Sisukord

Veebiseminar - Mida peab tööandja teadma töötaja registreerimisest alates 01.07.14

Jaga

Eeltutvustus

Riigikogu on vastu võtnud seaduse muudatused, millega luuakse uus register: nn töötamise register. Uue registri rakendumisajaks on planeeritud käesoleva aasta 1. juuli. Alates uue registri rakendumisest tööandjad enam Haigekassas töötajaid registreerima ei pea, vastavaid andmeid tuleb hakata esitama läbi e-maksuameti nn töötamise registrisse.

Uue registri loomisega kaasnevad tööandjatele mitmed olulised muudatused. Lisaks uuele andmete edastamise keskkonnale muutuvad muuhulgas oluliselt andmete esitamise tähtajad ning võimaldatakse teatud juhtudel lihtsustatud registreerimist.

Veebiseminaril antakse lühiülevaade muuhulgas sellest, miks uue registri loomist vajalikuks peeti, millistel juhtudel ja milliste tähtaegade jooksul tuleb uude registrisse andmeid esitada ning kuidas on korraldatud seniselt andmete edastamise süsteemilt uuele registrile üleminek. Samuti räägitakse andmete kontrollimise võimalustest ning andmete esitamata jätmise korral tööandjate suhtes kohaldamisele kuuluvatest võimalikest sanktsioonidest. Arvestades, et Maksu-ja Tolliamet on asunud senini esitatud andmete aktiivsele kontrollimisele ning võimalikke tööandjate suhtes kohaldatavaid sanktsioone, on uue registri näol tegemist tööandjate jaoks kindlasti olulise teemaga. Teema käsitluse raames kasutatakse ka praktilisi näiteid.


Eesmärk

Veebiseminari tulemusena saab osaleja ülevaate, millised on tööandja kohustused ja võimalused seoses uue nn töötamise registriga. Ülevaade hõlmab mh lühikokkuvõtet olulisematest muudatusest võrreldes senise registreerimise kohustusega.


Sihtrühm

Ettevõtete juhid ja omanikud, personalijuhid, personali töötajad, raamatupidajad jt, kes töötajate värbamise korraldamise ja andmete esitamisega tegelevad.


Teemad

  • Kuidas kontrollida seni esitatud andmete õigsust
  • Mis saab kuni uue registri rakendumiseni esitatud andmetest
  • Mis hetkest toimub andmete esitamise muudatus ja kuhu tuleb hakata andmeid esitama
  • Millistel juhtudel tuleb andmeid esitada
  • Milliseid andmeid tuleb esitada
  • Milliste tähtaegade jooksul tuleb andmed esitada
  • Mis on lihtsustatud registreerimine, sh millal on see lubatud ning milliseid nõudeid tuleb järgida
  • Kellel on esitatud andmetele ligipääs
  • Millised on andmete esitamata jätmise võimalikud tagajärjed, sh tööandjate suhtes kohaldamisele kuuluvad sanktsioonid

Aeg ja maht

3. oktoober 2014, kell 11.00-12.30.


Toimumiskoht

Koolitus toimub internetis Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas.

Enne veebiseminari saadetakse Teile vastav unikaalne sisenemise link, mille kaudu pääseb veebiseminari keskkonda alates 10 minutit enne veebiseminari algust.

Koolitust on võimalik jälgida oma töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas.
Koolituse jälgimiseks on tarvis arvutit, Interneti ühendust ning mugavaks kuulamiseks kõrvaklappe.


Koolitajad

Pildid / - 2013_Annika_Vait

Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat ja partner Annika Vait.               

Annika Vait on advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat ja partner. Ta tegeleb igapäevaselt ärinõustamisega, muuhulgas tööõiguslike küsimustega, olles valdavalt tööandjate nõustajaks.

Annika on ühtlasi ka Eesti Advokatuuri Äriõiguse komisjoni liige ning Äripäeva Kirjastuse poolt väljaantava „Ettevõtjate Käsiraamatu“ üheks kaasautoriks. Ta astub aktiivselt üles tööõiguse alastel koolitustel ning on avaldanud selleteemalisi artikleid. Rahvusvaheline advokaadibüroodehindamise väljaanne Legal500 on tunnustanud Annikat korduvalt kui kõrgelt hinnatud ärinõustamise ja tehingute eksperti.


Maksumus

Veebiseminari hind on 29 €. Hinnale lisandub käibemaks 20%.


Tasumine

Veebiseminarile registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve.


Loobumine

Koolitusest loobumisel teatada kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Registreerida koolitusele saate end meie kodulehel vajutades nuppu Registreeri koolitusele.
Enne veebiseminari saadetakse Teile vastav unikaalne sisenemise link, mille kaudu pääseb veebiseminari keskkonda alates 10 minutit enne veebiseminari algust.

 


Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Töös esinevatest puudustest teavitamine

Juhul, kui tellija avastab töös puuduseid, tuleb tal nendest töövõtjat teavitada. Seekordses uudisnupus tuleb juttu sellest, millal tellija seda tegema peab ning mis saab siis, kuid tellija on teavituse teinud hilinenult. Oma majandus- ja kutsetegevuses tegutsev tellija peab valminud töö viivitamatult üle vaatama või üle vaadata laskma. Juhul, kui avastatakse mittevastavused, tuleb ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.