Sisukord

Betoonelementide paigaldamine. 6 TP (6 ak.h)

Jaga

 

KOOLITUS TOIMUB NII VEEBIS KUI E-ÕPPES! 

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Eeltutvustus

Koolitus Betoonelementide paigaldamine toimub kursuse Betoonitööde täienduskoolitus raames (21.03-05.04.2024). Kogu kursus toimub kokku kolmel õppepäeval (16 akadeemilist tundi) ning selle läbimisel väljastame kõigile osalejatele tõendid 16 TP.

Koolitus Betoonelementide paigaldamine toimub 27. märtsil, maht 6 ak. tundi ning selle läbimine annab 6 TP-d. 

3- päevase Betoonitööde täienduskoolituse programmi raames käsitleme:


Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.


Eesmärk

Anda teadmisi, mis on olulised betoonitööde juhtimiseks ja läbiviimiseks, sh betooni remondiks. Samuti kõneleme koostööst tellija, alltöövõtja ja meeskonnaga.

Õpiväljundina koolituse läbinu:

 • omandab betoonelementide paigaldamiseks vajalikud teadmised, sh  

  • ilmastikutingimuste mõju betoneerimistöödele
  • töö eripära talvetingimustes
  • erinevad betoonisegud, nende omadused ja kasutusvõimalused
  • paigaldamise põhimõtted
  • montaazhile ja betoneerimistöödele esitatavaid kvaliteedinõuded
  • erinevad korrosioonikaitsevahendeid ja nende kasutamine
  • betooni hooldusviisid ja selleks kasutatavad vahendid
  • monolitiseerimine
  • tööde tegemise järjekord konstruktsioonist ja tehnoloogiast lähtuvalt
  • tööde dokumenteerimine
  • oskused ehitusvigade vältimiseks.

Sihtrühm

Betoonitööde meistrid ja projektijuhid, objektijuhid, ehitusjärelevalve insenerid, ehitusettevõtte juhid jt betoonitöödega kokkupuudet omavad spetsialistid


Teemad

Volitatud ehitusinsener Jaak Sori käsitleb koolitusel järgmisi teemasid:

1. Sissejuhatus betoonelementide paigalduse töödejuhtimisse:

 • Tutvustus betoonelementide paigaldamise protsessist
 • Rollid ja vastutus betoonelementide paigaldamise projektis
 • Tootejoonised
 • Ohutusnõuete ja -meetmete ülevaade 

2. Ehitusmaterjalide ja -meetodite tundmine:

 • Betooni koostise valik, koostiskomponentide mõju betooni omadustele
 • Betoonisegu põhiomadused
 • Betoonelementide tüübid ja omadused
 • Muud ehitusmaterjalid ja nende kasutamine
 • Paigaldusmeetodite ülevaade ja valikukriteeriumid

3. Tehniline ettevalmistus:

 • Aluspinna ettevalmistus
 • Paigaldusala mõõdistamine ja märgistamine
 • Vajalike seadmete ja tööriistade valik ja kontroll

4. Ohutus- ja kvaliteedikontroll:

 • Ohud betoontoodete ja betooni transportimisel ja pumpamisel
 • Ohutusnõuete järgimine paigaldustöödel
 • Kvaliteedikontrolli protseduurid ja meetodid
 • Kvaliteet By40 ja By65 kohaselt
 • Pinna kvaliteet
 • Paigaldustöö kvaliteet
 • Kestvus. Betooni mark, keskkonnaklassid ja külmakindlus
 • Vastavus Hea tava nõuetele ja standarditele 

5. Betoonelementide paigaldamine:

 • Tõsteseadmete kasutamine ja tõstemanöövrite paigaldamine
 • Elementide asetamine ja kinnitamine
 • Vuukimistööd. Vuukimistööde nõuded (By40/2021, By41/2016, By47/2019, By70/2018, RT 82 - 10980, RIL149/2019). Vuukimine talvistes oludes
 • Paigaldatavate toodete vahelised monoliitsed betoonosad By40/2021, By 47/2019
 • Tagajärjed monoliitsete osade betoneerimistehnoloogia ja nõuete rikkumisel. Ebameeldivad tagajärjed. Veekahjustused, müra By422019, By 47, SFS 5907,

6. Tööde dokumenteerimine ja teostusdokumentatsioon:

 • Paigaldustööde jälgimine ja dokumenteerimine
 • Pildimaterjali kogumine ja hooldusnõuete dokumenteerimine
 • Teostusdokumentatsiooni koostamine tellijale 

7. Keevisliited ja keevitamine töömaal

 • Nõuded keevitustingimustele töömaal
 • Kvaliteedikontroll
 • Projektis esitatavad nõuded keevitamisele

8. Tõstetransporttööd

 • Toodete ladustamine ja transport
 • Kvaliteedikontroll
 • Projektis esitatavad nõuded 

9. Võimalikud probleemid ja lahendused:

 • Tavalised väljakutsed betoonelementide paigaldamisel
 • Võimalike probleemide ennetamine ja lahendamine
 • Koostöö alltöövõtjatega probleemide lahendamisel
 • Koostöö omanikujärelevalve, töövõtja, tellija ja projekteerija vahel

Koolituse läbimisel väljastame tunnistuse. Koolitus annab 6 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 27. märtsil 2024 kell 10.00–15.30
(6 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava:
10.00–11.30 koolitus
11.30–11.45 paus
11.45–13.15 koolitus
13.15-14.00 paus
14.00-15.30 koolitus

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolitus läbida Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel.


Toimumiskoht

KOOLITUS TOIMUB NII VEEBIS KUI E-ÕPPES! 
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne 
Reaalajas saalis toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

 

Pildid / - Jaak Sori

Jaak Sori, volitatud ehitusinsener tase 8, J-Inseneribüroo OÜ

 


Meetodid

Loeng, diskussioon, praktilised näited, test.


Maksumus

199 € + km (242,78 €).
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km (35,58 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tunnistust.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

 

Pildid / - Kristina Paal 113x150

Kristina Paal
+372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee

 


Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.