Sisukord

FinantsTreff 2015

Jaga

Pildid / - finantstreff2015


Eeltutvustus

FinantsTreff 2015 on finants- ja raamatupidamise valdkonna suursündmus, mille käigus toome osalejateni aktuaalse ja laia teemavaliku, et saada praktikutelt juhiseid ning head nõu igapäevaseks toimimiseks!

Esmakordselt toimub kolmes saalis paralleelselt kokku 14 ettekannet Eesti parimatelt audiitoritelt ja maksuspetsialistidelt, tippjuristidelt ning teistelt finantsalaste spetsialistidelt, kes lühikestes, haaravates ettekannetes keskenduvad kõige olulisemale infole, milleta finants ja raamatupidamise ala spetsialistid hakkama ei saa! Kõneleme reformidest, mis ootavad ees tervet raamatupidamise valdkonda. Paralleelsaalid jagunevad juriidiliste ning maksuküsimuste vahel, spetsiaalettekanded avaliku sektori raamatupidajatele. Eraldi käsitlemist leiavad mitmed ettevõtte tippjuhte ja  juhatuse liikmeid ning nende poolt tehtavaid strateegilis otsuseid puudutavad küsimused! Teemad varieeruvad maksumuudatustest, sh ettevõtte igapäevane maksukajastus ja kulude optimeerimine, ettevõtte strateegiliste otsusteni, nt firma kolimine Lätti või Leetu. Finantstreffi võlu seisneb just selles, et saad oma koolituspäeva ise koostada valides terve päeva vältel toimuvatest koolitusteemadest just need, mis kõige enam huvi pakuvad!  

Päeva avasõnavõtt on Eestit eesootavatest finants- ja raamatupidamise suundumustest!

  • Esindatud on Eesti tuntuimad audiitorbürood, maksukonsultandid ning  suurimad advokaadibürood.
  • Kohal on Eesti tuntumad finants- ja raamatupidamisspetsialistid. Ole Sinagi! FinantsTreff 2015 on parim võimalus kohtuda kolleegidega ja teiste tipptegijatega!
  • Intensiivset õppepäeva aitavad rikastada mitmed meeliülendavad üllatused!

Sihtrühm

  • era- ja avaliku sektori raamatupidajad ning finantsistid;
  • ettevõtete tegevjuhid ja juhatuse liikmed.

Teemad

Raamatupidamise pöördelised arengusuunad aastateks 2016-2020

Pildid / - Mai Palmipuu113

Mai Palmipuu, Assertum Audit OÜ vandeaudiitor, Eesti Juristide Liidu president, Audiitorkogu juhatuse liige

Raamatupidamise seaduse muutmise tulemusena on Eesti finantsmaastikul toimumas pöördelised muudatused. Raamatupidamise seaduse muudatused avaldavad mõju nii Raamatupidamise Toimkonna juhenditele kui ka muule arvestusalaga seonduvale seadusandlusele. Finantstreffi avasõnavõtus annamegi ülevaate, kuhu suundub Eesti Vabariigis raamatupidamise arvestus ning mis meid arvestusalaga seonduvas seadusandluses ees ootab!

Lubatud ja lubamatu maksuplaneerimine

Pildid / - Tanel_Molok Pildid / - Ave Geidi Jallai, 113 Tanel Molok, vandeadvokaat Advokaadibüroo Sorainen ja Ave-Geidi Jallai, Tilburgi Ülikooli rahvusvahelise maksuõiguse doktorant rääkivad lubatud ja lubamatust maksuplaneerimisest ning õhukesest piirist, mis nende vahel on. Räägime sellest, kuidas on võimalik seaduslikult makse planeerida ja toome välja ka olukorrad, mis toovad kindlasti kaasa maksuameti tähelepanu ja probleemid. Räägiksime praegusest Eesti olukorrast kui ka vaatame tulevikku, mida mõjutavad silmapiiril olevad rahvusvaheliste organisatsioonide poolt kehtestatavad reeglid.

Ettevõtte kolimine Lätti ja Leetu - võimalused, eelised ja riskid

Pildid / - Rolan Jankelevitsh

Rolan Jankelevitsh, Advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene partner
Viimasel ajal on hoogu kogunud arutelud Eesti mahajäämise üle riikidevahelises maksukonkurentsis. Turul pakutakse väidetavalt täiesti veekindla valmisteenusena äri Lätti kolimist. Räägitakse Läti maksuimest ja sellest, et Eesti maksusüsteem, mis maksustab kasumit alles selle jaotamisel, kuid suhteliselt kõrge maksumääraga, on ajale jalgu jäänud.
Räägime Läti ja Leedu maksusüsteemide eelistest ja sellest, kuidast neid eeliseid maksuplaneerimisel õigesti kasutada. Arutame, mis ärivaldkondades võimaldab äritegevuse kolimine kindlaid maksueelised, samuti seda, mis riskidega tuleb välisriiki äri kolimisel arvestada: sellised mõisted nagu „püsiv tegevuskoht“, „õhuke kapitaliseeritus“, jms võivad mõnele ettevõtjale olla tundmatud, kuid võivad äritegevuse alustamisel välisriigis väga ebameeldivaks üllatuseks osutuda.

Nõuded arvele ja ettemaksuarvete maksuprobleemid

Pildid / - Tonis_Jakob

Tõnis Jakob, Marisett OÜ maksukonsultant ja vandeaudiitor

Maksuprobleeme on tekitanud ettemaksuarvete puhul tehingu toimumise aeg ja tehingu ärajäämisel kreeditarve ehk tehingu tühistamine.  Lisaks on mitmeid probleeme tasumata arvete maksustamisega. Ettekande käigus saate täieliku ja praktilise ülevaate antud teemade maksuprobleemide kohta.

Maksumuudatused 2016

Pildid / - Evelyn_Liivamägi 

Evelyn Liivamägi, Maksu- ja Tolliamet maksude osakonna juhataja
Anname kokkuvõtliku ülevaate olulisematest muudatustest maksuseadustes, mis jõustumas lähiajal. Vaatluse all on tulumaks, käibemaks ja pm.

 

 Mis on seost äripinnal, korteril ja eelarestil? Kas pildil on ka OÜ-tamine? Värske kohtupraktika.

Pildid / - Priit Raudsepp113 Priit Raudsepp, Advokaatibüroo Glikman Alvin Partnerid maksu- ja tollivaldkonna juht ning vandeadvokaat

käsitleb ettekandes valdkonda, kus maksuhaldur on väga jõuliselt tegutsemas. Priit juhib tähelepanu, millisel juhul lasub seonduvalt äripinna või korteriga suur risk sattuda maksuhalduri huviorbiiti. Käsitlemisele tuleb Rahandusministeeriumi seisukohtade muudatus ning maksuhalduri praktika. Priit käsitleb võimalikke tagajärgi ning ühtlasi annab juhiseid, kuidas asjatut tähelepanu vältida või mida teha, kui see on juba saadud.

Seal kus lõpeb asfalt?

Pildid / - Siiri Antsmäe 

Siiri Antsmäe, Siseaudiitor.ee asutaja. Siiri omab avaliku sektori siseaudiitori kutsetaset (CGAP) ning aastatepikkust kogemust siseauditi juhina.

Oma ettekandes analüüsib Siiri, kuidas toimida, kui tegevjuht nõuab tehingute vääralt kajastamist? Kellele öelda, kui juht isiklikke kulusid ettevõtte kulude pähe käsib kajastada ? Kas üldse peab selle pärast muretsema? 
Kas raamatupidamise teenuse osutamisel on vastutus väiksem? 

Siirdehinna põhimõte finantseerimistehingutes

Pildid / - Tonu kolts113

Pildid / - Egon_Talur113

Tõnu Kolts, Advokaadibüroo Cobalt maksuõiguse spetsialist ja advokaat ning
Egon Talur, Advokaadibüroo Cobalt maksu-ja tollivaldkonna juht ja partner 
Maksu- ja Tolliamet on viimasel ajal suurendanud oma tähelepanu kontserni finantseerimistehingute kontrollimisel. Lisaks tavapäraste laenuintresside vastavusele turuväärtusele, tunneb maksuamet üha rohkem huvi grupisiseste garantiide ja tagatiste vastu. Seetõttu võivad finantseerimistehingud, mis hõlmavad kontserni tütarühingute varadele tagatiste seadmist või garantii andmist tütarühingu poolt, peita endas olulist maksuriski. Ettekandes räägime peamistest riskikohtadest finantseerimistehingutes ning arutame kuidas neid riske leevendada.

Sujuv ettevalmistus üleminekuks  e-arvetele

Pildid / - Sander Aasna113 Sander Aasna, Omniva Ärisüsteemide üksuse juht
Räägib sammudest, mida on vaja teha, et e-arveid saatma oleks võimalik hakata.
Tutvustab teenusepakkujad, lahendusi (iseteenindused, automaatliidesed jne).
Juhib tähelepanu nünassidele, mida tuleks jälgida, arvesse võtta, vältida e-arvete juurutamisel.
Jagab nippe, kuidas e-arvetest oma organisatsioonile kõige suuremat väärtust luua.
Samuti annab ülevaate arhiveerimisest, digitaliseerimisest jms infovoogude automatiseerimisest ja elektrooniliseks muutmisest

Pakendiauditi mõju pakendiaruannetele ja peamised probleemkohad

Pildid / - Tarmo Rahkama113 Tarmo Rahkama, Grant Thornton Baltic OÜ
Pakendiaruandluse temaatika koos kõikide rakendusprobleemidega puudutab väga suurt hulka ettevõtjad. Tarmo ettekandest saame teada, mida teha, kuidas seljatada probleemid ning unustada see keeruline teema.

Mida teha, kui ettevõtte omakapital ei vasta seadusele

Pildid / - Ivo-Nagel113

Pildid / - Kristjan Järve113 

Ivo Nagel ja Kristjan Järve, Grant Thornton Baltic

Kaksikettekandes jagavad Grant Thornton Baltic maksunõustajad paar praktilist soovitust olukorraks, kui ettevõtte omakapital ei ole seadusega kooskõlas. Paar praktilist soovitust omakapitali parandamiseks ning millised on muud abinõud olukorra lahendamiseks?

Rahavoogude aruanne, miks see kunagi välja ei tule?

Pildid / - Maire_Otsus

Maire Otsus Carpenter, finantskonsultant ja koolitaja

Sageli arvatakse, et rahavoogude aruanne on üks keeruline aruanne, mis kunagi välja ei tule ja mida keegi nagunii ei vaata.  Maire Otsus-Carpenter räägib sellest, mida rhavoogude aruanne näitab ning mida asjatundlik kasutaja sellest välja võib lugeda. Lisaks sellele annab ta praktilisi soovitusi, kuidas aruannet koostada ja kuidas sellest vead üles leida. 

Juhatuse liikme maksuõiguslik vastutus

Pildid / - villy Lopman113

Villy Lopman, Advokaadibüroo RASK
Teatud erandlikel tingimustel vastutab juriidilise isiku juhatuse liige isiklikult juriidilise isiku maksuvõlgade eest. Sellisel juhul koostab maksuhaldur maksukorralduse seaduse alusel juhatuse liikmele või liikmetele vastutusotsuse. Oma ettekandes toobki Villy välja, milline juhatuse liikme õigusvastane tegevus saab olla vastutusotsuse tegemise eelduseks.

Grupisiseste laenude ja kontsernikonto kasutamisega kaasnevad maksuriskid

Pildid / - Ivo Vanasaun_portree113 

Ivo Vanasaun, Deloitte maksunõustaja
Eesti omanäoline äriühingute tulumaksusüsteem ei soodusta dividendide jaotamist, sest selle sammuga kaasneb suhteliselt suur tulumaksukohustus. Kontsernisiseselt liigutatakse vaba raha pigem läbi laenude ja kontsernikontode. Meie tulumaksusüsteemi 15-aastase ajaloo jooksul on selliste grupisiseste laenude maht paisunud märkimisväärseks ning moodustab olulise osa nii mõnegi äriühingu bilansimahust. Kas maksuhaldur võib selliseid laenusid dividendiks ümber kvalifitseerida ja tagasiulatuvalt tulumaksu määrata? Kui suur maksukulu sellega kaasneda võib? Kas sellised pikaajaliseks veninud laenusuhted võivad probleeme tekitada ka laenuvõtjale?
Lisaks räägime kontsernikontoga kaasnevatest maksuriskidest ja üldistest põhimõtetest grupisiseste laenude hinnastamisel.


Aeg ja maht

27. oktoobril 2015, kell 10.00-16.15, millele järgneb ühine filmivaatamine Legend!

Aeg

I saal

II saal

III saal

...-9.30

Registreerimine ja hommikukohv

10.00-10.50

Raamatupidamise pöördelised arengusuunad aastateks 2016-2020
Mai Palmipuu,
Assertum Audit vandeaudiitor, Eesti Juristide Liidu president, Audiitorkogu juhatuse liige

10.55-11.35

Lubatud ja lubamatu maksuplaneerimine
Tanel Molok
(AB Sorainen) ja Ave-Geidi Jallai (Tilburgi Ülikool)

Nõuded arvetele ja ettemaksuarvete maksuprobleemid
Tõnis Jakob, Marisett OÜ maksukonsultant

Mida teha, kui ettevõtte omakapital ei vasta seadusele
Ivo Nagel ja Kristjan Järve (Grant Thornton Baltic OÜ)

11.35-12.00

 

kohvipaus

 

12.00-12.45

Ettevõtte kolimine Lätti ja Leetu – võimalused, eelised ja riskid
Rolan Jankelevitsh
(AB Tark Grunte Sutkiene)

Mis on seost äripinnal, korteril ja eelarestil? Kas pildil on OÜ-tamine. Värske kohtupraktika
Priit Raudsepp
(AB Glikman Alvin Partnerid)

Rahavoogude aruanne, miks see kunagi välja ei tule?
Maire Otsus, (Finantsinspektsioon)

12.50-13.30

Seal, kus lõpeb asfalt?
Siiri Antsmäe (Siseaudiitor.ee)

Juhatuse liikme maksuõiguslik vastutus (Villy Lopman, AB Rask )

Siirdehinna põhimõte finantseerimistehingutes
Tõnu Kolts ja Egon Talur
 (AB Cobalt)

13.30-14.30

Lõunapaus

14.30-15.10

Sujuv ettevalmistus üleminekuks e-arvetele
Sander Aasna
(Omniva)

Võimalikud maksuriskid seoses grupisiseste laenude (võimalik dividendiks ümberkvalifitseerimine) ning kontsernikontode kasutamisega. Audiitorbüroo Deloitte

Pakendiauditi mõju pakendiaruandlusele ja peamised probleemkohad
Tarmo Rahkama
(Grant Thornton Baltic OÜ)

15.15-16.00

Maksumuudatused 2016

Evelyn Liivamägi, Maksu- ja Tolliamet maksude osakonna juhataja

16.00-16.15

Trefipäeva lõpetamine

ÜHINE fILMIVAATAMINE Legend!


Toimumiskoht

Coca Cola Plaza 4. korrus, Tallinnas Hobujaama 5.
NB! Parkimine Ahtri 3 Europarklas, päev 3 eurot.

FinantsTrefil 2015 on esindatud lahked toetajad, kes osalejaid maitsvate üllatustega ning hingele pai tegevate kingitustega kostitavad!

 


Meetodid

kolmes paralleelses ruumis toimub kokku 13 ülipõnevat ettekannet kestvusega 40-45 minutit.
Osalejatel on võimalus valida ettekannete kavast endale viis meelisloengut. Iga ettekande järgselt saavad osalejad liikuda soovi korral teise saali.


Maksumus

179 €+km osaleja kohta.


Maksumus sisaldab

Asjalikke ettekandeid, õppematerjale, toitlustust ning filmi vaatamist.


Tasumine

Koolituse tellimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palume teatada kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - Kristina_Paal 113x150
Kristina Paal
arendusjuht

tel: 670 66 06 või 55662 741;
kristina.paal@addenda.ee


Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.