Sisukord

Huvide konflikt riigihangetes (2 ak.h)

Jaga

KOOLITUS TOIMUB NII VEEBIS KUI E-ÕPPES! 

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Eeltutvustus

Huvide konflikt on riigihangete seaduse mõistes olukord, kus hankija või tema nimel tegutseva isiku töötajal, ametnikul, juhatuse liikmel või muul pädeval esindajal, kes on kaasatud hanke ettevalmistamisse või korraldamisse või kes võib muul moel mõjutada selle hanke tulemust, on otseselt või kaudselt finantsalaseid, majanduslikke või muid isiklikke huvisid, mida võib käsitada tema erapooletust ja sõltumatust kahjustavana. Huvide konfliktist hangetes saame tavaliselt lugeda ajakirjanduse veergudelt. Et see kõik nii ei läheks, siis toovad vandeadvokaat Erki Fels ja Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna juhataja Kaur Siruli ühise arutelu käigus hulgaliselt näiteid Euroopa nõuetest ja analüüsivad erinevate auditite käigus ilmnenud riskikohti, mida peaks hangete korraldamisel arvesse võtma, et huvide konflikti riski vältida. Teema on pälvinud teravdatud tähelepanu EL fondide raames rahastatud projektide puhul. Euroopa Komisjon on teinud hulgas liikmesriikides vastavaid huvide konflikti testimisi. Sealhulgas tuleb juttu EK huvide konflikti vältimise juhendist keskendudes hangetele. 
 
Igal osalejal on võimalus aktiivselt arutelusse sekkuda ning esitada küsimusi ja kommentaare, sekundeerida esinejatega ja jagada oma senist praktikat!
 
Diskussioonkoolitus huvide konfliktist toimub veebis. Teil on võimalus töökohalt lahkumata osaleda aktiivsel arutelu. Ühtlasi on see suurepärane võimalus täita oma igapäevaseid töökohustusi, kuid 90 minutiks lülitada telefon välja, sulgeda oma e-post ja osaleda online nii sõnas kui pildis aktuaalsete hankeküsimuste lahendamisel! Juhul, kui Te aga reaalajas toimuval aruteludel osaleda ei saa, on Teil sündmust võimalik järele vaadata 30 päeva jooksul Teile sobival ajal. 

Eesmärk

Analüüsime huvide konfliktiga seoses esilekerkinud küsimusi ja kitsaskohti, probleemseid kaasusi nii meilt kui ka mujalt EL liikmesriikidest.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

  • teab, mis on huvide konflikt ning kuidas seda märgata ja vältida

Sihtrühm

  • avalik- õiguslike insitutsioonide spetsialistid, kes puutuvad kokku riigihangete korraldamisega
  • aktiivsed pakkujad, nii tippjuhid kui ka spetsialistid
  • juristid, advokaadid ja vandeadvokaadid, kes tegelevad hankealase nõustamise ja hankevaidluste lahendamisega
  • audiitorid, kes auditeerivad riigihangete valdkonnas
  • EL projektide koordinaatorid, kellel on vajadus hanke korras osta kaupu ja teenuseid
  • ja paljud teised huvilised

Teemad

Huvide konflikt riigihangetes

Pildid / - Erki Fels 2019

Erki Fels

Pildid / - Kaur Siruli

Kaur Siruli

Erki Fels, advokaadibüroo PwC Legal vandeadvokaat ja riigihangete valdkonna juht ning Kaur Siruli, Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna juhataja

Arutelu keskmes on huvide konflikti vältimine ja maandamine riigihangete eri etappides, alates hanke planeerimisest kuni lepingu täitmiseni. Erki Fels ja Kaur Siruli analüüsivad, mis on ja pole huvide konflikt riigihangete protsessis, sh hanke planeerimise ja läbiviimise faasis ning milline on riigihangete korrektsust kontrolliva ametniku (juht, jurist, audiitor, raamatupidaja) roll ja võimalused selle tuvastamisel. Samuti ilmeb arutelu käigus, kas audiitorite tõlgendused on läinud leebemaks või hoopis rangemaks? Mida räägib Euroopa? Juttu tuleb Euroopa Komisjoni huvide konflikti vältimise juhendist keskendudes hangetele.

Erki Fels on advokaadibüroo PwC Legal vandeadvokaat. Ta on kohtuvaidleja, kes tegeleb peamiselt haldus- ja tsiviilasjadega. Erki Fels on üks Eesti juhtivaid riigihankeõiguse spetsialiste, kes on edukalt osalenud meedia tähelepanu pälvinud vaidlustes, mis kujundavad Eesti riigihankeõigust. Ta on nõustanud Eesti suurimaid hankijaid ja pakkujaid, omades kogemust ehitustööde, transpordi, IT, meedia, tervishoiu, energeetika ning kaitse- ja julgeolekuvaldkonna hangetes. Tänu praktilisele kogemusele on Erki Fels sage koolitaja ning konverentside avakõneleja. Samuti tegeleb ta riigihankeõigusalase teadustööga. Ta on andnud külalislektorina hankeõiguse loenguid Tartu Ülikoolis, retsenseerinud ja juhendanud üliõpilaste magistritöid. Erki Fels on 2019. a avaldatud riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande üks autor.

Kaur Siruli on rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna juhataja. Koostöös Addendaga on Kaur Siruli toonud publikuni hulga näiteid hankeaudititest, mis on lõppenud finantskorrektsiooni otsusega ehk tagasi on küsitud Euroopa Liidu toetus. Esitades selgeid pikaajalisel kogemusel põhinevaid seisukohti, on Kaur Siruli alati oodatud esineja nii hankijate, juristide, advokaatide kui ka (sise)audiitorite seas.


Aeg ja maht

Reedel, 16. veebruaril 2024 kell 11.00-12.30
(2 akadeemilist tundi)

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolitus läbida Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel. 

Samuti ootame Teid osalema:

14. veebruaril 2024 kell 11.00-12.30 diskussioonkoolitusel Kuidas saada üle hankelepingu muutmise hirmust?
15. veebruaril 2024 kell 11.00-12.30 diskussioonkoolitusel Hindamiskriteeriumid: ohud ja võimalused praktika näitel

Kõigile kolmele arutelule saate korraga registreeruda siin


Toimumiskoht

Arutelu toimub nii veebis kui e-õppes!

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne 
Reaalajas toimuva konverentsi ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates konverentsi toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Meetodid

Koolitajate aktiivne arutelu. Publiku küsimused ja vastused.


Maksumus

Registreerides kuni 6. veebruarini kehtib soodushind 95 € + km (115,90 €), hiljem tavahind 129 € + km (157,38 €).
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 14 € + km (17,08 €).
 
Osaledes ka meie järgmistel diskussioonkoolitustel 14. ja 15. veebruaril 2024 on kolme sündmuse soodusmaksumus kokku 239 € + km (291,58 €). Soodushind kehtib kuni 6. veebruarini. Hiljem tavahind 279 € + km (340,38 €). Kogu sündmuse täiendav järelvaatamine 29 € + km (35,38 €).
Kogu sündmusele saate registreeruda siin. 
 
Ettekannete järelvaatamine toimub Addenda OÜ e-akadeemias. Ettekannete salvestised on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on salvestiste vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve.

Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit.


Tasumine

Registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve. Addenda OÜ väljastab e-arve kohuslastele seadusega vastava arve 24 tunni jooksul e-arvete keskkonda.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palume teatada kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne konverentsi toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - Kristina Paal 113x150

Kristina Paal
+372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee
 

Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölepingu seadus on kättesaadav ka võõrkeeltes

Teadupärast on kõik Eesti Vabariigis kehtivad seadused avaldatud Riigi Teatajas. Interneti leheküljelt www.riigiteataja.ee saab õigusakte otsida pealkirja, akti andja ning  muude parameetrite järgi. Sealjuures on mugav võimalus vaadata lisaks kehtivatele redaktsioonidele nii varasemaid kui ka alles tulevikus kehtima hakkavate õigusaktide versioone. Samuti võimaldab Riigi Teataja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.