Sisukord

Sisekoolitus - Efektiivsed suhtlemisoskused

Registreeri koolitusele
Jaga

Eesmärk

Koolituse eesmärk on tõsta osalejate suhtlemise teadlikkust ning oskusi. Osalejad omandavad praktilisi suhtlemiskompetentse positiivseks, vastastikku mõistvaks suhtluseks.

Koolituse tulemusena:

 • on täienenud osalenu suhtlemise teadlikkus, seda tänu teineteise mõistmisele ja ühistele väärtustele
 • osatakse kasutada toimivaid suhtlemisvõtteid
 • osatakse senisest paremini juhtida vestlust ning hoida fookust

Koolitus on praktilise suunitlusega sisaldades lühiloenguid, arutelusid, praktilisi harjutusi ja harjutuste analüüsi. Koos veedetud koolituspäev annab positiivset energiat ja emotsioone ning ergutab ja motiveerib nii osalejat personaalselt kui ka meeskonda tervikuna. Osalejad leiavad uusi vaatenurki iseendale ja oma suhtlemisstiilile. Koolituspäeva käigus õpitakse nägema ja tajuma enda ressursse, mis seni on jäänud tundmatuks.


Teemad

Koolitusel käsitleme järgnevaid teemasid:

 • praktilised suhtlemiskompetentsid – suhtlemisoskuste tõstmine
 • hoiakud, mis mõjutavad suhtlemist verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine
 • professionaalsed suhtlemisoskused: kontakti loomine, aktiivne kuulamine, avatud küsimuste esitamine, tagasiside andmine
 • mis tekitab kommunikatsiooni tõkkeid, kuidas toime tulla
 • teadlik suhtlemine
 • suhtluspartneri taju: tajupositsioonid suhtlemisel (kuidas erinevad osapooled tajuvad suhtlust – koostööosa leidmine)
 • kontakti loomine
 • vestluse protsessi juhtimine
 • fookuse hoidmine suhtlemisel
 • kehakeele varjatud mõjud

Koolituse täpne sisu ja teemade rõhuasetused kujunevad peale koolituspakkumise kinnitamist suhtlemisel tellijaga. 


Meetodid

Koolitus on praktilise suunitlusega. Vahelduvat teooriat rikastavad praktiliste ülesannete lahendamine, meeskonnamängud ja olukordade arutelu. Lisaks lühiloengutele toome koolitusel palju praktilisi näiteid, toimuvad diskussioonid ning arutelud igapäevaste situatsioonide kohta.


Lisainfo

Koolituskava kohendatakse vastavalt tellija vajadustele ja soovidele. Koolituse aeg, maht, toimumiskoht ja grupi suurus lepitakse kokku koolituse tellijaga sõltuvalt täpsest lähteülesandest.

Lisainfot jagab meelsasti

Pildid / - Helen Tammesalu

Helen Tammesalu
+372 5804 3270
helen.tammesalu@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Tellija maksejõuetusriski haldamine – ettemaks ja maksetähtajad

Ebastabiilne majanduslik olukord toob kaasa suurenenud riskid ka ehitussektoriks. Praegusest majandusseisust ei jää puutumata keegi. Paaris järgmises blogipostituses uurime tööriistu, mida saaks kasutada tellija maksejõuetusriski haldamiseks. Siinjuures tuleb meeles pidada, et tellijateks ei ole töövõtulepingu kontekstis mitte üksnes ehituse peatöövõtjad, vaid ka ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.