Sisukord

Vandeadvokaat Kristina Laarmaa - Kuidas peab hankija toimima kui pakkuja tekitab ise enda suhtes hankest kõrvaldamise aluse

Pakkuja tekitab ise enda suhtes hankest kõrvaldamise aluse, et vältida hankelepingu sõlmimist – kuidas peab hankija toimima?

Riigihangete seaduse (RHS) kohaselt on hankija kohustatud kõrvaldama pakkuja, kelle suhtes esineb mõni seaduses sätestatud hankest kõrvaldamise alus nagu nt maksuvõlg või pankrot ning sellise pakkujaga on keelatud hankelepingut sõlmida isegi, kui vastava pakkuja pakkumuse edukaks kuulutamise hetkel kõrvaldamise alus puudus, ent vastav alus oli tekkinud enne hankelepingu sõlmimist. On selge, et teatud hankest kõrvaldamise alused nagu nt pakkuja enda poolt algatatud likvideerimismenetlus alluvad täielikult pakkuja enda kontrollile. RHS võimaldab hankijal nõuda kahjuhüvitist juhul, kui edukast pakkumusest loobutakse ja keeldutakse hankelepingu sõlmimisest, ent kas pakkumusest loobumisena tuleks regulatsiooni eesmärgist lähtudes käsitleda ka olukorda, kus edukas pakkuja ise tekitab enda suhtes hankelepingu sõlmimise võimatuse, luues alused enda hankest kõrvaldamiseks?

 

 Pildid / - Kristina Laarmaa

Vandeadvokaat Kristina Laarmaa

VARUL

Äsjases 22.mai lahendis nr 3-2-1-56-13 kinnitas Riigikohus, et ühe ühispakkuja suhtes hankest kõrvaldamise aluse esinemine ei tingi automaatselt ülejäänud ühispakkujate hankelt kõrvaldamist. Seega kui ühispakkujad, kelle pakkumus on edukaks tunnistatud, keelduvad hankelepingut sõlmimast üksnes põhjusel, et üks pakkujatest on likvideerimisel, saab nende pakkujate tahteavaldust pidada pakkumusest taganemiseks, mis annab hankijale aluse nõuda pakkujatelt kahjuhüvitist.

Riigikohtu sellisele tõlgendusele tuginevalt saavad hankijad edaspidi tõhusamalt reageerida hankemenetluses esinevatele kuritarvitustele.

Brit Peterson
arendusjuht ja koolitaja
brit.peterson@addenda.ee
27.05.2013 10:10

Venekeelsed veebiseminarid karjääri planeerimisest ja ettevõtlusest

17. septembril käivitub Välisministeeriumi poolt rahastatud arengukoostöö projekti "Inseneriharidusega noorte konkurentsivõime tugevdamine Valgevene tööturul“ raames veebiseminari sari, mis koosneb 15 venekeelsest veebiseminarist. Läbiviidavad seminarid jagunevad kolme eraldiseisvasse seminari tsüklisse: "Leia oma tee", "Edukaks esimesel katsel" ning "Isikliku etetvõtte ...

Loe rohkem Kristina Paal

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.