Sisukord

24/7 VEEBIKOOLITUS - Reovee omapuhastite projekteerimine, ehitamine ja ekspluatatsioon arvestades uuenenud veeseadust. 3,2 TP

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_26_EHI_3


Eeltutvustus

Anname ülevaate 01.01.2020 jõustunud veealase seadusandluse muudatuste kohta.

Koolitus on salvestatud 29. jaanuaril 2021.

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolituse salvestust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.
Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Exploreri brauserit keskkond ei toeta).

NB! Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Koolitus annab 3,2 TP (inseneri täiendõppe punkti). 
Tõendi väljastamise eelduseks on veebikoolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada veebikoolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Eesmärk

Anname ülevaate 01.01.2020 jõustunud veealase seadusandluse muudatuste kohta, mis mõjutavad omapuhastite projekteerimist, ehitamist ja kasutamist. 

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • millised muutused tõi endaga kaasa 01.01.2020 jõustunud veeseadus
 • mis on uut reovee omapuhastite asukoha valikul, projekteerimisel ja ehitamisel
 • millega tuleb arvestada omapuhastussüsteemide projekteerimisel ja ehitamisel
 • millised on omapuhastite tehnilised lahendused arvestades põhjavee reostuskaitstust

Sihtrühm

Reoveepuhastite omanikud, omanikujärelevalve tegijad, reoveepuhastite ehitusega tööalaselt kokkupuutuvad spetsialistid, KOV ehitusspetsialistid, KOV keskkonnaspetsialistid ning veevärgi kanalisatsioonivete käitlusega kokkupuutuvad isikud.


Teemad

Mihkel Gross käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • seadusandlus ja selle muudatuste arvestamine omapuhastite projekteerimisel, ehitamisel, ekspluatatsioonil ja hooldamisel
 • reovee vooluhulk ja reostuskoormus üksikmajapidamistes ja kuni 50 ie suurusega asumites
 • reoveepuhastusmeetodid
 • reovee käitlemise võimalused oma kinnistul, omapuhasti asukoha valik
 • reoveetorustikud, isevoolne kanalisatsioonitorustik ja selle ventileerimine
 • kujad ja kaitsetsoonid
 • üksikmajapidamise omapuhasti tüüpilised lahendused
 • suurema, kuni 50 ie omapuhasti tüüpilised lahendused
 • reovee looduslähedased puhastussüsteemid (septik + imbsüsteem või pinnasfilter)
 • reovee bioloogilised kompaktpuhastid
 • omapuhastite projekteerimine, ehitamine ja sissetöötamine
 • omapuhastite hooldamine
 • settekäitlus

Aeg ja maht

24/7 Teile sobival ajal ja sobivas kohas Addenda e-akadeemias.
(4 akadeemilist tundi)


Koolitajad

MIHKEL GROSS, EESTI MAAÜLIKOOLI LEKTOR.


Meetodid

Loeng, näited ja praktilised käsitlused.


Maksumus

Veebikoolituse hind on 149 € + km (178,80 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Eesti Töötukassa kaudu osalejatele e-õppe keskkonnas teadmiste kontrolli tegemine kohustuslik. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!
Kõik Addenda 24/7 ehitusalased veebikoolitused leiate SIIT


Tasumine

24/7 veebikoolitusele registreerimise järgselt väljastab Addenda OÜ arve 24 tunni jooksul, e-arve saajad saavad seadusega vastava arve e-arvete keskkonda.


Lisainfo

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v 

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
diana.nommik@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - ETÜ 2013 kasutusvalmidused

Ehituse praktikas on küllaltki sügavalt juurdunud põhilise ja lõpliku kasutusvalmiduse mõisted. Samas ei tulene neid termineid ühestki seadusest. Ehituse töövõtulepingute üldtingimustes (ETÜ 2013) siiski mõlemaid termineid käsitletakse ning nendega on seotud ka mõningad kohustused. Seepärast vaatleme seekord täpsemalt, mis on põhiline ja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.