Sisukord

Vandeadvokaat Annika Vait: Olulised muudatused isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise korras

 

Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat Annika Vait:
Olulised muudatused isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise korras

1. septembril 2014 jõustusid mitu olulist muudatust seoses ametnike, töötajate, juhatuse liikmete ja nõukogu liikmete isiklike sõiduautode nn töösõitudeks (edaspidi töösõit) kasutamise hüvitamisega.  

Kui augusti lõpuni võis töösõite maksuvabalt hüvitada kahel erineval viisil, siis septembrist alates on võimalused piiratumad. Kui varem sai valida, kas maksta maksuvabalt hüvitist nn sõidupäeviku (edaspidi sõidupäevik) pidamise alusel (0,3 eurot töösõidu kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 256 eurot kuus) või  sõitude arvestust pidamata kuni 64 eurot kuus, siis alates 1. septembrist 2014  enam viimast võimalust ei ole. Maksuvabalt saab nüüd töösõite hüvitada vaid töösõitude arvestuse pidamise korral.

Alates 1. septembrist 2014 saab sõidupäevikut pidades maksuvabalt maksta hüvitist kuni 0,3 eurot nn tööülesannete täitmisel sõidetud kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus (varem oli selleks piirmääraks 256 eurot).

Kehtiva määruse kohaselt tuleb sõidupäevikus kajastada auto kasutaja nimi, registreerimismärk, lisaks iga töösõidu kohta kuupäev, eesmärk ning läbisõidumõõdiku alg- ja lõppnäit.

Pildid / - 2013_Annika_Vait

Vandeadvokaat
Annika Vait

Pildid / - Alterna logo

Praktikas jäetakse aga tihti tähelepanuta, et tegelikult tuleb lisaks sõidupäeviku pidamisele vormistada ka nõuetekohane hüvitise maksmise otsus. Selleks tuleks vormistada tööandja, asutuse juhi, juriidilise isiku pädeva organi või tema volitatud isiku kirjalik otsus, käskkiri või korraldus. Nimetatud dokumendis tuleb näidata hüvitist saava isiku nimi, hüvitise suurus ning ka sõidu kuupäev või periood, mille jooksul tehtud sõitude kulusid hüvitatakse. Juurde tuleb lisada auto kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia. Nimetatud dokumendi koopiat ei pea lisama, kui selles esitatud andmed ei ole võrreldes eelmisel korral esitatuga muutunud.

Nõuetele vastavuses veendumiseks soovitame üle vaadata nii ettevõtetes kasutatavad sõidupäevikud kui ka hüvitiste maksmise otsused. Eriti just viimaste puhul võib olla vajalik uute otsuste vormistamine (mh kui otsustes olid kirjas maksimaalne piirmäär, mis muutus, või maksti varem 64-eurost hüvitist).

Täpsema ülevaate sõiduauto kasutamisega seotud maksuriskidest saate maksuspetsialist Tõnis Jakobilt, kui osalete 26.09.14 toimuval veebiseminaril.
Lisainfo ja registreerimine SIIT

Edukate inimeste koolitaja
addenda@addenda.ee
18.09.2014 08:50

Riigikohus muutis töövaidluskomisjoni otsuse vaidlustamise tähtaja osas oma varasemat seisukohta

Töövaidluse lahendamise seaduse § 58 lõikes 1 on sätestatud, et töövaidluskomisjoni (TVK) otsusega mittenõustumisel võivad pooled pöörduda sama töövaidlusasja läbivaatamiseks kohtusse. Kohtusse tuleks pöörduda 30 kalendripäeva jooksul arvates töövaidluskomisjoni otsuse saamisest. Varasemas kohtupraktikas on Riigikohus ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.