Sisukord

VEEBIKOOLITUS - Geosünteetide kasutamine infrastruktuuri, keskkonna- ja vesiehituses 15,3 TP

Jaga

Pildid / - reaalprojekt, logo

 

 

 

 

Koolitus toimub koostöös ettevõttega Reaalprojekt OÜ. Reaalprojekt on infrastruktuuri objektide projekteerimise ning geodeetiliste ja geoloogiliste uuringutega tegelev ettevõte, mille kontserni kuulub viis ettevõtet ligi 150 töötajaga nii Eestis, Lätis, Leedus kui Rootsis. Koolitajateks on Tallinna Tehnikakõrgkooli õppejõud Sven Sillamäe ja Saksa geosünteetide tootmise ettevõtte Huesker Synthetic GMbH insenerid. Koolitus toimub valdavalt inglise keeles.


Eeltutvustus

Koolitus toimub otseülekandena veebis!

Registreerimisel koolitusele saadame Teie meilile lingi, mille kaudu pääsete koolitusele 20 minutit enne selle algust. Koolitust saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie koolitajatele esitada reaalajas küsimusi. Elektroonilised õppematerjalid saadame enne koolituse algust!

Veebiosaleja boonus!
Otseülekanne salvestatakse ja veebis osaleja saab koolituse salvestise, mis on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates koolituse toimumisest Addenda e-akadeemias. Koolituse salvestis on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on e-akadeemas salvestise vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve.  

NB! Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Koolitus annab 15,3  inseneri täiendõppe punkte Ehitusinseneride Liidult, millest esimene õppepäev 6,7 TP ja teine õppepäev 8,6 TP.


Eesmärk

Koolituse käigus anname ülevaade erinevate geosünteetide kasutamisest

 • aluspinnase tugevdamisel ja vundamentide rajamisel
 • infrastruktuuri ja keskkonnaehituses
 • vesiehituses

Õpiväljunditena koolituse läbinu teab esimese õppepäeva järgselt:

 • Omab ülevaadet peamistest toodetavatest geosünteetmaterjalidest ja nende kasutusvõimalustest infrastruktuuri ehituses;
 • Oskab kasutada RMK metsateede katendite juhendit abimaterjalina metsateede projekteerimisel, ehitamisel ja hooldamisel;
 • Omab esmaseid teadmisi:
 1. geosünteetidega aluspinnase tugevdamise arvutusmeetoditest ja rakendustest ning rakendustes kasutatavatest materjalidest;
 2. nõrkadele pinnastele mullete projekteerimise põhimõtetest ja arvutusmeetoditest;
 3. geosünteetidega pinnase armeerimisega seotud toimimise mehhanismidest ja neid piiravatest teguritest;
 4. langatuslehtritega seotud probleemist ja probleemi põhimõttelisest lahendusest geosünteetide abil.
 • Teab, kuidas kaitsta põhjavett liikuvate saasteinete eest geokomposiitmaterjalide abil.
 • Omab ülevaadet geotekstiilist mahutite abil sette tahendamise tehnoloogiast.
 
Õpiväljunditena koolituse läbinu teab teise õppepäeva järgselt: 
 • kaldaerosiooni tekkimise põhjuseid ja oskab valida sobivat geosünteetmaterjali merekalda erosiooni ärahoidmiseks;
 • geotekstiilist filtrite projekteerimise põhimõtteid;
 • pinnaerosiooni tekke põhimõtteid ja oskab valida sobivat geosünteetmaterjali pinnaerosiooni vältimiseks;
 • kangast valmistatud betoonvooderdise projekteerimise ja paigaldamise põhimõtteid;
 • rannikuehituses kasutatavate liivaga täidetavate geotekstiilist elementide kasutamise võimalusi ja paigaldamise tehnoloogiat.
 

Sihtrühm

projekteerijad, insenerid, ehitustööde teostajad ning hangete korraldajad


Teemad

Koolitus toimub kahel õppepäev. Soovi korral on osalejal võimalik osaleda ka vaid ühel õppepäeval.
NB! Väliskoolitajate poolt läbiviidavad teemapunktid esitatakse inglise keeles! 

1. Päev: Geosünteetide kasutamine infrastruktuuri ja keskkonnaehituses/ 1. Day: Using of geosynthetics in infrastructure and environmental engineering

1. Päev: Geosünteetide kasutamine infrastruktuuri ja keskkonnaehituses / 1. Day: Using of geosynthetics in infrastructure and environmental engineering
Aeg / Time   Teema Topic Lektor/Lecturer
9.00 – 9.15 15 min Sissejuhatus Introduction Moderaator
9.15 – 10.00 45 min Geosünteedid. Ülevaade. Geosynthetics. Overview. MSc Sven Sillamäe
10.00 – 10.15 15 min paus break  
10.15 – 11.00 45 min RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhendi tutvustus Introduction of guide for design, construction and maintain of forest road pavement MSc Sven Sillamäe
11.00 – 11.15 15 min paus breake  
11.15 – 12.30 45 min RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhendi tutvustus Introduction of guide for design, construction and maintain of forest road pavement MSc Sven Sillamäe
12.30 – 13.30 60  min paus break  
13.30 – 13.55 25 min Langatuslehtrid Sinkholes MSc July Jaramillo
13.55 – 14.25 30 min Mulded nõrkadel pinnastel Embankments on soft soil PhD Arash Lavasan
14.25 – 14.35 10 min paus break  
14.35 – 14.55 20 min Pinnase armeerimine geosünteetidega Geosynthetic reinforced soil Viktor Poberezhnyi
14.55 – 15.15 20 min Ehitusaluste tugevdamine Base reinforcement MSc Ehsan Bordbar
15.15 – 15.30 15 min paus break  
15.30 – 16.00 30 min Põhjavee kaitsmine Groundwater protection PhD Stefan Niewerth
16.00 – 16.30 30 min Reostuskollete isoleerimine Remediation
16.30 – 16.40 10 min paus break  
16.40 – 17.10 30 min Sette tahendamine Dewatering MSc Simon Ebbert 
         
NELJAPÄEV 22. APRILL / THURSDAY - 22ND APRIL 2021    
2. Päev:  Geosünteetide kasutamine vesiehituses / 2. Day: Using of geosynthetics in hydraulic engineering
Aeg / Time   Teema Topic Lektor/Lecturer
9.00 – 9.15 15 min Sissejuhatus Introduction Moderaator
9.15 – 10.15 60 min Kalda erosiooni vältimine. Peamised karakteristikud ja baasteave, erosiooni olemus, tavapärased lahendused Bank erosion control. Basic characteristics and knowledge, erosion phenomena, conventional solutions Markus Wilke
10.15 – 10.20 5 min paus break  
10.20 – 11.20 60 min Uhtekindlad konstruktsioonid ja geotekstiilist filtri projekteerimine Filter stable constructions, geotextile filter design PhD Charmaine Cheah
11.20 – 11.25 5 min paus break  
11.25 – 11.55 30 min Maapinna erosiooni vältimine Surface erosion control Markus Wilke
11.55 – 12.00 5 min paus break  
12.00 – 12.45 45 min Kangast valmistatud betoonvooderdised 1 Fabric formed concrete revetments 1 MSc Simon Ebbert
12.45 – 13.45 60 min paus break  
13.45 – 14.30 45 min Kangast valmistatud betoonvooderdised 2 Fabric formed concrete revetments 2 MSc Simon Ebbert
14.30 – 14.35 5 min paus break  
14.35 – 16.35 50 min Liivaga täidetavad geotekstiilist elemendid Geotextile sand encapsulating elements PhD Charmaine Cheah
       

 

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Aeg ja maht

Koolitus toimub 21. aprilli 2021 kell 9.00–17.15  ning 22. aprillil 9.00-16.35


Toimumiskoht

Otseülekanne veebis! 
Koolitus toimub Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas. Saadame kõigile veebiseminari keskkonna kaudu osalejatele lingi, mille kaudu pääsete koolitusele 20 minutit enne algust. Koolitust saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie esitada koolitajatele küsimusi. Elektroonilised õppematerjalid saadame enne koolituse algust!


Koolitajad

1. õppepäeval

MSc Sven Sillamäe, Volitatud teedeinsener, tase 8

Väliskoolitajad:

MSc July Jaramillo, vaneminsener, Huesker Synthetic GmbH (Saksamaa)
MSc Ehsan Bordbar, projektiinsener Huesker Synthetic GmbH (Saksamaa)
Viktor Poberezhnyi, projektiinsener Huesker Synthetic GmbH (Saksamaa)
PhD Stefan Niewerth, insener ja ärijuht keskkonna inseneeria valdkonnas, Huesker Synthetic GmbH (Saksamaa)

2. õppepäeval

Väliskoolitajad

MSc Simon Ebbert, hüdraulikainsener, Huesker Synthetic GmbH (Saksamaa)
Markus Wilke, insener ninf ärijuht hüdraulika ja veetustamise valdkonnas, Huesker Synthetic GmbH (Saksamaa)
PhD Charmaine Cheah, hüdraulikainsener, Huesker Synthetic GmbH (Saksamaa)


Meetodid

Loeng, diskussioon, praktilised näited.


Maksumus

Registreerides kuni 14. aprillini 2021 kehtib kahe õppepäeva soodushind 395 € + km (474,00 €), hiljem tavahind 455 € + km (546,00 €).

Kõigele, kes soovivad osaleda vaid koolituse ühel õppepäeval, on koolituse maksumus 225 € +km (270 €). Palume kasutada registreerumisel sooduskoodi 1PÄEV ning märkida registreerumisvormi lisainfo lahtrisse, kummal õppepäeval osaleda soovite!

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit ja veebiosaleja boonust  koolituse salvestise 30 päevast kuulamisõigust.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve. Addenda OÜ väljastab e-arve kohuslastele seadusega vastava arve 24 tunni jooksul e-arvete keskkonda.

 


Loobumine

Koolituse loobumisel palun teatada kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

 

Pildid / - Kristina Paal 113x150

Kristina Paal
+372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee

 


Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.