Sisukord

Vandeadvokaat Annika Vait - Riigikohtu selgitused kollektiivlepingu kohaldumise kohta

Riigikohus selgitas 15.06.2020. a kohtuotsuses (tsiviilasi nr 2-18-7821) kollektiivlepingu kohaldumist.

Kollektiivlepingu seaduse (KLS) § 4 lg 1 kohaselt laieneb kollektiivleping neile tööandjatele ja töötajatele, kes kuuluvad kollektiivlepingu sõlminud organisatsioonidesse, kui kollektiivlepingus ei ole ette nähtud teisiti.

Kollektiivlepingu töötajatele kohaldumise osas on Riigikohus varasemalt selgitanud, et selle sätte kohaselt kohaldub kollektiivleping üldjuhul ainult töötajaid esindavasse ühingusse kuuluvatele töötajatele, kuid kollektiivlepinguga võib selle rakendusala laiendada ka teistele töötajatele – ka nendele töötajatele, kes ei ole töötajate ühingu liikmed.

KLS § 4 lg 4 kohaselt võib tööandjate ühingu või liidu ja töötajate ühingu või liidu ning tööandjate keskliidu ja töötajate keskliidu vahel sõlmitud kollektiivlepingut laiendada poolte kokkuleppel teatud tingimuste (mh palgatingimuste) osas. Laienemise ulatus määratakse kindlaks kollektiivlepingus. Selles sättes ei ole ette nähtud, kellele saab kollektiivlepingut laiendada.

Hiljutises lahendis selgitas kõrgeim kohus, et viidatud kollektiivlepingu seaduse säte ega muud selle seaduse sätted ei anna kollektiivlepingu sõlminud isikutele õigust tekitada kollektiivlepinguga kohustusi tööandjale, kes ei ole kollektiivlepingu pooleks ega kuulu ka kollektiivlepingu sõlminud tööandjate ühingusse või liitu. Sellistele tööandjatele saab kollektiivleping kohalduda ainult juhul, kui tööandja on andnud selleks oma nõustumuse. 

 

Pildid / - Annika Vait 115

Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat/partner Annika Vait
www.alternalaw.ee
Pildid / - Advokaadibüroo Alterna logo

 

Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
16.09.2020 08:50

Vandeadvokaat Siret Siilbek - ETÜ 2013 garantii

Kuna pärast ehitusseadustiku jõustumist seadusest enam ehitisele garantiid ei tulene (jättes kõrvale tarbijale ehitatava eramuga seonduva nõuete esitamise lihtsustatud korra), siis on viimastel aastatel järjest aktuaalsemaks muutunud garantii küsimused. Ka garantiid käsitlevaid vaidlusi on praktikas märkimisväärselt rohkem. ETÜ 2013 garantii regulatsioon kehtib siis, kui ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.