Sisukord

Vandeadvokaat Siret Siilbek - lühike kokkuvõtlik ülevaade ETÜ 2013 mõningatest tähtaegadest

Ehituse töövõtulepingute üldtingimused (ETÜ) 2013 sätestab mitmed tähtajad, mida peaks lepingutes, mille suhtes on ETÜ 2013 kohaldamine kokku lepitud, järgima. Paraku lisatakse ehituse töövõtulepingutesse klausel ETÜ 2013 kohaldamise kohta sageli ilma, et lepinguosalised tegelikult selle tingimusi teaksid. Seetõttu võidakse tööde teostamise ja lepingu täitmise käigus mööda lasta tähtajad, mille järgimine on oluline.

Järgnevalt on antud lühike kokkuvõtlik ülevaade ETÜ 2013 mõningatest tähtaegadest.

Viie tööpäeva jooksul:

  • pärast töö mittevastavuse avastamist tuleb tellijal teavitada töövõtjat töö mittevastavusest (ETÜ 2013 p 4.9.5).
  • tuleb tellijal teatada töövõtjale leppetrahvinõudest või see esitada (ETÜ 2013 12.2.2).
  • tuleb tellijal üle vaadata tehtud tööd ning rahaline akt ning see allkirjastada või esitada põhjendused allkirjastamisest keeldumise kohta koos ettepanekutega tööde teostatuse või valmidusastme kohta. Kui tellija ei ole selle tähtaja jooksul täitnud käesolevast punktist tulenevaid kohustusi ega täida neid kohustusi ka töövõtja antud ühe tööpäevase lisatähtaja jooksul, loetakse tehtud tööde rahaline akt allkirjastatuks pärast töövõtja antud lisatähtaja möödumist (ETÜ 2013 10.1.5).

Pildid / - Siret_Siilbek_t

vandeadvokaat
Siret Siilbek

Pildid / - Alterna logo

Kümne tööpäeva jooksul:

  • tuleb tellijal üle vaadata töövõtja esitatud tööd ning allkirjastada täitmisakt või esitada põhjendused allkirjastamisest keeldumise kohta koos kõrvaldamata vaegtööde nimekirjaga. Kui tellija ei ole eelnimetatud tähtaega järginud, annab  töövõtja tellijale kaks lisatööpäeva, pärast mille möödumist loetakse täitmisakt allkirjastatuks, kui tellija jätkuvalt ei reageeri (ETÜ 2013 10.2.5).

Eelnevalt nimetatud on vaid mõned ETÜ 2013-s sätestatud tähtajad, kuid kuna mõjutavad poolte õigusi ja kohustusi seoses tööde vastuvõtmise ning lepinguliste sanktsioonidega, siis võib neid pidada olulisemate hulka kuuluvaiks. Loomulikult tuleb ETÜ-s 2013 sätestatust juhinduda vaid siis, kui selle kohaldamises on lepingus kokku lepitud ning lepinguklauslid ise teistsuguseid tähtaegu ette ei näe.  

Brit Peterson
arendusjuht ja koolitaja
brit.peterson@addenda.ee
18.11.2014 14:00

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Projekteerija vastu esitatavate nõuete aegumine

Projekteerimisleping on oma olemuselt töövõtuleping, mille tulemiks on valmiv ehitusprojekt. Praktikas on aeg-ajalt probleeme tekitanud projekteerijate vastu esitatavate nõuete aegumine, millest praeguses blogipostituses juttu tulebki. Juhul, kui ehitusprojekti mittevastavus põhjustab ehitise puuduse, siis tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 2 kohaselt on lepingust tuleneva nõude ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.