Sisukord

Vandeadvokaat Siret Siilbek arhitekti autoriõigustest

 

Arhitekt on oma loodud teose autor. Selliseks teoseks võib olla nii arhitektuurne graafika (eskiisid, plaanid, projektid) ning nende seletuskirjad, maketid, kui aga näiteks ka hooned, rajatised, pargid jms ning nende kompleksid. Loomingu kaudu kujundavad arhitektid meie igapäevast elukeskkonda, mis oma olemuselt on paratamatult pidevas muutumises.

Arhitekti eristab teistest kunstikest see, et oma olemuselt peavad tema loodud teosed olema võimelised ajaga kaasas käima – tellija vajab tihti võimalust juurdeehitusteks, projekti muutmiseks, hoone hilisemaks kaasajastamiseks/renoveerimiseks jne. Aja jooksul tahavad tellijad või ehitise omanikud arhitekti loodud teost peaaegu alati muuta. Tihti juhtub see juba ehitamise käigus: soovitakse asendada või muuta materjale või lahendusi, enamasti finantsilistel kaalutlustel.

Õigus teha teoses muudatusi on aga tegelikult autorist lahutamatu õigus ning kui pooled teisiti kokku ei lepi, jääb muudatuste ja lisanduste tegemine projekti ja hoonele praegu kehtiva seadusandluse alusel arhitekti otsustada. Seetõttu eeldab projektis muudatuste tegemine autori nõusolekut. Praktikas selle peale sageli ei mõelda.

Pildid / - Siret_Siilbek_t

vandeadvokaat
Siret Siilbek

Pildid / - Alterna logo

Tellija seisukohast oleks mõistlik juba lepingu sõlmimisel teoses muudatuste tegemise õigus endale litsentsida ning seeläbi vajalike muudatuste tegemise õigus saada. Selline lahendus ei rahulda tihtipeale aga arhitekte, sest täieliku muudatuste üle otsustamise õiguse tellija meelevalda andmisel kaotaks arhitekt kontrolli selle üle, milliseks tema projekteeritud hoone lõpuks kujuneb. Siinkohal oleks lahenduseks lepingu sõlmimisel toimuvate läbirääkimiste käigus litsentsitava õiguse teostamise ulatus ja kord selgelt ette näha. Selliselt kohe koostöö alguses oluliste aspektide läbirääkimine hõlbustab mõlema poole jaoks nii tulevast koostööd kui hilisemate õiguste teostamist. 

Brit Peterson
arendusjuht ja koolitaja
brit.peterson@addenda.ee
11.09.2014 08:55

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Projekteerija vastu esitatavate nõuete aegumine

Projekteerimisleping on oma olemuselt töövõtuleping, mille tulemiks on valmiv ehitusprojekt. Praktikas on aeg-ajalt probleeme tekitanud projekteerijate vastu esitatavate nõuete aegumine, millest praeguses blogipostituses juttu tulebki. Juhul, kui ehitusprojekti mittevastavus põhjustab ehitise puuduse, siis tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 2 kohaselt on lepingust tuleneva nõude ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.