Sisukord

24/7 koolitus - Evakuatsiooni eest vastutava isiku koolitus (3 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_26_EHI_2


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Exploreri ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Eesmärk

Tegutsemine tulekahju (või ka mõne muu õnnetuse) olukorras eeldab teadlikku personali, kelle ülesanne on hinnata tekkinud ohtlikkuse astet, määratleda õigesti esmased tegevused ning juhtida personali evakueerimisoperatsioonil. Samuti on oluline hoonest evakueeritud isikud koondada eelnevalt kokkulepitud asukohta ning teostada seal nende loendus, veendumaks, et kõik töötajad on hoonest välja saanud. Kuna nimetatud teadmised ei teki iseenesest, siis ongi vastaval personalil vaja läbida spetsiifiline evakuatsiooni korraldava isiku koolitus.

Antud koolitus on selleks, et asutuste, ettevõtete erinevates allüksustes, osakondades, tootmisruumides jne organisatsioonide „Tulekahju korral tegutsemise plaanis“ määratud evakuatsiooni eest vastutavad isikud oskaksid korraldada ja juhtida evakuatsiooni oma allüksuse piires ning omaksid ka teadmisi päästemeeskonna vastuvõtul ja nende juhendamisel.

Koolituse eesmärk on anda teadmised evakuatsiooni eest vastutava isiku tööks asutuses, ettevõttes, allüksuses.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab ja omab ülevaadet, millised on üldised nõuded Eesti Vabariigis asutuses, ettevõttes, allüksuses evakuatsiooni läbiviimisel (vastava valdkonna väljavõtted Tuleohutuse seadusest, siseministri määrustest)
 • teab peamisi nõudeid, mis on esitatud evakuatsiooniteede kohta (Tuleohutuse seadus, Siseministri määrus „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded jm)
 • teab kuidas korraldada ja läbi viia evakuatsiooni allüksuse tasandil (evakuatsioonistrateegia arvestamine, evakuatsioonitee valik ja inimressursi juhtimine evakuatsioonil. Evakuatsiooni kogunemispunkti tähtsus ja tegevused evakueeritute kogunemispunktis. Töötajate loendus)
 • teab kuidas areneb tulekahju ning millised on riskid lähtuvalt sellest ettevõtte allüksuse evakuatsiooni läbiviimisel
 • teab peamiste objekti tuleohutuspaigaldiste tööpõhimõtteid ja oskab nendega arvestada allüksuse evakuatsiooni läbiviimisel
 • teab esmaste tulekustutusvahendite peamisi hooldusnõudeid ja oskab juhendada allüksuse töötajaid töötamaks esmaste tulekustutusvahenditega

Sihtrühm

Ettevõtetes ja asutustes evakuatsiooni eest vastutavad isikud, kelle ülesandeks on määratud olla allüksuses või osakonnas tulekahju korral evakuatsiooni eest vastutav isik, sh: vahetuste vanemad, tootmisosakonna juhid, tootmisosakonna meistrid, turvameeskonna juhid, bürooadministraatorid, üldharidus ja muude koolide õpetajad ja muud keskastme juhid


Teemad

Mart Sild käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • tuleohutusalane seadusandlus (üldised kohustused tuleohutuse tagamisel ja evakuatsioonil)
 • tulekahju areng ja sellest lähtuvad ohud
 • tuleohutuspaigaldised ja nende kasutamispõhimõtted
 • evakuatsioonioperatsiooni korraldus ja läbiviimine allüksuses (üldpõhimõtted)
 • esmased tulekustutusvahendid ja nende kasutamine (teoorias)

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(3 akadeemilist tundi)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

Pildid / - Mart Sild 2023 - Addebda

Mart Sild, Fire Safety OÜ projektijuht/tuleohutusspetsialist

Mart Sild on olnud tegev pääste valdkonnas aastast 1993. Ta alustas tuletõrjuja-päästjana Tallinna Tuletõrje- ja Päästeametis ning on läbinud kõik astmed operatiivteenistuse valdkonnas. Mart Sild on olnud ka osakoormusega pikaajaline lektor ja õppejõud Sisekaitseakadeemia Päästekolledžis, koolitades nii kolledži päeva- ja kaugõppe üliõpilasi, meeskonnavanemaid kui ka päästekorraldajaid. Peamiseks tegevusvaldkonnaks on olnud päästetööde juhtimisega seonduv. Samuti omab Mart Sild ligi 20. aastast koolitajakogemust erinevate asutuste ja ettevõtete personali tuleohutusalasel koolitamisel ning tulekahjuõppuste läbiviimisel.

Mart Sild on pälvinud 2 riiklikku teenetemärki:

 • Päästeteenistuse medal
 • Päästeteenistuse medal kuldsete tammelehtedega

Meetodid

Loeng, praktilised näited.


Maksumus

139 € + km (169,58 €).


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE!

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak

+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 

Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.