Sisukord

RIIGIHANGETE KONVERENTS 2020

Jaga

  

Pildid / - 2020_10_29_RH


Eeltutvustus

Igal sügisel korraldame traditsioonilise hankekonverentsi, kuhu kogunevad sajad valdkonna tuntumad tegijad - seaduse autorid, nii hankijad kui pakkujad, juristid, advokaadid, vandeadvokaadid ja paljud teised! Tänavune konverents toimub olude sunnil otseülekandena veebis! Konverentsil võtame kokku lõppeva aasta tähtsaimad sündmused hankemaastikul, analüüsime riigihangete valdkonna kitsaskohti ja probleemseid juhtumeid, aktuaalseid kohtulahendeid ning sellega kaasnenud muutusi riigihanke maastikul. 

 • esindatud on riigihangete valdkonna suured tegijad, tuntuimad advokaadid ja vandeadvokaadid, juristid ja spetsialistid
 • kohal on Eesti suurimad hankijad ning tuntuimad hankespetsialistid, aktiivsed pakkujad
 • hankekonverents 2020 on parim võimalus kohtuda kolleegidega ja teiste tipptegijatega

Kõik, kellel puudub võimalus ettekandeid jälgida reaalajas, saavad lunastada ettekannete salvestiste järelvaatamise õiguse.  Salvestiste järelvaatamine on võrdne konverentsil osalemise tasuga. Järelvaatamise õigus kehtib 30 päeva alates keskkonda sisenemise parooli saatmisest Addenda OÜ poolt. Ettekannete salvestised on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatavad kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on salvestiste vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve.


Sihtrühm

Riigi- ja KOV vastutavad juhid, hankespetsialistid, juristid ning teised hankeid läbiviivate ettevõtete esindajad.

 • avalik- õiguslike insitutsioonide spetsialistid, kes puutuvad kokku riigihangete korraldamisega
 • aktiivsed pakkujad, nii tippjuhid kui ka spetsialistid
 • juristid, kes tegelevad hankealase nõustamise ja hankevaidluste lahendamisega
 • audiitorid, kes auditeerivad riigihangete valdkonnas
 • EL projektide koordinaatorid, kellel on vajadus hanke korras osta kaupu ja teenuseid
 • ja paljud teised huvilised

Teemad

Riigihangete seaduse muudatused - aktuaalsed arengud ja seisukohad

Pildid / - Evelin Karindi-Kask

Evelin Karindi-Kask, rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunik

Tõendamine riigihangetes ja vaidlustusmenetluses

Pildid / - Ulvi-Reimets

Ulvi Reimets, riigihangete vaidlustuskomisjoni liige

Ettekandes otsib VAKO liige Ulvi Reimets vastust järgmistele küsimusele:
 • kas menetlus riigihankes on formaalne või sisuline
 • millal on piisav pakkuja kinnitus
 • kui aktiivne peab tõendite otsimisel olema hankija
 • millal tuleb tõendada vaidlustuse esitamise õigust
 • kellel lasub tõendamise kohustus vaidlustusmenetluses. 

Puudused pakkumuses - soovitusi hankijatele ja pakkujatele 

Pildid / - Kristina Laarmaa

Kristina Laarmaa, advokaadibüroo Laarmaa vandeadvokaat

Oma ettekandes annab Kristina vaidlustus- ja kohtupraktika näidete varal praktilisi soovitusi hankijatele pakkumuste kontrolli läbiviimisel ja selgitustaotluste esitamiseks, samuti soovitusi pakkujatele nii pakkumuse dokumentatsiooni komplekteerimiseks kui ka hankija selgitustaotlustele vastamiseks. Räägime sellest, millised puudused pakkumuses on saanud pakkujatele saatuslikuks ning millised puudused on olnud kõrvaldatavad. Samuti räägime sellest, millised on hankija kohustused pakkumuse kontrollimisel ja selgituste küsimisel.

Hankijate ja pakkujate hoolsuskohustusest

Pildid / - Keidi Kõiv_AB RASK

Keidi Kõiv, advokaadibüroo Rask advokaat

Kohtupraktikas nähtub üha enam, et hankijate ja pakkujate kohustuste sisustamine läbi hoolsuskohustuse on muutumas järjest tavapärasemaks. Oma ettekandes annab Keidi vaidlustus- ja kohtupraktika näidete pinnalt ülevaate hoolsuskohustuse kujunemisest ja sisustamisest ning arutab selle üle, kui kaugele saab ja peab hoolsusega minema ning kas praktikas kujunenud hoolsuse ulatust saab pidada sellisel kujul mõistlikuks.

Küsimustest ja vastustest riigihanke registris

Pildid / - Rauno Klemm

Rauno Klemm, advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaat

Küsimuste esitamine ja hankija vastused registris on aktuaalne teema. Mida ja kuidas küsida, kuidas küsimusi planeerida, et neile päriselt ka vastused saaks ja vajadusel jõuaks vaidlustada  - mõtleb pakkuja. Mida hankija saab üldse vastata ja millal peaks ta hoopis hankealusdokumente küsimuse tõttu muutma. Mis ulatuses saab hankija vastustele tugineda?

Hankelepingu lubamatud tingimused

Pildid / - Kristina Uuetoa-Tepper

Kristina Uuetoa-Tepper, advokaadibüroo Tepper & Partnerid vandeadvokaat

Hanke alusdokumendina tuleb hankijal esitada pakkujatele ka hankelepingu projekt. Pärast pakkumuste esitamist hankelepingu tingimuste üle enam vaielda ei saa, samas on tühised tingimused, mis kahjustavad täitjat (töövõtjat, müüjat jne) ebamõistlikult. Ettekandes käsitletakse hankelepingu tingimuste vaidlustamist enne pakkumuste esitamist RHS-i alusel (mida ja millisel alusel oleks edukas vaidlustada, milline on hankija põhjendamiskohustus jne). Samuti seda, milliseid esmapilgul kehtivaid hankelepingu tingimusi tegelikult täitma ei pea (oluline teada nii pakkujatel kui ka kohtuvaidlusega seotud riskide hindamiseks hankijatel).

Raamlepingute kasutusvõimalused ja näited praktikast

Pildid / - Mariliis Kannukene (2)

Mariliis Kannukene, Registrite ja Infosüsteemide Keskuse hankejuht

Riigihangete seadus võimaldab hankijatel sõlmida raamlepinguid ja selle läbi ressursse säästa, kuna raamlepingu siseselt ei ole hankijal tarvis hankemenetlusi korrata. Raamlepinguid on võimalik sõlmida eri liiki ning igal nendest on omad positiivsed ja negatiivsed mõjud. Oluline on osata valida nende seast sobiv ja hankija vajadustele kõige paremini vastav raamlepingu lahendus. Oma ettekandes annab Mariliis Kannukene ülevaate Registrite ja Infosüsteemide Keskuse praktikast raamlepingute läbiviimisel.

 

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Aeg ja maht

Konverents toimub 29. oktoobril 2020 kell 10.00–16.30.
(7 akadeemilist tundi)

Ajakava

10.00 - 10.45     RHS  - aktuaalsed muudatused ja seisukohad, Evelin Karindi-Kask
11.00 - 11.45     Tõendamine riigihangetes ja vaidlustusmenetluses. Ulvi Reimets

11.45 - 12.20     Lõunapaus

12.20 - 13.10     Puudused pakkumuses - soovitusi hankijatele ja pakkujatele, Kristina Laarmaa
13.15 - 14.00     Hankijate ja pakkujate hoolsuskohustusest, Keidi Kõiv
14.10 - 14.45     Küsimustest ja vastustest riigihanke registris, Rauno Klemm

14.55 - 15.40     Hankelepingu lubamatud tingimused, Kristina Uuetoa-Tepper
15.45 - 16.30     Raamlepingute kasutusvõimalused ja näited praktikast. Mariliis Kannukene

Kõik, kellel puudub võimalus ettekandeid jälgida reaalajas, saavad lunastada ettekannete salvestiste järelvaatamise õiguse.  Salvestiste järelvaatamine on võrdne konverentsil osalemise tasuga. Järelvaatamise õigus kehtib 30 päeva alates keskkonda sisenemise parooli saatmisest Addenda OÜ poolt. Ettekannete salvestised on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on salvestiste vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve.


Toimumiskoht

Otseülekanne veebis! 
Registreerimisel koolitusele saadame Teie meilile lingi, mille kaudu pääsete konverentsile 20 minutit enne selle algust. Enne konverentsi algust saadame Teile koolituse elektroonilised õppematerjalid. Konverentsi saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie koolitajatele esitada reaalajas küsimusi.


Maksumus

239 € + km (286,80 €), lisaks reaalajas osalemisele on kõigil reaalajas veebikonverentsil osalejatel võimalus osta täiendav 30 päevane veebikonverentsi järelvaatamine hinnaga 12 € + km (14,40 €). 

Soovi korral on võimalik vaadata üksikuid ettekandeid. Ühe ettekande maksumus on 39 € + km. Palume registreerumisel märkida lisainfo lahtrisse ettekande või esineja nimi. 

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve. Addenda OÜ väljastab e-arve kohuslastele seadusega vastava arve 24 tunni jooksul e-arvete keskkonda.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

 

Pildid / - Kristina Paal 113x150

Kristina Paal
+ 372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee

 


Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Valitsus kehtestas koroonaviiruse leviku tõkestamiseks uued piirangud

Vabariigi Valitsuse 12.11.2020. a korraldusega kehtestati Eestis uued piirangud COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks. Üldistatuna tuleb uute piirangutena järgida ja täita alljärgnevat. Kaupluse müügisaalides ja kaubandusettevõtetes tuleb järgida 2+2 reeglit – liikudes maksimaalselt kahekesi ja hoides teistest vähemalt 2-meetrilist vahemaad. Erandiks on perekonnad ning ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.