Sisukord

24/7 koolitus - Isikuandmete dokumentatsiooni koostamise koolitus: privaatsusteavitused, nõusolekud ja andmekaitse lepingud (2 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_27_JUHT


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Exploreri ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Eesmärk

Koolitusel anname ülevaate, milliste dokumentide vormistamist ja olemasolu näeb ette GDPR, sh dokumentasioon, mis on oluline nii organisatsiooni personali kui ka klientide jaoks. Räägime, kuidas sõnastada erinevaid privaatsuspoliitikaid, teavitada kaamerate kasutamisest. Selgitame, mis on tööandja õgustatud huvi, kuidas viia läbi õigustatud huvide hinnang? Millal ja kuidas viia läbi andmekaitse mõjuhinnang? Samuti räägime ja toome näiteud erinevatest andmetöötluslepingutest. 

Koolituse käigus anname ülevaate erinevate isikuandmete töötlemiseks vajalike dokumentide kohta.

Koolituse eesmärk on: 

 • selgitada tööandja kohustusi töötaja isikuandmete töötlejana
 • selgitada erinevaid privaatsuspoliitikaid suhetes klientidega
 • anda juhiseid, kuidas iseseisvalt läbi viia andmekaitsealane mõjuhinnang
 • anda juhiseid erinevate andmekaitsealaste dokumentide iseseisvaks koostamiseks 

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab, kuidas sõnastada erinevad privaatsuspoliitikad klientidele ning töötajatele
 • teab, mis on isikuandmekaitsealase dokumentatsiooni sisu

Sihtrühm

Kõik isikud, kes tegelevad ettevõttes andmekaitsega ja andmetöötluslepingute vormistamise ja sõlmimisega. Ettevõtte juhid, personalijuhid, andmekaitsespetsialistid, andmekaitsega tegelevad töötajad, töökeskkonnaspetsialistid ja kõik, kes on antud teemast huvitatud


Teemad

Vandeadvokaat Liisi Jürgen räägib järgmistel teemadel:

Ülevaade dokumentidest, mida GDPR näeb kohustuslikuna ette:

privaatsusteavitused
 • kuidas sõnastada erinevad privaatsuspoliitikad klientidele ning töötajatele?
 • kuidas privaatsuspoliitikad kajastuvad veebilehel?
 • kuidas sõnastada kaamerate kasutamise teade?
 
õigustatud huvi analüüs kaamerate ning asukohta tuvastavate seadmete kasutamisel
 • õigustatud huvi isikuandmete töötlemise õigusliku alusena
 • piiritlemine teistest isikuandmete töötlemise alustest
 • õigustatud huvi kolmeastmeline hindamine
 • andmesubjekti õigus esitada vastuväide
 • läbipaistvus
 
mõjuhinnangud
 • millal tuleb mõjuhinnang läbi viia?
 • kellel on kohustus mõjuhinnang läbi viia?
 • mida tähendab „tekib tõenäoliselt suur oht“
 • mis on ulatuslik ja süstemaatiline andmetöötlus?
 • mõjuhinnangu miinimumsisu
 • mõjuhinnangu struktuur
 
nõusolekud
 • nõusolek isikuandmete töötlemiseks
 
andmekaitse lepingud
 • näited andmetöötluslepingust

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(2 akadeemilist tundi)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

 

Pildid / - Liisi Jürgen. WEB

Liisi Jürgen, advokaadibüroo NJORD partner ja vandeadvokaat

Vandeadvokaat Liisi Jürgen on spetsialiseerunud juriidilistele küsimustele, mis puudutavad andmekaitset, e-kaubandust, elektroonilist allkirjastamist (k.a autentimise ja e-ID õiguslikke küsimusi), tarbijakaitset ja tootearendust. Ta juhib büroo IT-õiguse valdkonda ning on külalislektor Eesti vanimas ja mainekamas ülikoolis – Tartu Ülikoolis. Liisi Jürgen nõustab kliente ka äriõiguses ning healthtech’i vallas. Liisi Jürgen osales aastatel 2015-2016 e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse väljatöötamisel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juures loodud töörühmas.

Liisi Jürgen on mitmete andmekaitsealaste ja IT-õigust puudutavate artiklite autor. Ta on armastatud koolitaja, kes suudab publiku ka kõige keerukamad küsimused lihtsalt lahtiseletada. 


Meetodid

Loeng, praktilised näited.


Maksumus

129 € + km (157,38 €).


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE!    

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak
+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.