Sisukord

Vandeadvokaat Annika Vait Riigikohtu seisukohtadest seoses katseaja ebarahuldavate tulemuste alusel töölepingu lõpetamise põhjendamisest

Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat Annika Vait:
Riigikohus katseaja ebarahuldavate tulemuste alusel töölepingu lõpetamise põhjendamisest

Riigikohus selgitas oma 11. juuni 2014. a lahendis nr 3-2-1-52-14 mitmeid asjaolusid seoses töölepingu lõpetamisega katseaja ebarahuldavate tulemuste tõttu.

Muuhulgas selgitas Riigikohus viidatud lahendis, et tulenevalt TLS § 86 lg-st 4 saab tööandja põhjendada töölepingu ülesütlemist katseaja ebarahuldavate tulemuste tõttu üksnes asjaoludega, mis näitavad töö tegemisega toimetulekut. Asjaoludega, mis ei näita tööga hakkamasaamist, ei saa katseaja ebarahuldavaid tulemusi põhjendada ja töölepingut TLS § 86 lg 1 alusel üles öelda.

Seega ei saa kohtu hinnangul lõpetada töölepingut katseaja eesmärgi täitmata jätmise alusel näiteks koondamise ega töötaja töölepingu rikkumise pärast. Kui tegelikult on lepingu lõpetamise põhjuseks koondamine, tuleks leping ülesse öelda majanduslikel põhjustel TLS § 89 lg-te 1 või 2 kohaselt. Töötaja poolse töölepingu rikkumise puhul tuleks tööleping üles öelda töötajast tuleneval põhjusel TLS § 88 lg 1 järgi. Kohus selgitas, et nimetatud näidete korral tuleb järgida TLS §-s 97 ettenähtud etteteatamistähtaega ning TLS §-des 88 või 89 ja 100 sätestatud muid nõudeid.

Pildid / - 2013_Annika_Vait

Vandeadvokaat
Annika Vait

Pildid / - Alterna logo

Eeltoodust tulenevalt on oluline, et katseaja ebarahuldavate tulemuste alusel saab töölepingu lõpetada vaid juhul, kui lepingu lõpetamine on tõepoolest põhjustatud just ebarahuldavatest töötulemustest, ehk siis juhul, kui katseaja eesmärk jäi saavutamata. Vaidluste vältimiseks tasub olla hoolikas, et sellel alusel lepingu lõpetamisel oleksid ka lepingu lõpetamise põhjendused kindlasti seotud vaid tööga mittetoimetuleku asjaoludega.
 
Brit Peterson
arendusjuht ja koolitaja
brit.peterson@addenda.ee
09.10.2014 14:00

Venekeelsed veebiseminarid karjääri planeerimisest ja ettevõtlusest

17. septembril käivitub Välisministeeriumi poolt rahastatud arengukoostöö projekti "Inseneriharidusega noorte konkurentsivõime tugevdamine Valgevene tööturul“ raames veebiseminari sari, mis koosneb 15 venekeelsest veebiseminarist. Läbiviidavad seminarid jagunevad kolme eraldiseisvasse seminari tsüklisse: "Leia oma tee", "Edukaks esimesel katsel" ning "Isikliku etetvõtte ...

Loe rohkem Kristina Paal

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.