Sisukord

Hooneautomaatika ja tehnosüsteemide juhtimine tagamaks eri tehnosüsteemide koostöö - nii sisekliima kui energiasäästu. 4,5 TP (EEL) ja 4 TP (EKVÜ) (4,3 ak.h)

Jaga

 

KOOLITUS TOIMUB NII VEEBIS KUI E-ÕPPES!

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Eeltutvustus

Koolitusel keskendume hooneautomaatika võimalustele ja sisekliima ning energiasäästu tegelikule realiseerimisele. Võimalused  tehisintellektile ja  big data töötlusele. Skeemid, lahendused, erinevad protokollid juhtimiseks. Hoonete  eri  tehnosüsteemide sidusus näidetega eri tehnosüsteemide koostöö võimalustest  ja probleemidest. Vaatame üle kehtivad standardid, eriti uue EVS-EN ISO 52120-1:2022, ja normid ning ehitusautomaatikas tegelikult kasutada olevate automaatika vahendite ja lahenduste võimalused nende  täitmiseks. Lisaks räägime EU uute  direktiivide ja juba kehtiva Ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse mõjust lähitulevikus. Milline on sellest johtuv optimaalne hooneautomaatikaga lahendus ehk investeering selliselt, et see vastaks lähituleviku nõuetele.


Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda ülevaade nõuetest hooneautomaatika võimalustest ning hooneautomaatikas kasutatavatest, arhitektuuri, struktuuride, serverite, protokollide jne jne lahendustest, kasutamise võimalustest tehnosüsteemide tegelikul juhtimisel. Samuti saab ülevaate juba kehtivate  ja peatselt  rakenduvate normide täitmise võimalustest ja vajadusest. Kuidas juhtida hooneautomaatikaga tegelikku hoonet - seda nii sisekliima tagamise kui energiasäästu võtmes? Puudutame hooneautomaatika süsteemide ja juhtimismeetodite valikuid, ka sagedasemaid vigu juhtimisel ning eri süsteemide koostööl.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet nõuetest tehnosüsteemidele normidest, tänapäeva hooneautomaatika võimalustest juhtida tegelikku hoone kasutust
 • omab ülevaadet hooneautomaatikas süsteemide ülesehitusest, arhitektuurist
 • omab ülevaadet erinevatest protokollidest, aga ka pilvetehnoloogiast ning turvalisusest
 • orienteerub kehtivates, ja peatselt rakendatavates normides ning omab ülevaadet nende täitmiseks vajalikust hooneautomaatika tehnilisest tasemest, lahendusest
 • tunneb hooneautomaatika tehnilisi lahendusi ning üldiseid printsiipe
 • teab tegelikke probleeme eri tehnosüsteemide koostööl ja juhtimisprintsiibi valikul vältimaks probleeme sisekliima kvaliteedi ja energiasäästuga
 • adub kriteeriume hoone- ja tehnosüsteemide automaatika valikuks, et saada soovitud tulemust ning et mitte olla vastuolus rakendunud või peatselt rakenduvate nõudmistega

Sihtrühm

Koolituse sihtrühmaks on :

 • arendajad ja peatöövõtjate esindajad, kelle ülesannete hulka kuulub ka vastutada tehnosüsteemide valiku ning investeeringu üle vältimaks lähiaja väljakutseid
 • projektijuhid, kes juhivad ning vastutavad eritööde, s.h automaatika, elektritööde, nõrkvoolu ning HVAC ja automaatika jne eest
 • projekteerijad ja teostajad (insenerid), nii HVAC kui elektroautomaatika kui ka kõik kes peavad tagama eri tehnosüsteemide koosööd 
 • ehitusprojekti ekspertiiside ja hoone auditite koostajad
 • ehituskonsultandid, ehitusspetsialistid, omanikujärelevalve teostajad, ehitusjuhid, peaprojekteerijad, elektritööde tegijad

Teemad

Aivar Kukk käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • tehnosüsteemide juhtimine ja automaatika tagamaks energiatõhususe ja sisekliimat
 • hooneautomaatika tehnilise lahenduse valikust, üldised printsiibid, protokollid, ohutus
 • arengud ja lähema tuleviku nägemus, mis on selles teemas uut seadusandluses
 • standardid ja määrused juba kehtivast seadusandlusest (ka rakendusaktideta osast)
 • sisekliima nõuded, millest ei saa taganeda, 2022. a sisekliima normide projektist
 • enamlevinud probleemidest tehnosüsteemide (ventilatsioon ja muud)  juhtimisel - skeemid ja põhimõtted, kirjeldused
 • õhu kvaliteedi mõõtmise tegelikud võimalused, seosed tegelike ruumides viibijate arvuga ja selle kaudse määramisega seoses Covid-19ga. Erisused seoses Covid19 vastumeetmete rakendamisega (REHVA/ASHARE) ja lahendusi
 • energiakasutuse juhtimine ja optimeerimine, standard  EVS-EN-ISO-52120-1-2022, mis asendab alates 1.04.2022 EVS EN 15232
 • RKAS „tehnilised nõuded“ ja distantsilt mõõtesdeadmete lugemine

 • NB!  Seminaril leiab ainult põgusat käsitlemist ATS, suitsueemaldus, valve ja  juurdepäässüsteemide  sidumine, samuti kortermajade ja eramute probleemaatika. 

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab energiatõhususe ala spetsialistidele 4 TP (EKVÜ kutsekomisjoni poolt). Ehitusvaldkonna spetsialistidele annab koolitus 4,5 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

 


Aeg ja maht

Koolitus toimub 26. jaanuaril 2023 kell 10.00–13.30
(4,3 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava:
10.00-11.30 koolitus
11.30-11.45 paus
11.45-13.30 koolitus, s.h viimased 15 minutit küsimustele)

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolitus läbida Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel.


Toimumiskoht

Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne 
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

Pildid / - Aivar Kukk 2022

Aivar Kukk, volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8, EKVÜ liige, EJKÜ soojussõlmede juhiste töörühma liige

Aivar Kukk on automaatika ja eritöödega seotud alates Harju Elektri STV-st läinud sajandil. Ta on olnud 7 aastat Danfossi automaatika müügijuht ning 14 aastat (kuni 1.1.2022) Siemensi hooneautomaatika (SI BT CSV - Control Products and Systems) müügijuht. Koolitaja kogemust on Aivar Kukel ligi paarkümmend aastat.


Meetodid

Loeng, praktilised näited ja soovitused, küsimused-vastused.


Maksumus

189 € + km (226,80 €). Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km (34,80 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v 

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
+372 520 6347
diana.nommik@addenda.ee

 


Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölepingu seadus on kättesaadav ka võõrkeeltes

Teadupärast on kõik Eesti Vabariigis kehtivad seadused avaldatud Riigi Teatajas. Interneti leheküljelt www.riigiteataja.ee saab õigusakte otsida pealkirja, akti andja ning  muude parameetrite järgi. Sealjuures on mugav võimalus vaadata lisaks kehtivatele redaktsioonidele nii varasemaid kui ka alles tulevikus kehtima hakkavate õigusaktide versioone. Samuti võimaldab Riigi Teataja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.