Sisukord

Vandeadvokaat Annika Vait põhipuhkuse aegumisest

Millal põhipuhkus aegub?

Põhipuhkus tuleb kasutada kalendriaasta jooksul. Kui seda täies ulatuses ei kasutada, viiakse kasutamata osa üle järgmisesse aastasse. 
Sellise edasikandmisega ei saa aga töötaja koguda endale lõpmatuseni kasutamata puhkuse aega, mida tulevikus nt korraga puhkusena või lepingu lõppedes hüvitisena välja võtta.


Põhipuhkuse nõue aegub ühe aasta jooksul arvates selle kalendriaasta lõppemisest, mille eest puhkust arvestatakse
.

Teisisõnu, kui töötaja on näiteks  2012. aastal välja töötanud 28 kalendripäeva puhkust, kuid kasutas 2012.aastal sellest vaid 10 päeva, saab ta kasutamata 18 päeva kasutada ära 2013. aasta jooksul. Kui ta aga 31. detsembriks 2013 ei ole kogu allesjäänud 18 päeva ära kasutanud, siis kasutamata jäetud  päevade osas loetakse nõue aegunuks ehk kustutakse. Seega tööandja ei pea töötajale selles osas puhkust võimaldama ega seda ka lepingu lõppedes hüvitama. Küll aga võib tööandja seda soovi korral teha, nt töötajate motiveerimiseks.

Oluline on teada, et aegumine peatub rasedus- ja sünnituspuhkuse, lapsendaja puhkuse, lapsehoolduspuhkuse, samuti aja- ja asendusteenistuse ajal. Seega nimetatud perioode aegumise aja sisse ei arvestata.

Pildid / - Annika Vait

Vandeadvokaat
Annika Vait

Pildid / - Alterna logo

 

Puhkuste ja puhkusetasu teemad leiavad täpsemat käsitlust 27.02.2013 arendushommikul: puhkused ja puhkusetasu 2013

Addenda koolituste üldkalender avaneb SIIT.

 

Pildid / - Helen_Tammesalu 113x150 

 

   Koolitustega seotud küsimustele vastab meeleldi
   Helen Tammesalu telefonil 664 6420 ning
   e-posti teel addenda@addenda.ee või helen.tammesalu@addenda.ee.

Brit Peterson
arendusjuht ja koolitaja
brit.peterson@addenda.ee
29.01.2013 16:15

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Ehitisregistri andmete korrastamine

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus (EhSRS) § 26 lg 1 järgi korrastatakse hiljemalt 01. jaanuariks 2020. a ehitisregistri andmed. Selle raames on erinevad kohalikud omavalitsused palunud ehitiste omanikel kontrollida ehitisregistri andmeid. Ehitiste omanikud saavad Ehitisregistri vahendusel veenduda, et kõik nende kinnistul asuvad või sinna ehitatud hooned ja rajatised on kantud ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.