Sisukord

Lepingutest taganetakse üha enam

Käesoleval aastal on sagenenud ehituslepingute ülesütlemine ning vaidlused tellijate ja ehitajate vahel, mis pahatihti lõpevad uue hanke väljakuulutamisega. Probleemiks on endiselt ka pea- ja alltöövõtjate erimeelsused.

Tänavu avalikustatud juhtumid

Facio Ehitus seiskas jaanuaris tööd Muhu hooldekodu ehitusel, nõudes lisaraha. Tellija ja ehitaja pole kokkuleppele jõudnud ning välja kuulutatakse uus hange.

Tallinna Tehnikaülikool ütles jaanuaris üles õppehoone rekonstrueerimise peatöövõtu lepingu Facio Ehitusega jaanuaris. Ehitaja ei suutnud ehitustöid tähtajaks üle anda ning nõudis lisa- ja muudatustööde eest tasusid.

Jõgeval linn taganes märtsis ehitusetöövõtulepingust Facio Ehitusega, kes ei suutnud rekonstureeritavat lasteaeda tähtajaks üle anda ja seiskas objektil töö.

Koger&Partnerid peatas juunis tööd Tartu Ülikooli õppehoone ümberehitusel ning nõudis lisaraha. Ülikoolil tuleb välja kuulutada uus riigihange ning hoone valmimine lükkub edasi.

Tartu linn taganes juulis ehituslepingust Tartu Herbert Masingu kooli peatöövõtjaga OÜ-ga Rahva Kinnisvara lepingutingimuste rikkumise tõttu.

Koger&Partnerid jäi juulis hätta Kuressaare Ristiku lasteaia ehitusega ning põhjendas seda betoonlemente tootva Taloti suutmatusega hanget täita.

Facio Ehitus jäi juulis tähtaegadega hätta Kallemäe kooli ehitusel. 40 miljoni kroonise objekti lubas ehitaja valmis teha poole odavamalt. Tellija ja ehitaja on nüüdseks erimeelsused lahendanud ning ümberprojekteeritud koolihoone valmib 20 miljoni krooniga.

Nordecon Ehitus lõpetas kokkuleppel Tartu ülikooliga töövõtulepingu Narva Kolledži uue õppehoone ehitamiseks, lepingu lõpetamise põhjusteks olid erimeelsused projekti tulususe ning teostatavuse osas.

KMG Ehitus seiskas Tallinna teletorni rekonstrueerimistööd, mille tulemusena sihtasutus Tallinna Teletorn lõpetas lepingu ettevõttega. Korraldati uus ehitushange.

Tallinn-Narva maanteel Loksa teeotsa ning Viitna vahelisel lõigul (Liiapeksi-Loobu) jäid venima teetööd, kuna hankevõitja Nordecon Infra ei tahtnud kasutada projektijärgselt ettenähtud kallist graniitkillustikku. Tänaseks on pooled kokku leppinud.

Pärnu ümbersõitu ehitavad Koger & Partnerid ja SIA Binders ei jõua tänavu lõpule töödega, mis peaksid valmima oktoobriks. 

Saaremaa ehitusfirma Primus PR (lepingud sõlmis pankrotis Ekosüsteemide OÜ, eelmise nimega Primus Ehitus) jättis Elva lasteaia ehitustööde eest alltöövõtjaile maksmata.

Primus Saare jättis AS-ile Level Auriga keskuse ehitusel asfaldi paigaldamise eest maksmata 2,5 miljonit krooni. Pooled sõlmisid kompromisslepingu ning Primus lubas Levelile tasuda.

Võru Muusikakooli ehitusel jättis nüüdseks pankrotistunud OÜ Klivex-ML alltöövõtjatele maksmata 2,2 miljonit krooni tööraha.

Allikas: Äripäev

http://www.ehitusuudised.net/article/2010/9/1/ulevaade-lepingutest-taganetakse-uha-enam

Edukate inimeste koolitaja
addenda@addenda.ee
08.10.2010 11:15

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Tellija maksejõuetusriski haldamine – ettemaks ja maksetähtajad

Ebastabiilne majanduslik olukord toob kaasa suurenenud riskid ka ehitussektoriks. Praegusest majandusseisust ei jää puutumata keegi. Paaris järgmises blogipostituses uurime tööriistu, mida saaks kasutada tellija maksejõuetusriski haldamiseks. Siinjuures tuleb meeles pidada, et tellijateks ei ole töövõtulepingu kontekstis mitte üksnes ehituse peatöövõtjad, vaid ka ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.