Sisukord

Vandeadvokaat Annika Vait töölepingu ülesütlemisest

Riigikohus: töölepingu tagasiulatuv ülesütlemine on tühine

6.02.2013. a tegi Riigikohus tsiviilasjas nr 3-2-1-176-12 lahendi, milles selgitas, et töölepingut ei saa tagantjärele üles öelda.

Kohus selgitas, et töölepingut saab üles öelda ainult edasiulatuvalt. Tagasiulatuv ülesütlemine loetakse tühiseks.

Eeltoodu kohaselt peab ülesütlemise avalduse esitamine olema ajaliselt alati enne lepingu lõppemise päeva. Vastasel korral on ülesütlemine tühine ning juriidiliselt kehtib töösuhe edasi.

Tegelikult on kohus nimetatud põhimõtet ka oma varasemas praktikas rõhutanud, kuid tööandjad kipuvad endiselt selle vastu eksima. Tihti on põhjus selles, et ei teata, mis hetkest loetakse ülesütlemise avaldus tehtuks.

 Pildid / - 2013_Annika_Vait

Vandeadvokaat
Annika Vait

Pildid / - Alterna logo

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 69 lõike 1 kohaselt muutub ülesütlemise avaldus kehtivaks kättesaamisega. Alles sellest hetkest loetakse ülesütlemise avaldus tehtuks. Seda tuleb kindlasti arvestada ülesütlemise avaldusse lepingu lõppemise päeva märkimisel. Välistamaks seda, et avalduse kättesaamise hetkeks on juba lepingu lõppemise päev möödunud või olete ülesütlemisest ettenähtust vähem ette teatanud. Kui viimase puhul on tagajärjeks täiendav rahaline kohustus, siis tagasiulatuva ülesütlemise korral on tegemist tühise ülesütlemisega.

 

Juhtimise ja personaliarenduse koolitused avanevad SIIT.
Juriidilised koolitused SIIT.


Õppereisid
02.04.2013 Ehitusettevõtjate ja arhitektide õppereis Kasahstani
29.04.2013 Tööõiguse õppereis Portugali
29.04.2013 Raamatupidajate õppereis Portugali

Koolituste üldkalender avaneb
SIIT

  Pildid / - Helen_Tammesalu 113x150

   Teie küsimustele vastab meeleldi
   Helen Tammesalu telefonil 664 6420 ning
   e-posti teel addenda@addenda.ee või helen.tammesalu@addenda.ee.

Edukate inimeste koolitaja
addenda@addenda.ee
26.02.2013 11:40

Riigikohus muutis töövaidluskomisjoni otsuse vaidlustamise tähtaja osas oma varasemat seisukohta

Töövaidluse lahendamise seaduse § 58 lõikes 1 on sätestatud, et töövaidluskomisjoni (TVK) otsusega mittenõustumisel võivad pooled pöörduda sama töövaidlusasja läbivaatamiseks kohtusse. Kohtusse tuleks pöörduda 30 kalendripäeva jooksul arvates töövaidluskomisjoni otsuse saamisest. Varasemas kohtupraktikas on Riigikohus ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.