Sisukord

Muutunud Riigikohtu praktika: TLS § 100 lõike 5 alusel ei saa töötajalt hüvitist nõuda

Töölepingu seaduse (TLS) § 100 lõikes 5 on sätestatud: Kui tööandja või töötaja teatab ülesütlemisest ette vähem, kui on seaduses sätestatud või kollektiivlepingus kokku lepitud, on töötajal või tööandjal õigus saada hüvitist ulatuses, mida tal oleks olnud õigus saada etteteatamistähtaja järgimisel.

Viidatud sättest jääb justkui mulje, et kui lepingut lõpetav pool teavitab töölepingu ülesütlemisest ette vähem, on teisel poolel õigus nõuda temalt rahalist hüvitist. Kui tööandja teavitab vähem aega ette, siis täpselt selliselt ka on. Kui aga töötaja teavitab vähem, siis on olukord paraku teistsugune. Ja praktikas üsna palju segadust tekitav.

Riigikohus on leidnud 29. oktoobril 2012. a tsiviilasjas nr 3-2-1-116-12 tehtud lahendis, et kui töötaja teavitab vähem ette, siis saab tööandja nõuda temalt TLS § 100 lõike 5 alusel hüvitist. Paraku on aga Riigikohus pärast nimetatud lahendi tegemist oma seisukohta muutnud. Praktikas seda aga tihti ei teata.

Nimelt on Riigikohus 15. aprillil 2015. a tsiviilasjas nr 3-2-1-126-14 tehtud otsuses asunud võrreldes varasemega üllatavale seisukohale, et TLS § 100 lg 5 ei anna ikkagi tööandjale õigust nõuda töötajalt hüvitisena töötasu ulatuses hüvitist, kui töötaja on lahkunud töölt enne etteteatamistähtaega. Sealjuures ütles kõrgeim kohus välja, et sellise seisukoha avaldamisega muudab Riigikohus oma varasemat praktikat.

Seega käesoleval hetkel on viimane Riigikohtu praktika paraku siiski selline, et tööandjad TLS § 100 lg 5 alusel töötajatelt hüvitist nõuda ei saa.

Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat/partner Annika Vait
Advokaadibüroo ALTERNA jurist Kristena Paalmäe
www.alternalaw.ee

Pildid / - Annika Vait

Vandeadvokaat
Annika Vait
Pildid / - Kristena Paalmäe
Kristine Paalmäe
jurist

Pildid / - Alterna logo

Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
14.11.2017 17:40

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Projekteerija vastu esitatavate nõuete aegumine

Projekteerimisleping on oma olemuselt töövõtuleping, mille tulemiks on valmiv ehitusprojekt. Praktikas on aeg-ajalt probleeme tekitanud projekteerijate vastu esitatavate nõuete aegumine, millest praeguses blogipostituses juttu tulebki. Juhul, kui ehitusprojekti mittevastavus põhjustab ehitise puuduse, siis tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 2 kohaselt on lepingust tuleneva nõude ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.