Sisukord

Ehitusettevõtjate Liit koolitab koostöös Addendaga kutseõpetajaid läbi õpirände

Innove maikuu uudiskirjas ilmus Virve Roosimägi lühikokkuvõte viimastest õpirände projektidest Hispaaniasse ja Saksamaale.

Virve kirjutas järgmist:

Eesti Ehitusettevõtjate Liit eesotsas Indrek Petersoniga on juba mitmeid aastaid esitanud Leonardo programmi õpirände taotlusi, et koolitada ja arendada kutseõpetajaid väljaspool Eestit. Antud programmi raames on perioodil 2009- 2011 käidud Norras, Taanis, Soomes ja Saksamaal ja Hispaanias. Käesoleva aasta alguses oli Eesti 10 kutseõpetajal võimalus õppida Rootsis.

Euroopa kutsehariduses tervikuna on suundumus kutseõpetuse kutsekvalifikatsioonide läbipaistvuse ja mõistetavuse poole, tavaliseks on saanud tööjõu vaba liikumine, olulised on kvalifikatsiooni raamistik kui ka õppepunktide süsteem ja vastastikune tunnustamine.  Euroopa Nõukogu 2010. aasta ühise eduaruande töökava „Haridus ja koolitus 2010" rakendamise kohta on märgitud, et täiskasvanute koolitus peab võimaldama kõigil täiskasvanutel ennast pidevalt täiendada toimetulemiseks kiiresti muutuvas maailmas. Eelpoolsest lähtuvalt toetab projekt erinevate osapoolte tööd  kutseharidussüsteemi arendamisel soodustades üksteiselt õppimist ja heade praktikate vahetamist. Väga oluline on siinjuures keeleoskuse parandamine, et luua kootöövõrgustikke erinevate riikide vahel.

Hispaania õpirändest võttis osa kümme ehitusviimistluse ja restaureerimise kutseala õpetajat kutseõppeasutustest üle Eesti. Õpiränne viis kutseõpetajad Bilbaosse, Põhja – Hispaania linna, kus asub üks suuremaid tööstusalasid kogu Hispaanias.  

Hispaanias oli meie gruppi vastu võtmas Javier Conzalez Lopez,  kes on mittetulunduslikus organisatsioonis Fundación Laboral de la Construcción  (FLC) rahvusvaheliste projektide juht. The Labour Foundation for Construction Sector (tõlkes ehitussektori tööjõu sihtasutus), asutati 1992. aasta lõpus. Sihtasutus on rajatud riiklikul tasandil, eesmärgiga muuta ehitussektorit professionaalsemaks ning väärtustatumaks.  Sihtasutus koondab endas riigi ehitussektori  esinduslikemaid liikmeid nagu näiteks National Federation of Construction (CNC), General de Trabajadores (MCA-UGT) ning Comisiones Obreras (FECOMA-CC.OO). Sihtasutus tekkis ehitussektori ettevõtete ja asutuste üldkokkuleppena, mille raames  pandi paika, et organisatsiooni eesmärk on muuta ehitaja kutse professionaalsemaks ja väärtuslikumaks.

Külastasime FLC País Vasco't, mis on Baski piirkonna kontor ning Javier tegi põhjaliku ülevaate Hispaania kutseõppesüsteemist, antud piirkonna kutseharidust pakkuvatest koolidest ja kultuurist ning tavadest. Lisaks külastasime FLC õppekeskust nii Bilbao kui ka La Rioja piirkonnas, kus tutvusime koolide ja praktikabaasidega  ning kus toimusid erinevad erialased seminarid ja diskussioonid. Kavasse oli võetud peamiselt tutvumine restaureerimise ja viimistlusega, kuna Hispaania on nende teemade osas Euroopas esirinnas, st et Hispaania kultuurilise pärandi üheks osaks on restaureerimine.

Huvitav kohtumine toimus European Agency for Safety and Health at Work esindajatega, kes rääkisid oma tegevustest ja strateegiatest, kuidas tagada töötajate ohutus ja tervis restaureerimisel ning ehtitustöödel tervikuna.

Lisaks leidsid kajastust osalejate jaoks huvitavad teemad nagu kivi- ja puitehitiste restaureerimine, fassaadide ja karniiside ennistamine, keskkonna mõjud sh niiskuse mõju välis- ja siseviimistluse vastupidavusele, uued innovaatilised tooted ja tehnoloogia siseviimistluse ja restaureerimise valdkonnas.

Üheks huvitamaks esinejaks peeti Enrique Nuere'i, kes on õppejõud Madriidis, koolis nimega Superior Technical School of Architecture. Nuere tegi väga põhjaliku ettekande puitehitiste restaureerimisest ja integreerimisest uute hoonetega. Ta on   San Fernando Kunigliku Akadeemia täisliige ja  töötanud pikalt projektiga ETSAM.

Manuel Touza, ( Polytechnic University, Madriid), tegi ülevaate uutest puidu kasutusvõimalustest. Lisaks hõlmasid teemad eelkõige puidu struktuure, renoveermist, puitdekoratsioonide restaureerimist ning uusi ehitustehnoloogiaid.

Koos külastati puidusümbioosiumi Egurtek. Näitusesaalis sai tutvuda väga paljude väljapanekutega, mis andsid väga hea teemakohase ülevaate. Kultuuriprogrammi raames külastati kuulsat Solomon Guggenheimi fondi moodsat ja kaasaegset kunstimuuseumi. Kauni hoone arhitekt on Frank O. Gehry.

Lisaks õpirändele võimaldati osalejatele individuaalset erialast keeleõpet, kus projekti partner Addenda OÜ Brit Petersoni eestvedamisel viis läbi veebipõhise keeleõppe kursuse, kus osalejad said online osaleda. Seda on võimalik jätkuvalt korrata, kuna kõikidest keeletundidest on tehtud salvestised, mis on kättesaadavad kõikidele osalejatele.

Saksamaa õpirände põhifookus oli suunatud kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse, puusepa ja kiviehitiste restauraatori kutseõpetajatele, kes õpetavad katusetööde mooduli aineid. Saksamaa on Euroopas katuseehituses teadmiste poolest esirinnas. Nende praktikabaasid on territoriaalselt jaotatud regioonidesse, et tagada kutseõppes kõrge kvaliteet. Saksamaal on kutseõpe rohkem tunnustatud kui Eestis ja spetsialist on kõrgelt hinnatud oskustööline. Meie oleme täna kahjuks hädas heade spetsialistide leidmisega, seega suhtumist kutseõppesse on vaja kiiremas korras muuta.

Saksamaal toimus samal ajal mess, kuhu oli ka meie kutseõpetajatel  võimalus  uusi tehnoloogiaid vaatama minna. Vastuvõttev organisatsioon oli messi raames välja valinud   erialased väljapanekud ja loengud, mis andsid värske teadmise täna pakutavatest materjalidest ja nende paigaldamisest.

Kuna üha enam on konkurentsis tunda hinnasurvet, siis olid mitmed teemad  seotud kulude kokkuhoiuga, näiteks Güven Kodas Saint-Gobainist rääkis madalatest kuludest, mis tekivad tänu madalatele paigalduskuludele.

Frank Neumann (RHEINZINK GmbH & Co.) tegi ettelande materjalide taaskasutusvõimalustest ja kuluefektiivsusest, näiteid innovaatilistest lahendustest tõi Roland Gentner (PREFA GmbH). Lisaks toimusid eriala ringkäigud, kus juhendaja Peter Bruckmoser (Fachgruppenleiter der Innung Spenglerü) näitas uuemaid katuse- ja fassaaditehnikad.

Kuna ükski tänane ehitusega seotud teema ei jäta puudutamata energia kokkuhoiu teemat, siis toimusid mitmed diskussioonid just energiat säästvate lahenduste kohta.

Katuseehituses oli teemadeks nii trepikodadega kortermajade kui ka ärihoonete eri liiki katuste ehitus ja soojustus.

Saksa Kestva Ehituse Liit on koostöös teadlastega ja partneritega välja töötanud konkreetsed lahendused ehitustoodetele, mis tagavad hoonete pikaajalisuse. Online andmebaas DGNB Navigator sisaldab andmeid ehitustoodete kohta, millele on omistatud vastav sertifikaat. Meie kutseõpetajad said tutvuda eriväljapanekuga, mis oli just nendele lahendustele suunatud. Tutvuti ka Saksamaa innovaatilisemate ehitusmaterjale, eelkõige nendega, mis on saadud materjali taaskasutuse ja ümbertöötlemise tulemusena. Teemade loetelus oli veel kvaliteet ja kompetents katusepaigaldusel, viilkatused jne.

Õpiränne päädis kahe ehituskutsekooli külastamisega, kus külastati praktikabaase, vaadati masinaid ja tööriistu, mida kasutatakse õpilaste väljaõppes.

Metalliehituse ja tehnilise joonestamise kutsekooli külastamisel tehti lühike kooli tutvustus ja räägiti metalli erialadest, sh akende, uste ja väravate paigaldamisest ning koostööst ettevõtjatega.

Õppereise rahastas Euroopa Liidu kutseharidusalane koostööprogramm Leonardo da Vinci ning korraldajaks oli Eesti Ehitusettevõtjate Liit, kelle partneriks oli tegevuste läbiviimisel Addenda OÜ.

Järgmine õpiränne toimub 2013. aasta sügisel Rootsi ja peamiseks teemaks on enegeritõhusus. Väga paljud kutseõpetajad on andnud väga hea tagasiside õpirännete toimumise kohta ning ootavad uusi võimalusi täiendada ennast edaspidigi. Eriti väärtuslikuks peetakse õpirände käigus sõlmitud suhteid ning head koostööd kutsekoolidega. Projektide tulemusena oleme vastu võtnud ja võtmas Taani, Rootsi ja Norra kutseõpetajaid, kes tutvuvad Eesti kutsekoolidega ning kompetentsidega kutsealal. Kõik see näitab Leonardo projektide tulemust – jätkusuutlikku valdkonna arengut ja koostööd Euroopa riikide vahel.

Innove uudiskiri 52 avaneb SIIT.

Pildid / - Elukestva oppe programm

Brit Peterson
arendusjuht ja koolitaja
brit.peterson@addenda.ee
30.05.2014 17:10

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Projekteerija vastu esitatavate nõuete aegumine

Projekteerimisleping on oma olemuselt töövõtuleping, mille tulemiks on valmiv ehitusprojekt. Praktikas on aeg-ajalt probleeme tekitanud projekteerijate vastu esitatavate nõuete aegumine, millest praeguses blogipostituses juttu tulebki. Juhul, kui ehitusprojekti mittevastavus põhjustab ehitise puuduse, siis tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 2 kohaselt on lepingust tuleneva nõude ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.