Sisukord

24/7 koolitus - Terviseandmete töötlemine ja muud andmekaitse nõuded tervishoiuteenuse osutajale (2 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_27_JUHT


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Exploreri ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade terviseandmete töötlemist puudutavast regulatsioonist ning kehtivatest õigustest ja kohustustest patsientidega seotud isikuandmete kasutamisel, töötlemisel ja säilitamisel, sh jagamisel kolmandatele osapooltele.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab, kuidas tagada terviseandmete nõuetekohane töötlemine
 • teab oma õigustest ja kohustustest patsientidega seotud isikuandmete kasutamisel, töötlemisel ja säilitamisel
 • tunneb isikuandmete liike, st millised on nö tavalised andmed ja millised eriliiki isikuandmed - teab nende töötlemise erisusi
 • teab, kuidas käib tervishoiuteenuse osutaja patsiendile tervishoiuteenuse osutamise nõuetekohane dokumenteerimine ning dokumentide säilitamine

Sihtrühm

Tervishoiuasutuste, perearsti keskuste, polikliinikute, hambaravi kliinikute, haiglate jt raviasutuste juhid ja spetsialistid, IT ja küberturbeteenust osutavad spetsialistid


Teemad

Vandeadvokaat Liisi Jürgen räägib järgmistel teemadel:

 • olulisemad mõisted: isikuandmed, eriliiki isikuandmed (sh terviseandmed) andmesubjekt, vastutav ja volitatud töötleja, andmesubjekt, isikuandmete kaitsmisest
 • isikuandmete töötlemise alused 
 • isikuandmete töötlemise põhimõtted
 • andmesubjekti õigused
 • terviseandmete töötlemine töösuhetes
 • üldised põhimõtted töötaja terviseandmete töötlemisel
 • ajutine töövõimetus ja töötamise takistus
 • isikuandmete töötlemine tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil
 • peamised eksimused praktikas
 • eriliiki isikuandmete (terviseandmete) töötlemine teadusuuringu ja õppetöö eesmärgil
 • tervishoiuteenuse osutaja patsiendile tervishoiuteenuse osutamise nõuetekohane dokumenteerimine ning dokumentide säilitamine
 • tervishoiuasutustega seotud menetluspraktika Eestist ja mujalt

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(2 akadeemilist tundi)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

 

Pildid / - Liisi Jürgen. WEB

Liisi Jürgen, advokaadibüroo NJORD partner ja vandeadvokaat

Vandeadvokaat Liisi Jürgen on spetsialiseerunud juriidilistele küsimustele, mis puudutavad andmekaitset, e-kaubandust, elektroonilist allkirjastamist (k.a autentimise ja e-ID õiguslikke küsimusi), tarbijakaitset ja tootearendust. Ta juhib büroo IT-õiguse valdkonda ning on külalislektor Eesti vanimas ja mainekamas ülikoolis – Tartu Ülikoolis. Liisi Jürgen nõustab kliente ka äriõiguses ning healthtech’i vallas. Liisi Jürgen osales aastatel 2015-2016 e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse väljatöötamisel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juures loodud töörühmas.

Liisi Jürgen on mitmete andmekaitsealaste ja IT-õigust puudutavate artiklite autor. Ta on armastatud koolitaja, kes suudab publiku ka kõige keerukamad küsimused lihtsalt lahtiseletada. 


Meetodid

Loeng, praktilised näited.


Maksumus

119 € +km (145,18 €).


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE!    

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak
+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.