Sisukord

UUS! Hoonete ligipääsetavus – uued nõuded projekteeritavatele korterelamutele ja ühiselamutele. 5,4 TP (veeb + saal)

Registreeri koolitusele
Jaga

KOOLITUS TOIMUB NII VEEBIS KUI KA SAALIS!
Saalikohtade arv on piiratud!

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel saalis, veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne
Reaalajas saalis toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Eeltutvustus

Ehitatud keskkonna ligipääsetavuse temaatika on muutunud järjest aktuaalsemaks nii Eestis kui ka teistes vananeva ühiskonnaga riikides. Teemat kajastatakse meedias, sellega tegeletakse riiklikul tasandil ning positiivse tendentsina on hakanud selle peale mõtlema üha suurenev osa ühiskonnast. Kahetsusväärselt ei ole ligipääsetavus piisavas mahus esindatud kõrgkoolide õppekavades ega täiendkoolitustel ning seda lünka proovibki antud koolitus eluhoonete osas veidi täita. Kõige olulisem on mõista, et ligipääsetavus ei ole spetsiifiliselt ratastoolikasutajate probleem – varem või hiljem, vähemalt või rohkemal määrab puudutab see meid kõiki. Lisaks neljale peamisele erivajadusele (liikumine, kuulmine, nägemine, intellektuaalsus) tuleb mõista ligipääsetavust läbi kogu inimese elukaare, alates väikelapsest ning lõpetades vanuritega, sinna hulka kuuluvad ka väikelaste vanemad, s.h. kaksikute vankriga. Erivajadust võib vaadelda ka püsiva, ajas halveneva (inimese vananedes) või ajutisena (nt noore inimese ajutine liikumist piirav trauma või haigus). Samuti on asjakohane mõelda kolijate, reisikohvi või poekottidega liikuja või jalgratta panipaika panemise peale. Ka liikumise abivahendeid on lisaks tavalisele või elektilisele ratastoolile palju enam, nt kargud, kepp, käimisraam, rulaator, samuti liikumine juhtkoera või teise inimese abil.
Hoonete ligipääsetavuse seisukohalt on oluline tervikvaade, s.t et lisaks hoonele endale peab igas mõttes ligipääsetav, ohutult ja mugavalt kasutatav olema ka hoone lähiümbrus, nt ühildumine ühistranspordipeatuste ja kergliiklusteega, liikumine kinnistul, õueinventari kasutamine, jäätmekäitlus (prügikastide paiknemine), operatiivsõidukite juurdepääs, parkimine (s.h. elektri- ja hübriidsõidukite laadimine või elektriline eelküte). Sealt edasi tõus hoone peasissepääsuni, pääs hoonesse, horisontaalne ja vertikaalne liikumine hoones, üldkasutatavad alad ja abiruumid ning lõpuks korter ise oma erinevate ruumide ja rõduga.      


Eesmärk

Kuna ligipääsetavuse alased teadmised on lisaks ühiskonna tavaliikmetele kasinad ka ligipääsetavust kavandavate spetsialistide ja ametnike seas, on koolituse peamiseks eesmärgiks teadlikkuse tõstamine, uutest nõuetest teavitamine ning lahenduste tutvustamine.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

  • omab üldist arusaama hoone ja selle lähiümbruse ligipääsetavuse temaatikast
  • teab hetkel kehtivat hoonete ligipääsetavuse valdkonna õiguslikku regulatsiooni ning orienteerub valdkonna standardites ja juhendmaterjalides
  • on omandanud ülevaate peagi riiklikult kehtestatavatest uute projekteeritavate korter- ja ühiselamute ligipääsetavuse nõuetest ning võimalikest lahendustest.

Sihtrühm

Arhitektid (s.h. detailplaneeringute koostajad, maastikuarhitektid, sisearhitektid), hoonete üldehitusliku osa projekteerijad, peaprojekteerijad, omanikujärelevalve teostajad, kinnisvara arendajad, ehituse peatöövõtjad, hoonete audite ja ehitusprojekti ekspertiiside koostajad ning kõrgkoolide õppejõud.
Samuti ehitusspetsialistid, ehituskonsulatandid, ligipääsetavusega tegelevad ametnikud, huvigruppide (nt erivajadustega inimesi esindavad) liikmed, erialaliitude esindajad, valdkonna huvilised üldiselt. KOV ehitusspetsialistid, samuti ehitus- ja planeerimisosakondade juhatajad.


Teemad

Simo Ilomets käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

  • ligipääsetavuse seadusandlus ja kehtivad nõuded
  • ligipääsetavuse standardid ja juhendmaterjalid ning inimesest lähtuvad mõõtmed, ligipääsetavusega arvestamine läbi kogu elukaare, arvestades võimalikke ajutisi või püsivaid erivajadusi
  • hoone lähiümbruse kavandamine, tõus sissepääsu juurde ja pääs hoonesse
  • hoone üldkasutatava ala kavandamine, korteri kavandamine, erinevate ruumide kavandamine;
  • peagi riiklikult kehtestatavate ligipääsetavuse nõuete (nõuete tööversioon, mis ei ole hetkel veel õigusaktina jõustunud) tutvustamine  - uued projekteeritavad korterelamud ja ühiselamud
  • võimalikud lahendused
Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab 5,4 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Aeg ja maht

Koolitus toimub 25. augustil 2021 kell 9.00–14.15.
(6 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava:
09.00–10.30 koolitus
10.30–10.45 paus
10.45–12.15 koolitus
12.15–12.45 paus
12.45–14.15 koolitus

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolitus läbida Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel.


Toimumiskoht

Koolitus toimub nii saalis kui ka veebis! Saalikohtade arv on piiratud!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel saalis, veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Saalikoolitus
Öpiku Ärimaja A hoone, Valukoja 8-1, Tallinn.
Palun sisenege Valukoja tänava poolsest uksest. Kasutage lifti A, ootame Teid 10. korrusel.
Transpordiviisid
Buss: 7, 15, 45, 49, 65 (peatused Lõõtsa, Valukoja)
Tramm: 4 (peatus Ülemiste Linnak)
Vaata sõiduplaane SIIN!
Parkimise info SIIN!
 
Veebiülekanne 
Reaalajas saalis toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.

 


Koolitajad

Pildid / - Simo Ilomets 2019 a

Simo Ilomets, Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech), Inseneriteaduskonna, Ehituse ja arhitektuuri instituudi lektor ja magistriõppekava (Hooned ja rajatised) programmijuht

Simo Ilomets on Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech), Inseneriteaduskonna, Ehituse ja arhitektuuri instituudi lektor ja magistriõppekava (Hooned ja rajatised) programmijuht. Lisaks on ta tegev enda ettevõttes Hausi OÜ, mis tegeleb ehitusliku projekteerimise, ekspertiiside, auditite, eksperdiarvamuste ning konsultatsioonidega. Tehnikaülikoolis on olnud või on Simo Ilometsa osalusel läbiviidavateks õppeaineteks "Niiskuskahjustuste vältimine ehituses", "Ehitusfüüsika alused", "Hoonete piirdetarindid" ning Väikesemahuline korterelamu – projekt”; samuti on ta “Projekteerimispraktika” ülikooli poolne kuraator. Lisaks programmijuhi ja õppetööle osaleb ta paljudes teadus- ja uurimistöödes. Simo Ilometsa erialase töö põhisuunad on hoonete energiatõhusus, piirdetarindid, ehitusfüüsika, niiskusturvalisus, renoveerimine, hoonete lagunemisprotsessid ja kasutusiga, hoonete ligipääsetavus. Simo Ilomets on osalenud viimase aasta jooksul Riigikantselei poolt ellu kutsutud Ligipääsetavuse rakkerühma töös. Simo Ilomets on lõpetanud 2009. aastal TTÜ ehitusinsenerõppe Tööstus- ja tsiviilehituse erialal ning 2017. aastal sama ülikooli doktorantuuri Ehituse ja keskkonnatehnika erialal.


Meetodid

Osalejaid kaasav loeng koos näidete ja aruteluga.


Maksumus

Registreerides kuni 11. augustini 2021 kehtib soodushind 169 € + km (202,80 €), hiljem tavahind 199 € + km (238,80 €)
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km (34,80 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v 

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
+372 520 6347
diana.nommik@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - ETÜ 2013 kasutusvalmidused

Ehituse praktikas on küllaltki sügavalt juurdunud põhilise ja lõpliku kasutusvalmiduse mõisted. Samas ei tulene neid termineid ühestki seadusest. Ehituse töövõtulepingute üldtingimustes (ETÜ 2013) siiski mõlemaid termineid käsitletakse ning nendega on seotud ka mõningad kohustused. Seepärast vaatleme seekord täpsemalt, mis on põhiline ja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.