Sisukord

Vandeadvokaat Annika Vait: Töölepingu ülesütlemise avalduse puhul tuleb suuta tõendada selle kättesaamist

Riigikohus on korduvalt selgitanud (tsiviilasjade lahendites nr 3-2-1-52-14 ja 3-2-1-21-14), et töölepingu ülesütlemise puhul on tegemist töösuhet lõpetava kujundusõigusega, mistõttu piisab lepingu lõppemiseks vastava tahte väljendamisest. Praktikas on selleks tahteavalduseks töölepingu ülesütlemise avaldus, mis esitatakse lepingu teisele poolele. Oluline on aga tähele panna, et seaduse kohaselt muutub tahteavaldus kehtivaks teise poole poolt kättesaamisega.

Eeltoodu tähendab seda, et töölepingu ülesütlemise avaldus muutub kehtivaks alles sellel hetkel, millal teine lepingu pool selle avalduse kätte saab. Seega vastava avalduse koostamise, postitamise, kullerile või postiasutusele üleandmise vms kuupäevad ei oma lepingu lõpetamise avalduse esitamisel juriidiliselt tähtsust. Oluline on moment, mil lepingu teine pool vastava avalduse kätte saab. Enne seda puudub avaldusel kehtivus - juriidiliselt loetakse, et seda avaldust ei ole esitatud.

Seega tasub lepingu ülesütlemise avalduse esitamisel mõelda läbi, kuidas suuta vaidluse korral tõendada, et teine lepingu pool vastava avalduse kätte sai. Kui vaidluse korral seda asjaolu tõendada ei suudeta, loetakse, et avaldust ei ole esitatud ning tööleping kehtib edasi. Seepärast tasub võimaluse korral näiteks võtta teiselt poolelt enda avalduse eksemplarile kättesaamise kinnitus, e-posti teel edastades küsida temalt kättesaamise kinnitamist või kasutada tähitult väljastusteatega postiasutuse kaudu saatmise või kullerteenuse võimalusi, mil vastav teenuse osutaja võtab dokumendi üleandmisel kättesaamise kohta vajaliku allkirja.

Pildid / - 2013_Annika_Vait

Vandeadvokaat
Annika Vait

Pildid / - Alterna logo

Brit Peterson
arendusjuht ja koolitaja
brit.peterson@addenda.ee
17.12.2014 08:00

Mario Sõrm - Mida tähendab avaliku huvi kriteerium hankija määratlemisel ja muid ootamatusi Riigikohtust

Kolmapäeval nägi ilmavalgust Riigikohtu lahend niinimetatud Halulaeva kohtuasjas. Kaasuses tõlgendas kohus mitmeid RHS 2007 sätteid, sealhulgas hankijaks määratlemist avaliku huvi kriteeriumi alusel ning kvalifitseerimise tingimuste proportsionaalsust ja hindamiskriteeriumite läbipaistvust lihthankemenetluses. Kuigi asi puudutas vana seadust, on lahendis väljendatud tõlgendused ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.