Sisukord

Vandeadvokaat Siret Siilbek ETU 2013 garantiist

Vandeadvokaat Siret Siilbek "Ehituse töövõtulepingute üldtingimused 2013 (ETÜ 2013)" põhimõtetest:

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium avaldas 28.05.2013 uue ETÜ 2013, mis asendab seni üsna laialdaselt kasutusel olnud ETÜ 2005. Nagu varasemadki üldtingimused, kohaldub ka ETÜ 2013 vaid siis, kui selles on lepingus sõnaselgelt kokku lepitud. Selguse huvides olgu rõhutatud, et kui poolte sõlmitud lepingus on kokku lepitud ETÜ 2005 kasutamine, siis tuleb endiselt juhinduda kokkulepitust – uus ETÜ ei asenda vana juba olemasolevates lepingulistes suhetes.

ETÜ 2013 täpsustab oluliselt garantiiga seotud põhimõtted, mida tuleb kindlasti pidada mõistlikuks ning vajalikuks. Seadusandlik regulatsioon ei ole garantiiga seonduvas kuigi detailne, mis on kaasa toonud ka erinevate tellijate ja töövõtjate erinevad tõlgendused garantii ajal ilmnevate puuduste kõrvaldamisele.

ETÜ 2013 järgib seni arenenud praktikat selle kohta, et üldjuhul peaks garantiiajal ilmnenud puudused kõrvaldama võimalikult kompaktselt ja ühekorraga. Selleks nähakse ette garantiiülevaatuse tegemist vähemalt kord aastas ning sätestatakse, et viimane ülevaatus peab toimuma vähemalt kaks kuud enne garantiiperioodi lõppu. 24-kuulise garantiitähtaja korral tuleb seega ülevaatused teha 12 ning 22 kuu jooksul alates täitmisakti allkirjastamisest (s.o lõplikus valmiduses ehitise vastuvõtmisest tellija poolt). Väärib tähelepanu, et juhul, kui töövõtja ülevaatusel ei osale, teeb selle tellija ühepoolselt ning ülevaatuse tulemusi kajastavas protokollis kirjapandu on sellisel juhul töövõtjale kohustuslik.

Pildid / - 2013_Siret_Siilbek

Vandeadvokaat
Siret Siilbek
Pildid / - Alterna logo

Töövõtjate seisukohalt on kindlasti mõistlikuks põhimõtteks, et ehitise kasutamise seisukohalt mitteolulised puudused kõrvaldatakse pärast garantiiülevaatust. Juhul, kui puudus on tekitanud avariiolukorra ning ehitist või selle mõnda osa (sh tehnosüsteemi) ei ole võimalik kasutada, tuleb puudus kõrvaldada mõistliku aja jooksul, tagades hiljemalt kolme tööpäeva jooksul ajutise lahenduse ehitise kasutamiseks. Sellega on välistatud mõnikord praktikas ette tulnud situatsioon, kus tellija kutsub töövõtja garantiiajal välja iga väiksemagi pisipuuduse ilmnemise korral ning nõuab nende kõrvaldamist seega ühekaupa.

Brit Peterson
arendusjuht ja koolitaja
brit.peterson@addenda.ee
28.06.2013 13:30

Riigikohus muutis töövaidluskomisjoni otsuse vaidlustamise tähtaja osas oma varasemat seisukohta

Töövaidluse lahendamise seaduse § 58 lõikes 1 on sätestatud, et töövaidluskomisjoni (TVK) otsusega mittenõustumisel võivad pooled pöörduda sama töövaidlusasja läbivaatamiseks kohtusse. Kohtusse tuleks pöörduda 30 kalendripäeva jooksul arvates töövaidluskomisjoni otsuse saamisest. Varasemas kohtupraktikas on Riigikohus ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.