Sisukord

Riigihangete baaskoolitusprogramm

Jaga

Eeltutvustus

Riigihangete spetsialistil on organisatsioonis väga oluline roll. Kvalifitseeritud riigihangete spetsialisti poolt läbi viidud riigihangete tulemusena saavutatakse organisatsiooni enda, aga ka pakkujate ja lõpptarbijate rahulolu. Professionaalselt läbiviidud riigihanked mõjutavad suurel määral organisatsiooni mainet ning usaldusväärsust. Hästi läbimõeldud hanked võimaldavad ära hoida vaidlustusi, mis raiskavad osapoolte aega ja raha.
Addenda OÜ pakub riigihangete baaskoolitusprogrammi, kus lähenetakse hanke korraldamisele kui terviklikule protsessile. Baaskoolitusprogramm on mõeldud spetsialistidele, kes alustavad või kellel on alles vähene kogemus riigihangete valdkonnas.
 
Koolituse käigus õpib osaleja ka seda, kuidas täita riigihangete registri hanketeadet ning aruannet ja aruande lisa.
 
Koolituse käigus antakse juhised allapoole riigihangete seaduse § 15 lõikes 3 nimetatud piirmäära jäävate riigihangete asutusesisese korraldamise korra kehtestamiseks.


Eesmärk

Koolitusel räägitakse sellest, kuidas riigihanget praktikas alustada, läbi viia ning lõpetada. Koolitusel osaleja mõistab, missugused olulised tingimused peavad olema täidetud edukaks riigihangete läbiviimiseks.
 
Praktiku käe all osatakse pöörata tähelepanu ning arvestada spetsiifilisi nõudeid riigihangete läbiviimisel.


Sihtrühm

Kõik, kes alustavad tööd riigihangete valdkonnas.


Teemad

06. november 2013
I moodul
Hanke alusdokumentide koostamine

•    Riigihanke planeerimine
•    Riigihanke objekti määratlemine
•    Riigihanke eeldatava maksumuse arvutamine
•    Riigihanke osadeks jaotamine
•    Õige hankemenetluse valimine
•    Kvalifitseerimistingimuste kehtestamine
•    Hanketeate koostamine
•    Hankedokumentide, sh tehnilise kirjelduse koostamine
•    Pakkumuste hindamise kriteeriumid ja nende tähtsus

20. november 2013
II moodul
Pakkumuste menetlemine ja aruandlus

•    Pakkumuste vastuvõtmine
•    Pakkumuste avamine, avamise protokolli koostamine
•    Kõrvaldamise aluste kontrollimine, kõrvaldamise protokoll ja otsus
•    Pakkujate/taotlejate kvalifitseerimine ja/või kvalifitseerimata jätmine, protokoll ja otsus
•    Pakkumuste vastavaks tunnistamine ja/või tagasilükkamine, protokoll ja otsus
•    Pakkumuse edukaks tunnistamine, protokoll ja otsus
•    Küsimused ja vastused hankemenetluse käigus
•    Hankelepingu sõlmimine
•    Riigihanke aruandlus
•    Vaidlustused

04. detsember 2013
III moodul
I ja II moodulis õpitu rakendamine praktikas
Riigihanke alusdokumentide koostamine

•    Kvalifitseerimise tingimuste kehtestamine
•    Hankedokumentide, sh tehnilise kirjelduse koostamine
•    Hindamiskriteeriumide valik

Pakkumuste menetlemine

•    Pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste ja kvalifikatsiooni kontrollimine
•    Pakkumuste vastavuse kontrollimine
•    Protokollide ja otsuste koostamine

Kolmanda mooduli õppetöö vorm:

•    rühmatöö
•    arutelu


Aeg ja maht

06. november 2013 (I moodul) - TOIMUNUD
20. november 2013 (II moodul) - TOIMUNUD
04. detsember 2013 (III moodul)
kell 10.00-15.30
(kokku 18 akadeemilist tundi)


Toimumiskoht

Hotell Euroopa (Paadi 5, Tallinn)

Pildid / - HotelEuroopa_vertikaal
NB! Parkimine Ahtri 3 Europarklas, päev 2 EUR.


Koolitajad

Pildid / - Maire_Vaske

Maire Vaske töötab Tallinna Haridusametis, kus tegeleb riigihangete korraldamisega ja haldusala ettevõtete juhendamisega alates 2003. aastast.
Alates 2007. aastast (pärast EU Twinning Project 2004/006-270.02.02 koolituse läbimist) on Maire Vaske koolitanud erinevate koolitusfirmade kaudu.
Erialaselt on Maire ennast täiendanud Rahandusministeeriumi, Tallinna linna, Juristide Liidu ja erinevate koolitusfirmade poolt pakutud täiendkoolitustel, sh väliskoolitustel.
Maire Vaske koolitusi on hinnatud just tänu õppematerjali põhjalikust käsitlusest saadud väärtusele. Lisaks teoreetilisele algõpetusele toob lektor palju näiteid oma praktikast ning tutvustab osalejaid asjakohaste vaidlustuste ja kohtulahenditega.


Meetodid

Loeng, arutelu, praktilised näited.


Maksumus

Registreerudes kuni 23. oktoobrini on kolmepäevase koolituse soodushind 447€ + km inimese kohta, hilisematele registreerujatele tavahind 495 € + km.
Soovi korral on võimalik osaleda ka üksikutel moodulitel. Registreerides esimesele moodulile enne 23. oktoobrit on ühe koolituse soodushind 149 € + km. Registreerudes teisele moodulile kuni 06. novembrini on koolituse soodushind 149 € + km. Registreeruded kolmandale moodulile kuni 20.novembrini on koolituse soodushind 149€ + km. Peale soodusaja lõppu on ühe mooduli tavahind 165 € + km. Kahele moodulile registreerudes on soodusaja hind 298€ + km (kehtib registreerumisel kuni 23.10.2013) ja soodusaja lõppedes 330€ + km.


Maksumus sisaldab

Koolituse, koolitusmaterjalid, lõuna, kohvipausi.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse koolitusarvega, mille tasumist ootame OÜ Addenda arvele 333037710001 Danske Bank A/S Eesti filiaali.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palume teatada kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - Elena Kirt 113x150

Elena Kirt
koolituskonsultant
+ 372 520 6347 | + 372 664 64 20
elena.kirt@addenda.ee
Riigihanked | Juhtimine, personaliarendus


Jaga

Arengukoostöö projekt sai joone alla

Eesti Välisministeeriumi poolt rahastatud Arengukoostöö projekt 107-2018-A „Kompleksne õppemetoodikate kasutamine ja mõjus õpetamine kõrghariduse omandamisel Valgevene ülikoolides“ sai joone alla.  Terve aasta kestnud projekti käigus uurisime koostöös Valgevene Riikliku Tehnikaülikooliga inseneride, mehhaanikute ja teiste tehnikaerialade ülikooli ...

Loe rohkem Kristina Paal

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.