Sisukord

Vandeadvokaat Siret Siilbek uuest planeerimisseadusest

Juba mõnda aega töötatakse välja uusi ehitus- ja planeerimisalast seadusandlust. Ka uus planeerimisseaduse eelnõu on välja töötatud, kuid ole jõudnud veel Riigikogu menetlusse.

Siiski on juba näha, et muutuvad paljud põhimõtted, sealjuures leiab täpsustamist ka planeerimismenetlustes lepingute sõlmimine huvitatud isikutega. Nagu praegugi, võib uue planeerimisseaduse kohaselt detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuga sõlmida halduslepingu planeeringu koostamise või planeeringu koostamise tellimise üleandmiseks.

Seejuures on aga välja toodud terve rida erandeid, millal planeeringu koostamise üleandmine halduslepinguga ei ole lubatud. Seda ei ole muuhulgas lubatud teha juhul, kui planeeritava maa-ala kohta ei ole kehtestatud üldplaneeringut, planeeringuga soovitakse muuta üldplaneeringut või sellega kavandatakse linnaehituslikult olulisi muudatusi või planeeritav maa-ala asub linnaehituslikult olulises piirkonnas.

Riigikohus on oma praktikas väljendanud seisukohta, et juhul, kui kohalik omavalitsus korraldab ise planeeringu koostamist, on erinevate huvide tasakaalustatud arvessevõtmine tõhusam kui juhul, kui planeeringu tellijaks on eelduslikult arendustegevuse kasumlikkusest huvitatud isik. Avalikes huvides olevad lahendusi oleks mõistlik sulandada planeeringusse juba selle koostamise ajal, mitte alles selle vastuvõtmise otsustamisel. Uus planeerimisseadus ka nimetatut rõhutab.

Pildid / - 2013_Siret_Siilbek

Vandeadvokaat
Siret Siilbek

Pildid / - Alterna logo

 

Aprillis on Addenda kavas järgmised koolitused

04.04.13 Veebiseminar - Eesti õigekirja põhitõed ja keelealaste abimaterjalide kasutamine
10.04.13 
Veebiseminar - Nõuded ehitusmaterjalidele ja –toodetele alates 01.07.2013
16.04.13 Lepingud detailplaneeringute menetluses
23.04.13 Parim praktika: Kitsendused, kohustused ja õigused detail- ja üldplaneerimise menetluses
25.04.13 Enesekehtestamine - kuidas saavutada suurepärast koostööd?


Lisainfo saamiseks palume vajutada koolituse nimel või koolituskalendri avanemiseks SIIA.

 

Koolituste üldkalender avaneb SIIT.

 

Pildid / - Helen_Tammesalu 113x150 

 

   Teie küsimustele vastab meeleldi
   Helen Tammesalu telefonil 664 6420 ning
   e-posti teel addenda@addenda.ee või helen.tammesalu@addenda.ee.

Brit Peterson
arendusjuht ja koolitaja
brit.peterson@addenda.ee
25.03.2013 12:05

Vandeadvokaat Annika Vait - Valitsus kehtestas koroonaviiruse leviku tõkestamiseks uued piirangud

Vabariigi Valitsuse 12.11.2020. a korraldusega kehtestati Eestis uued piirangud COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks. Üldistatuna tuleb uute piirangutena järgida ja täita alljärgnevat. Kaupluse müügisaalides ja kaubandusettevõtetes tuleb järgida 2+2 reeglit – liikudes maksimaalselt kahekesi ja hoides teistest vähemalt 2-meetrilist vahemaad. Erandiks on perekonnad ning ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.