Sisukord

Projekt „Loovate arvutimängude loomine ja rakendamine veebis“

Kevadel 2010  taotlesid Addenda OÜ ja Seeder Konsultatsioonid OÜ EASi innovatsiooniosakute toetust projektile „Loovate arvutimängude loomine ja rakendamine veebis“’

Projekti eesmärgiks oli koolitustoodete lisandväärtuse tõstmine. Oma koolitustoodete lisandväärtuse tõstmiseks soovis Addenda OÜ laiendada kodulehel pakutavate testide “Enesekontrolli” rubriigi (http://enesekontroll.addenda.ee/) testide valikut. Aja jooksul on selgunud, et üks kliendile huvipakkuvamaid rubriike on testide lahendamine, kus inimene saab oma teadmised proovile panna. Seni olime koostanud lihtsaid väljapakutud vastustega teema teste, mis on pälvinud suure populaarsuse. Samas on innovaatiliselt presenteeritud loovustestid väärtuslikuks õppevahendiks kõikidele erikeelsetele testide sooritajatele.

Pärast turuanalüüsi Eesti turul kättesaadavatest online testidest otsustas Addenda OÜ arendada välja innovaatilised loovust testivad ja arendavad funktsioonid, mille sihtgrupiks on töötavad inimesed, noored ja ka lapsed, kes soovivad oma vaba aega efektiivselt sisustada. Loovus on innovatsiooni ja seega ka majandusliku kasvu tagamise eelduseks. Samas loovust arendavad mängud ja harjutused eksisteerivad Eestis vaid raamatute, loengukonspektide ja füüsiliste objektide vormis. Nende viimine Internetti annaks laiemale ringkonnale võimalused arendada oma loovust ja innovaatilist mõtlemist.

Projekti raames töötas TLÜ ( teenuse pakkuja) Informaatika Instituut ja Kunstide Instituudi rakendusloome osakond  vastavalt Addenda OÜ ja Seeder Konsultatsioonid OÜ poolt esitatud lähteandmetele  välja 3D puzzle ja divergentse mõtlemise harjutused, millega saab peagi tutvuda nii Addenda kui ka Seeder Konsultatsioonide kodulehel.

MÄNG

 Innovatsioloniosakute toetusmeedet kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

 easELlogo

Innovatsiooniosakud

  • Programmi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
  • Programmi eelarve (2009.-2013. a) on 2,9 mln eurot (45 mln krooni).
  • Taotlusi võetakse vastu jooksvalt.

Lähemalt saab innovatsiooniosaku kohta lugeda EASi kodulehel http://eas.ee/index.php/ettevotjale/innovatsioon/innovatsiooniosakud/uldist

Edukate inimeste koolitaja
addenda@addenda.ee
13.12.2010 12:45

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölepingu seadus on kättesaadav ka võõrkeeltes

Teadupärast on kõik Eesti Vabariigis kehtivad seadused avaldatud Riigi Teatajas. Interneti leheküljelt www.riigiteataja.ee saab õigusakte otsida pealkirja, akti andja ning  muude parameetrite järgi. Sealjuures on mugav võimalus vaadata lisaks kehtivatele redaktsioonidele nii varasemaid kui ka alles tulevikus kehtima hakkavate õigusaktide versioone. Samuti võimaldab Riigi Teataja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.