Sisukord

Algab seminaride sari "Ehitusettevõtluse arengusuunad 2011"

Ootame seminaride sarjast osa võtma kõiki ehitussektori ettevõtteid, kes peavad oluliseks oma ettevõtete arenguvõimaluste analüüsimist ja seeläbi kogu sektori arenguvõimaluste loomist! 

Addenda OÜ
 koostöös Hansept OÜ-ga korraldab ehitussektori tulevikku suunatud seminaride sarjaEesti Ehitusettevõtluse arengusuunad 2011

Eesti ehitussektor on olulise osakaaluga kogu Eesti majandusest. Ehitussektori arengust on sõltuvad mitmed teised sektorid ja suur tööhõive osakaal, mis annab suure ja vastutava rolli kogu sektorile Eesti arengusuundade loomisel. Ehitussektor on täna jätkuvalt madalseisus, kuid majanduses on märke, mis näitavad üldise majanduskliima stabiliseerumise ja mõningal määral paranemisegi tendentsi, luues nii võimalusi ka majandustsüklites inertsemalt käituva ehitussektori kasvule pöördumiseks. Kuid millised võiksid olla võimalused, millega suudaksime Eesti ehitusettevõtete ja ehitussektori terviku konkurentsivõimet tõsta?

Keskendumine võimalustele annab sisendeid uute arengusuundade sektoriülese strateegiate või tegevuste väljatöötamiseks. Uute suundade väljatöötamisel on võimalus kujundada uusi väärtusi ning kvalifitseeritud meeskondi. Kõige selle jaoks on Eestis üks või kaks ettevõtete liialt väikesed. Pühendumine, et äritegevus ehitussektoris toimiks ka 20 aasta pärast on tarvis teha koostööd nagu võib näiteks tuua Eestis IT sektori.

Seminaride sari on jagatud üheksaks osaks, mille käigus annavad oma ala tunnustatud eksperdid nii Eestist kui ka naaberriikidest ilustamata ülevaate ehitussektori olukorrast, tulevikuväljavaadetest ja -riskidest. Kõigil osalejatel on võimalus oma sõna sekka öelda ja jõuda ühise mõttetöö tulemusena uue kvaliteedini.

Ehituse ettevõtluse arengusuunad 2011 on seminaride sari, mis keskendub küsimustele:

Milline on hetkeolukord?
Millised on võimalused?
Millised võiksid olla uued suunad?
Millised võiksid olla sektoriülesed tegevusplaanid?

Me ei püüa vastust leida küsimustele, kuidas on meil seni läinud või miks nii läks, vaid vaadata adekvaatse pilguga olevikku ja tulevikku ning eelkõige ärgitada ettevõtjaid ühiselt arutlema, millised võivad olla Eesti ehitusektori võimalused olla efektiivne, konkurentsivõimeline ning pidevalt arenev sektor. 

Lisainformatsioon:
Sulev Senkel
Addenda OÜ
Koolitus ja konsultatsioonid
Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn
tel 664 64 20
sulev.senkel@addenda.ee  

Brit Peterson
arendusjuht ja koolitaja
brit.peterson@addenda.ee
10.01.2011 10:20

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölepingu seadus on kättesaadav ka võõrkeeltes

Teadupärast on kõik Eesti Vabariigis kehtivad seadused avaldatud Riigi Teatajas. Interneti leheküljelt www.riigiteataja.ee saab õigusakte otsida pealkirja, akti andja ning  muude parameetrite järgi. Sealjuures on mugav võimalus vaadata lisaks kehtivatele redaktsioonidele nii varasemaid kui ka alles tulevikus kehtima hakkavate õigusaktide versioone. Samuti võimaldab Riigi Teataja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.