Sisukord

Ettevõttest

Koos oleme sammu võrra ees!

Addenda koolitus ja konsultatsioonid on koolitusfirma, mis alustas edukalt oma tegevust 2002. aasta sügisel.

Rääkides endast, peaks vast alustama nimest ADDENDA. Mida see tähendab? Ladina ja prantsuse keelt valdavale inimesele on see sõna tuttav. Addenda tähendab lisandväärtust ja selle andmist, millegi lisamist. Õppinud ja kogemusi omavale inimesele saab lisandväärtusena pakkuda just täiendusõpet. On ju just see elukestva õppe üks peamisi tunnuseid ning tsiteerides taas klassikuid on kogemus küll hea õpetaja, kuid ta kulutab liiga palju inimeste aega, nii et tema õppetundide väärtus kahaneb koos kulutatud ajaga.

Addenda OÜ peamised tegevused

 • täienduskoolituste korraldamine
 • konverentside korraldamine
 • veebiseminaride korraldamine
 • õppe-ja kontaktreiside korraldamine
 • juriidiline ja ärinõustamine
 • projektide kirjutamine ja läbiviimine
 • ettevõtte sisekoolituste korraldamine
 • veebirakenduste rent sh e- õpe ja veebiseminarid

Addenda OÜ majandustegevusteate number on 174837.

Addenda OÜ tähtsamad saavutused

Kuueteistkümne tegevusaastaga on Addenda OÜ:

 • korraldanud enam kui 10000 koolitust ja seminari ning konverentsi
 • korraldanud üle 130 õppereisi välisriikidesse nii Euroopasse, Aasiasse kui ka Ameerikasse
 • meie koolitustel on osalenud enam kui 100 000 inimest
 • koolitanud järgmistel koolitusvaldkondadel, millega tutvu siin

Meie klientideks on avaliku sektori organisatsioonid ja eraettevõtted. Addenda OÜ koolitused ja seminarid toimuvad vastavalt klientide soovile ja vajadusele eesti, vene, inglise ja soome keeles.

Addenda OÜ on tunnustatud läbi aastate erinevates kategooriates, Gaselli TOPis kui suurim tõusja, esikuuikus avaliku teenistuse aastaraamatutes läbi aastate, mitmeid kordi Äripäeva koolitustopi esikolmikus ja veebiseminaride algataja Eesti koolitusturul. 

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks.

Väliskoolituste ja õppereiside korraldamise kogemust omab Addenda OÜ juba alates esimesest tegevusaastast. Oleme erinevatele sihtrühmadele organiseerinud õppereise, mis lisaks koolitusele sisaldavad ettevõtete ja omavalitsuse asutuste külastusi, ärikohtumisi, laboratooriumite ja teadusuuringute keskuste külastusi, pooleliolevate ehitusobjektide külastusi jne. Koolitajateks oleme alati pakkunud sihtkohamaa parimaid spetsialiste, kellest mitmed on rahvusvaheliselt tunnustatud spetsialistid. Sihtriigid, kus oleme käinud: Prantsusmaa, Soome, Saksamaa, Austria, Itaalia, Suurbritannia, sh Šotimaa, Iirimaa, Portugal, Hispaania, Tšehhi ja Norra. Ehitus- ja arhitektuuriala inimestega oleme käinud ka väljaspool Euroopat - Austraalias, Uus- Meremaal, Singapuris, Malaisias, Vietnamis, Hiinas, Hong- Kongis, Dubais, USAs, Peruus, Turkmenistanis, Brasiilias, Lõuna- Aafrika Vabariigis, Namiibias, Jaapanis ja mitmetes teistes riikides. Pikaajaline tegevus ja kogemused on võimaldanud meil luua hea suhetevõrgustiku ning aidanud leida usaldusväärsed partnerid mitmel poole Euroopas ja väljaspool seda.

Meie jaoks on koolitus pidev edu saavutamise võti vaid siis, kui koolitustegevus on planeeritud sihikindlalt ja õigeid eesmärke silmas pidades. Addenda koolitus ja konsultatsioonid on võtnud eesmärgiks luua paindlik ja kliendikeskne keskkond nii koolitustel osalejatele kui meie kodulehekülje külastajatele. Uue sajandi märksõnaks on "õppiv organisatsioon", mis hangib pidevalt uut informatsiooni ja nägemusi klientidelt, väliskeskkonnast ja protsessidest, kasutab seda teadmust reageerimaks uute ideede, toodete, teenuste ja arendustega ning tulemuste mõõtmisega.

Meie koolitus on midagi enamat kui õppimine. Me püüame vältida "tähelepanu- valmis olla- start" tüüpi koolitust ja jälgime printsiipi- "pidev meeldetuletamine teadmiste kinnistamiseks". Koolituses peame tähtsaks "kättpidi sees" koolitust, kus juhime oma kliente ekspertide ja praktikute juurde. Ideaalis tähendab selline koolitus töös olevate projektide ja protsesside parendamist ühel ja samal ajal koolitusega.

Kliendirahulolu ja areng toob meile sära silma!

Ootame Teid meie koolitustele
Kristina Paal, tegevjuht

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.