Sisukord

Advokaat Kristiina Kaarna - Eesti on lõpusirgel EL riigihangete direktiivide ülevõtmisega

Riigihangete seaduse eelnõu ootab hetkel Riigikogus teist lugemist. Suvel koguti eelnõule parandusettepanekuid ja arvamusi, mis on avalikult nähtavad Riigikogu majanduskomisjoni veebilehel. Laekunud ettepanekutes on suures osas korratud ideid, mida on eelnevalt turuosalistega arutatud kaasamise ümarlaual.
Peamised vaidluskohad lasuvad küsimustes, mis ei ole direktiivides reguleeritud või mille puhul on direktiivi regulatsioon väga üldine, mistõttu detailide väljatöötamine jääb liikmesriigi pädevusse. Näiteks on leidnud mõningast vastuseisu lihthanke regulatsiooni täiendamine kohustusliku ooteajaga. Õiguspoliitilised vaidlused puudutavad ka liht- ja kääbushangete kaotamise võimalust, mida nägi ette eelnõu kronoloogiliselt esimene versioon.
Direktiivide ülevõtmist on saatnud Eesti seadusandluse ajaloo kohta erakordselt laiapõhjaline kaasamistöö. Ümarlaua vormis konsultatsioonid erialaliitude ja 54 eri organisatsiooni ja asutusega algasid juba veebruaris 2014, enne direktiivide vastuvõtmist Euroopa Parlamendis.
Ümarlaua arutelud kestsid ligi aasta. Eelnõu esimese versiooni valitsuse eelnõude infosüsteemis avalikustamise ja kooskõlastamisele saatmise järel mais 2015 võisid kõik ministeeriumid ja muud puudutatud isikud esitada parandusettepanekuid. Riigikogus läbis esimese lugemise tänavu mais Valitsuse heakskiidu saanud eelnõu kronoloogiliselt kolmas versioon.
Uue seaduse väljatöötamiseks vajalikul kaasamisel järgiti läbipaistvuse, arutelude sisulise kvaliteedi ja avatuse põhimõtteid, mistõttu suur osa kaasamise ümarlaua arutelude kokkuvõtetest on avalikult kättesaadavad e-riigihangete keskkonnas.
Detailsem ülevaade eelnõu kaasamistööst ja õiguspoliitilistest vaidlustkohtadest on kätte saadavad rup.ee täisversioonis ilmunud artiklist, mis on kättesaadav siit: http://rup.ee/seadused/uut-seadusandluses/uus-seadus-muudab-riigihanked-odavamaks


Advokaat Kristiina Kaarna on uue riigihangete seaduse eelnõu üks autoreid

Pildid / - Kristiina_Kaarna 2015

Kristiina Kaarna,
 advokaat ja uue riigihangete seaduse eelnõu üks autoreid

 

 

 

Diana Nõmmik
koolitusjuht
diana.nommik@addenda.ee
21.09.2016 09:45

Riigikohus muutis töövaidluskomisjoni otsuse vaidlustamise tähtaja osas oma varasemat seisukohta

Töövaidluse lahendamise seaduse § 58 lõikes 1 on sätestatud, et töövaidluskomisjoni (TVK) otsusega mittenõustumisel võivad pooled pöörduda sama töövaidlusasja läbivaatamiseks kohtusse. Kohtusse tuleks pöörduda 30 kalendripäeva jooksul arvates töövaidluskomisjoni otsuse saamisest. Varasemas kohtupraktikas on Riigikohus ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.