Sisukord

Isikuandmete dokumentatsiooni koostamine: isikuandmete kaitse töölepingus ja töötaja terviseandmete regulatsioon. Jälgimisseadmete kasutamine (2,7 ak.h)

Jaga

 

KOOLITUS TOIMUB NII VEEBIS KUI E-ÕPPES!

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Eeltutvustus

Olete lahkesti palutud 20. juunil kell 10.00 osalema koolitusel, kus anname ülevaate kolmest olulisest isikuandmete kaitsega seotud teemast:

 • isikuandmete kaitse ja dokumentatsioon töölepingus
 • töötaja terviseandmete töötlemine
 • jälitusseadmete (kaamera - ja helisalvestised, GPS jt seadmete) kasutamine töökeskkonnas ja mujal

Koolitusel räägime, millega tuleb arvestada isikuandmete töötlemisel töösuhtes. Räägime, milliseid töötajate isikuandmeid, mis alusel töödelda tohib? Mis on tööandja õgustatud huvi, kuidas viia läbi õigustatud huvide hinnang? Millised on tööandja kohustused töötajate isiku- ja terviseandmete töötlemisel, millist teavet ja mil viisil tööandja töötajale esitama peab? Millised on töötajate õigused? Kuidas küsida töötaja nõusolekut isikuandmete töötlemiseks? 

Samuti räägime millised on töötaja kohustused tööandja klientide ja teiste töötajata isikuandmete töötlemisel? Kuidas kehtestada töötajatele isikuandmete töötlemisega seotud kohustused? Mis saab siis, kui töötaja neid kohustus rikub?

Oluline teema töösuhetes on ka kaamerate kasutamine ja/ või kõnede salvestamine töökohal, aga ka töötajate jälgimine autodesse paigutatud GPS-seadmete abil ning arvutite, interneti ja e-posti kasutamise jälgimine erinevatel eesmärkidel, mis samuti tähendavad automaatselt töötajate isikuandmete töötlemist ja kohustust täita mitmeid seadusest tulenevaid kohustusi ja omada dokumente.

Koolituse käigus antakse ülevaade ka erinevate isikuandmete töötlemiseks vajalike dokumentide kohta.

Kõigil, kellel puudub koolituse jälgimise võimalus reaalajas, saavad lunastada seminari 30-päevase järelvaatamise õiguse. Koolituse järelvaatamine toimub Addenda e-Akadeemias. Meie e-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid ning koolituse läbimist tõendava tõendi. 


Eesmärk

Koolituse eesmärk on: 

 • selgitada isikuandmete töötlemise põhimõtteid töösuhetes
 • selgitada tööandja kohustusi töötaja isikuandmete töötlejana
 • selgitada töötaja kohustusi isikuandmete töötlejana
 • anda juhiseid erinevate andmekaitsealaste dokumentide iseseisvaks koostamiseks 

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab, kuidas töödelda töötajate isikuandmeid töösuhetes
 • teab, kuidas kehtestada töötajatele isikuandmete turvalise töötlemise tagamiseks vajalikud kohustused
 • teab, mis on isikuandmekaitsealase dokumentatsiooni sisu
 • oskab dokumente iseseisvalt koostada

Sihtrühm

Kõik isikud, kes tegelevad ettevõttes andmekaitsega ja töölepinguliste suhete vormistamisega. Ettevõtte juhid, personalijuhid, andmekaitsespetsialistid, andmekaitsega tegelevad töötajad, töökeskkonnaspetsialistid ja kõik, kes on antud teemast huvitatud. 


Teemad

Vandeadvokaat Liisi Jürgen räägib järgmistel teemadel:

Isikuandmete töötlemise alused töösuhetes

 • töölepinguliste kohustuste täitmine, kui isikuandmete töötlemise alus
 • töötaja nõusolek isikuandmete töötlemise alusena
 • tööandja õigustatud huvi isikuandmete töötlemise alusena
 • õigustatud huvi hindamine
 • tööandja teabe andmise kohustus: mis infot ja kuidas töötajatele anda töötajate fotode kasutamisest ning ürituste jäädvustamisest
 • videovalvest ja teistest jälgmisseadmetest töö juures
 • muud tehnilised süsteemid: nt sõrmejäljelugejad tööaja salvestajatena, GPS seadmed töötajate autos jne

Millised lepingud töötajatega sõlmida

 • kuidas panna töölepingusse kehtiv isikuandmete kaitse tagamise kohustus
 • mis saab siis kui töötaja kohustust rikub? Kas nt töölepingut saab üles öelda

Töötaja terviseandmete regulatsioon

 • üldised põhimõtted töötaja terviseandmete töötlemisel
 • millised muudatused ja uue kohustuse sätestab 19.11.2022 jõustunud töötervishoiu ja -ohutuse seaduse muudatus

Isikuandmete dokumentatsiooni koostamine
Isikuandmete töötlemise registri koostamine

 • kellel on kohustus pidada isikuandmete töötlemise registrit
 • mis on töötlemise registri sisu

Andmekaitsetingimused

 • andmekaitsetingimuste eesmärk
 • andmekaitsetingimuste sisu
 • näidis

Sisekorraeeskiri

 • sisekorraeeskirja eesmärk
 • sisekorraeeskirja sisu
 • sisekorraeeskirja struktuur

Isikuandmetega seotud rikkumine

 • rikkumise tuvastamine
 • millal rikkumine dokumenteerida
 • millal teavitada rikkumisest
 • rikkumise dokumenteerimine
 • rikkumisest teavitamine

Iga dokumendi puhul käsitleb koolitaja, kellel on kohustus viidatud dokumente koostada, mis on dokumentide sisu ning antakse näpunäiteid dokumentide iseseisvaks koostamiseks. 

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 20. juunil 2024 kell 10.00–12.00
(2,7 akadeemilist tundi)

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolitus läbida Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel.


Toimumiskoht

Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne 
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

 

Pildid / - Liisi Jürgen. WEB

Liisi Jürgen, advokaadibüroo NJORD partner ja vandeadvokaat

Vandeadvokaat Liisi Jürgen on spetsialiseerunud juriidilistele küsimustele, mis puudutavad andmekaitset, e-kaubandust, elektroonilist allkirjastamist (k.a autentimise ja e-ID õiguslikke küsimusi), tarbijakaitset ja tootearendust. Ta juhib büroo IT-õiguse valdkonda ning on külalislektor Eesti vanimas ja mainekamas ülikoolis – Tartu Ülikoolis. Liisi Jürgen nõustab kliente ka äriõiguses ning healthtech’i vallas. Liisi Jürgen osales aastatel 2015-2016 e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse väljatöötamisel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juures loodud töörühmas.

Liisi Jürgen on mitmete andmekaitsealaste ja IT-õigust puudutavate artiklite autor. Ta on armastatud koolitaja, kes suudab publiku ka kõige keerukamad küsimused lihtsalt lahtiseletada. 


Meetodid

Loeng, praktilised näited.


Maksumus

159 € +km (193,98 €).
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 14 € + km (17,08 €).


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

 

Pildid / - Kristina Paal 113x150

Kristina Paal
+372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee

 


Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.