 € + km.
 
Hinnasoodustus -10% kehtib kahele ja enamale osalejale ühest organisatsioonist.


Maksumus sisaldab

Koolituse, koolitusmaterjalid, kohvipausi, lõuna.


Tasumine

Koolituse tellimise järgselt saadame Teile kinnituse koolitusel osalemise kohta ja koolitusarve, mille tasumist ootame Addenda OÜ arveldusarvele 333037710001 Danske Bank A/S Eesti filiaali.


Loobumine

Koolituse loobumisel palun teatada kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - Diana_Nõmmik 113x150
Diana Nõmmik
, koolitusjuht
Addenda Koolitus ja Konsultatsioonid
tel + 372 664 64 20 ;+372 58 09 14 04                                    
diana.nommik@addenda.ee


Jaga

Venekeelsed veebiseminarid karjääri planeerimisest ja ettevõtlusest

17. septembril käivitub Välisministeeriumi poolt rahastatud arengukoostöö projekti "Inseneriharidusega noorte konkurentsivõime tugevdamine Valgevene tööturul“ raames veebiseminari sari, mis koosneb 15 venekeelsest veebiseminarist. Läbiviidavad seminarid jagunevad kolme eraldiseisvasse seminari tsüklisse: "Leia oma tee", "Edukaks esimesel katsel" ning "Isikliku etetvõtte ...

Loe rohkem Kristina Paal

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.