Sisukord

RIIGIHANGETE KONVERENTS 2019

Registreeri koolitusele
Jaga

Eeltutvustus

Pildid / - 2019_11_09_RH

Kehtiv riigihangete seadus jõustus pea kaks aastat tagasi. Tänaseks on nii hankijal kui pakkujal piisavalt praktikat seaduse järgimiseks ning arutluse all on juba esimesed suuremad muudatused. Riigihangete konverents on aasta suurim riigihangete valdkonna tippsündmus, kus tänavu toomegi valikuliselt Teie ette seaduse need probleemkohad, mille järgimine nii hankjatelt kui ka pakkujatelt ülimat professionaalsust nõuavad. Käsitleme aktuaalselt vaidlustuskomisjoni ja kohtupraktikat nii Eestist kui ka Euroopast! 

Konverentsile kogunevad sajad valdkonna tuntumad tegijad - nii hankijad kui pakkujad, juristid, vandeadvokaadid, advokaadid jt! Teie ette astuvad mitmed hankejuristidele, advokaadid, vandeadvokaadid ja teised eksperdid! 


Sihtrühm

 • Avalik- õiguslike insitutsioonide spetsialistid, kes puutuvad kokku riigihangete korraldamisega.
 • Aktiivsed pakkujad, nii tippjuhid kui ka spetsialistid.
 • Juristid, advokaadid ja vandeadvokaadid, kes tegelevad hankealase nõustamise ja hankevaidluste lahendamisega.
 • Audiitorid, kes  auditeerivad riigihangete valdkonnas.
 • EL projektide koordinaatorid, kellel on vajadus hanke korras osta kaupu ja teenuseid,
 • ja paljud teised huvilised.

Teemad

2019. aasta põnevamad hankeõigust puudutavad sündmused

Pildid / - Priit Lätt 113x113

Priit Lätt

PWC Legal

Pildid / - Erki Fels 2019

Erki Fels

PWC Legal

vandeadvokaat Priit Lätt ja advokaat Erki Fels advokaadibüroost PWC Legal

Priidu ja Erki ettekanne võtab kokku 2019. aasta põnevamad hankeõigust puudutavad sündmused:

 • 3 kõige märkimisväärsemat lahendit
 • üldised trendid vaidlustamismenetluses
 • kes kõige rohkem vaidlesid ja mida nende lugudest õppida
 • milliseid hankija otsuseid vaidlustati kõige sagedamini ehk millega peaks olema ettevaatlik
 • milliseid trende VAKO statistikast järeldada. Kas väide, et vaieldakse palju, on müüt?
 • mis toimus õigusloomemaastikul (Rahandusministeeriumi VTK) ja mida head võiks tuua uus aasta ehk millised RHS apsakad võiks seadusandja tuleval aastal ära parandada. 

Aktuaalsemad küsimused hanketähtaegadega seoses

Pildid / - Rauno Klemm

Rauno Klemm

Ellex Raidla

Rauno Klemm, advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaat

Tahes-tahtmata on tähtajad riigihangetes A&O, seda nii hankijate kui pakkujate jaoks. Näiliselt lihtsad, on praktikas tähtaegadega olulisi probleeme ja riske kõigil hankemenetluse osapooltel. Ettekandes vaatleme olulisemaid tähtaegadega seotud tõusetunud küsimusi. Käsitleme vaidlustamise tähtaegu, mis polegi nii üheselt mõistetavad, nö rahuaega ja kuidas see võib praktikas välistada küsimuste esitamise hankemenetluse vältel. Vaatame, milliste hanke alusdokumentidest mittenähtuvate tähtaegadega peab iga pakkuja arvestama ja mida peab hanketähtaegade puhul silmas pidama hankija, et hankemenetlus ei nurjuks.

Riigihanke alusdokumentide tõlgendamine

Pildid / - Ulvi-Reimets

Ulvi Reimets

VAKO

Ulvi Reimets, riigihangete vaidlustuskomisjoni liige

Paljud vaidlused tekivad põhjusel, et riigihanke alusdokumentides esitatud tingimused/nõuded on sõnastatud mitmeti mõistetavalt, neist võib erinevalt aru saada. Seega on neid vaja tõlgendada, anda neile sisu ja tähendus. Kuid mida tõlgendamisel aluseks võtta? Kelle arusaam on riigihanke alusdokumentide tõlgendamisel määrav? Kas alati tuleb arvestada hanke eesmärgi ja hankija kavatsustega? Millal tuleb tingimusele/nõudele anda laiendav tõlgendus, mis tagaks suure arvu pakkujaid? Ettekandes vaatleb Ulvi erinevaid tõlgendamise aluseid, milledest on Riigihangete vaidlustuskomisjon ja kohtud oma lahendites  juhindunud ning toob kuulajatele hulga praktilisi näiteid nii hankija kui pakkuja poolelt.

Avameelselt hankepassist

Pildid / - Kristina Laarmaa

Kristina Laarmaa

KPMG  Law

Kristina Laarmaa, advokaadibüroo KPMG Law vandeadvokaat

Oma ettekandes analüüsib Kristina hankepassi praktilises rakenduses tekkinud probleeme ja küsitavusi vaidlustus- ja kohtupraktika näidetel.

Kui riigihangete seadus on direktiividega vastuolus... Appi, mis ma nüüd teen? 

Pildid / - Mart Parind

Mart Parind

VAKO

Mart Parind, riigihangete vaidlustuskomisjoni liige

Riigihangete seadus rajaneb lõviosas EL valdkondlikel direktiividel. Direktiivide ülevõtmine Eesti õigusesse ei ole aga olnud veatu, mistõttu võib seadusest leida nii mõnegi sätte, mis on riigihankedirektiive silmas pidades puudulik või direktiividega lausa otseses vastuolus. Kuidas mõne sellise seadusesätte otsa komistades käituda? Kas lähtuda tuleks direktiivist või seadusest? Mida saab hankija või pakkuja omalt poolt teha, et vähendada riski jääda õigusvaidluses kaotajaks või saada EL raha tagasinõude adressaadiks? Ettekanne peatub neil ja teistelgi temaatilistel küsimustel, pöörates tähelepanu nii üldistele teadmistele kui ka valitud konkreetsetele näidetele."

 Pakkumuste vastavaks tunnistamine toitlustushangete näitel

Pildid / - Epp Lumiste 113x113

Epp Lumiste

Alterna

Epp Lumiste, advokaadibüroo Alterna vandeadvokaat

Kehtiva riigihangete seaduse alusel liigituvad toitlustushanked eriteenuste hankeks. Kuigi erimenetluses on hankijal suur voli ise otsustamaks, milliseid pakkumusi nõuda ja millele pakkumused peavad vastama, siis praktikas on tekkinud mitmeid põhimõttelisi vaidlusi pakkumuste vastavaks tunnistamise osas. Ettekandes räägib Epp VAKO- ja kohtupraktikas tõusetunud probleemidest, mida uutel hangetel vältida.

Kvalitatiivse hindamise võlud ja valud

Pildid / - Kadri Matteus

Kadri Matteus

Cobalt

Kadri Matteus, advokaadibüroo Cobalt advokaat

2018. aastal püsis endiselt enimkasutatava hindamiskriteeriumina „madalaim hind“ ehk kulu - vaid 24% registris avaldatud riigihangetest viidi läbi hinna ja kvaliteedi suhet arvestades. Peamine põhjus madalaima hinna kasutamiseks on soovimatus võtta riski kõrgendatud põhjendamiskohustuseks ning sellest tulenevat vaidlustamise riski. Mida peavad hankijad kvaliteedikriteeriumi alusel hinnates jälgima ning kui põhjalikult peab hankija põhjendama hindamisotsuseid, et vältida vaidlustesse laskumist? Ettekande käigus tuleb Kadri poolt analüüsimisele nii teemakohane teoreetiline külg, kui asjakohane kohtupraktika Eestist ja Euroopast.

Kadri riigihankekohase teemablogiga on võimalik kõigil huvilistel tutvuda https://riigihankeblogi.com/

Riigihankest kõrvaldamine pakkuja varasemate lepingurikkumiste tõttu

Pildid / - Diana Minumets 113x113

Diana Minumets

Lextal

Diana Minumets, advokaadibüroo Lextal vandeadvokaat

Kaks aastat tagasi jõustunud riigihangete seadus kehtestas hankijale uue võimalusena kõrvaldada riigihankest pakkuja, kes on kaotanud hankija silmis usalduse seoses hankija halva kogemusega varasema hankelepingu täitmisel. Kui alguses tekitas mainitud aluse rakendamine praktikas mitmeid küsimusi, on vastava sätte sisu saanud tänaseks EL ja Eesti kohtute praktika kaudu teataval määral selgemaks. Diana ettekanne käsitlebki asjaomase kohtupraktika näidete varal varasemate lepingurikkumistega seotud kõrvaldamise aluse kohaldamise eelduseid ja selgitab hankija diskretsiooni piire vastava otsuse tegemisel.


Aeg ja maht

7. novembril 2019 kell 10.0016.55

Ajakava

10.00 - 10.05     sissejuhatuse moderaatorilt

10.05 - 10.50     Käesoleva aasta põnevamad hankeõigust puudutavad sündmused. Priit Lätt ja Erki Fels advokaadibüroost PWC Legal

10.55 - 11.20     Aktuaalsemad küsimused hanketähtaegadega seoses. Rauno Klemm advokaadibüroost Ellex Raidla

11.25 – 12.05    Riigihanke alusdokumentide tõlgendamine. Ulvi Reimets, VAKO

12.05 – 12.25    kohvipaus

12.25 - 13.00     Avameelselt hankepassist. Kristina Laarmaa advokaadibüroost KPMG Law

13.00 – 13.45   Kui riigihangete seadus on direktiividega vastuolus... Appi, mis ma nüüd teen? Mart Parind, VAKO

13.45 – 14.35    lõuna

14.35 – 15.20    Pakkumuste vastavaks tunnistamine toitlustushangete näitel. Epp Lumiste, advokaadibüroo Alterna

15.25 – 16.10    Kvalitatiivse hindamise võlud ja valud. Kadri Matteus advokaadibüroost Cobalt

16.15 – 16.55    Riigihankest kõrvaldamine pakkuja varasemate lepingurikkumiste tõttu. Diana Minumets advokaadibüroost Lextal


Toimumiskoht

EUROOPA HOTELL HESTIA, Paadi 5, Tallinn.
NB! Parkimine Ahtri 3 Europarklas, päev 3,50 €.


Maksumus

kuni 25. oktoobrini maksumus 209 € + km. Hilisematele registreerujatele kehtib tavahind 249 € + km osaleja kohta!

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

konverentsil osalemist, toitlustust ja elektroonilisi jaotusmaterjale


Tasumine

Koolituspäevale registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve. Koolitusarve on paralleelselt nii pdf kui e-arve. 


Loobumine

Konverentsist loobumisel palume teatada kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne konverentsi toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% konverentsi maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - Kristina Paal 113x150

Kristina Paal

tel: 55 662 741
kristina.paal@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Ehitisregistri andmete korrastamine

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus (EhSRS) § 26 lg 1 järgi korrastatakse hiljemalt 01. jaanuariks 2020. a ehitisregistri andmed. Selle raames on erinevad kohalikud omavalitsused palunud ehitiste omanikel kontrollida ehitisregistri andmeid. Ehitiste omanikud saavad Ehitisregistri vahendusel veenduda, et kõik nende kinnistul asuvad või sinna ehitatud hooned ja rajatised on kantud ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.