Sisukord

Välisministeeriumi arengukoostöö projekti „Reovee käitluse ja veemajandustaristu tehnoloogiliste ja tehniliste lahenduste väljatöötamine ja koolitus Valgevene ettevõtetele“ veebiseminarid

Välisministeeriumi arengukoostöö projekti „Reovee käitluse ja veemajandustaristu tehnoloogiliste ja tehniliste lahenduste väljatöötamine ja koolitus Valgevene ettevõtetele“ raames toimus perioodil oktoober - detsember 15 veebiseminari, mis keskendusid Euroopa Liidu veemajandust reguleerivale seadusandlusele ja Eesti praktikale selle ülevõtmisel ja rakendamisel.

Ühe veebiseminari maht on 2 akadeemilist tundi, so 1,5 tundi. 

Veebiseminarid viidi läbi järgmiste ekspertide poolt:

Marja-Liisa Soone - jurist Eesti Vee-ettevõtete Liidus, igapäevaselt töötab samuti juristina AS Tallinna Vesi. On lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, samuti läbinud erialaseid kursuseid Georgetowni Ülikoolis USAs ning Lundi Ülikoolis Rootsis. On Eesti esindaja Euroopa Vee Assamblees  EurEau http://www.eureau.org

Mait Kriipsalu - on töötanud Eesti maaülikoolis 1992. aastast peale, mil ta lõpetas sama ülikooli maaparandusinsenerina. Professor veekaitse valdkonnas. Omandas doktorikraadi Rootsis. Akadeemiline tegevus on olnud seotud reoveepuhastustehnoloogiate, jäätmekäitluse eri aspektide ning reostunud pinnasega. Korduvalt täiendanud end välismaal. Osalenud seadusloomes, veemajanduse ja jäätmekäitluse planeerimises ja arengukavade koostamises. Euroopa Kompostivõrgustiku juhatuse liige ja aseesimees. Mitme raamatu autor.

Olev Sokk - on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli 1969 aastal bioloogia erialal, mile raames spetsialiseerus reovete bioloogilisele puhastusele. Täiendanud end kursustel Torontos. On esinenud paljudel rahvusvahelistel konverentsidel ettekannetega ja on avaldatud artikleid eesti- ja rahvuvahelistes eriala ajakirjades. Olevil on autoriõigus kolmele leiutisele, milledest tähtsaimaks loeb patenti: „Meetod reoveest lämmastiku ja fosfori  ärastamiseks segregeeritud aktiivmuda koosluste abil kaheastmelises biopuhastuses“.

Vladislav Korzanov – on lõpetanud Peterburi Riikliku Ülikooli ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, kaitsmisel on magistrikraad tartu Ülikoolis. On AS Järve Biopuhastus juhatuse liige. AS Järve Biopuhastus tegeleb joogivee varustuse, reovee ärajuhtimise ning puhastus ja sademevee käsitlusega, asmuti selle hooldus ja haldamine. Ettevõte opereerib piirkonnas, mille suurus on 70 000 inimest ja Eesti suurimas tööstuspiirkonnas (Kohtla-Järve, Jõhvi, Lüganuse, Kiviõli jne) eeskujul ja dokumente on tehtud ka teised Eesti piirkondlikud ettevõtted, nt Lõuna-Eestis. Valdislavi eestvedamisel on läbiviidud Eesti ühed suurimad reoveepuhasti reonveerimisega seotud EL hanked.

Vjatseslav Mutavtshi – omab magistrikraadi Kaliningradi Rahvusvahelise Ülikooli geograafia erialalt. Doktorikraadi keskkonnateadustes omandas Rootsis, kus viis läbi teadusuuringuid ning praktiseeris ka reovee ja jäätmekäitlusettevõtetes. On töötanud eksperdina Venemaa Majandusarengu Ministeeriumis. Hetkel praktiseerib Serbias.

Kõik salvestatud veebiseminarid toimusid vene keeles. Ka veebiseminaride slaidimaterjal on esitatud venekeelsena.
Veebiseminarid on üleslaetud ja kättesaadavad videokeskkonnas vimeo.com. Seminarid on kaitstud parooliga. 

Veebiseminar 1:

Политика Европейского Союза в области окружающей среды
Koolitaja: Marja-Liisa Soone

https://vimeo.com/239795100
Parool: BC24101

Veebiseminar 2:

Экосистемный подход с целью оздоровления окружающей среды и сокращения загрязнения
Koolitaja Olev Sokk

https://vimeo.com/239795236
Parool: BC24102

Veebiseminar 3:

Инструменты управления экосистемой в Европейском Союзе
Koolitaja Olev Sokk

https://vimeo.com/240791788
Parool: BC27101

Veebiseminar 4:

Нормативная база Европейского Союза в области управления водными ресурсами
Koolitaja Vladislav Korzanov

https://vimeo.com/240791950
Parool: BC27102

Veebiseminar 5:

Опыт Эстонии в области управления водными ресурсами
Koolitaja Vladislav Korzanov

https://vimeo.com/241151196
Parool: BC03111

Veebiseminar 6: 

Водная рамочная Директива Европейского Союза: цели, сфера регулирования, основные положения
Koolitaja Vladislav Korzanov

https://vimeo.com/242215042
Parool: 10BC112

Veebiseminar 7:

Интегрированное управление водными ресурсами. Принципы Директивы 2008/105/EC «О стандартах качества окружающей среды в области водной политики»
Koolitaja: Marja-Liisa Soone

https://vimeo.com/242202802 
Parool: 10BC111

Veebiseminar 8:
Технические стандарты Европейского Союза, применяемые на промышленных предприятиях целлюлозно-бумажной отрасли
Koolitaja Vladislav Korzanov

https://vimeo.com/242895839
Parool: 15BC111

Veebiseminar 9:
Нормативно-правовое регулирование качественного состава и степени очистки производственных сточных вод
Koolitaja Vladislav Korzanov

https://vimeo.com/243276487
Parool: 111BC17

Veebiseminar 10

Нормирование допустимых сбросов химических веществ в сточных водах. Контроль за соблюдением технических стандартов в Эстонии
Koolitaja Olev Sokk

https://vimeo.com/244972604
Parool: 1122BC1

Veebiseminar 11:

Управление водными ресурсами на международном уровне
Koolitajad: Mait Kriipsalu ja Vjatseslav Mutavsi

https://vimeo.com/244973013
Parool: 1124BC1

Veebiseminar 12 

Твердые отходы при переработке макулатуры.
Koolitajad: Mait Kriipsalu ja Vjatseslav Mutavsi

https://vimeo.com/244973317
Parool: 2911BC1

Veebiseminar 13

Oбработка сточных вод в эстонской практике. Часть 1
Koolitajad: Mait Kriipsalu ja Vjatseslav Mutavsi

https://vimeo.com/246230267
Parool: BC011211

Veebiseminar 14:

Oбработка сточных вод в эстонской практике. Часть 2
Koolitajad: Mait Kriipsalu ja Vjatseslav Mutavsi

Parool: BC011212
https://vimeo.com/246230583

Veebiseminar 15:

Система сертификации компоста в Эстонии.
Koolitajad: Mait Kriipsalu ja Vjatseslav Mutavsi

https://vimeo.com/246959443
Password: 0812BC1

Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Pildid / - Eesti Arengukoostöö logo

Kristina Paal
tegevjuht ja koolitaja
kristina.paal@addenda.ee
08.01.2018 06:55

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Projekteerija vastu esitatavate nõuete aegumine

Projekteerimisleping on oma olemuselt töövõtuleping, mille tulemiks on valmiv ehitusprojekt. Praktikas on aeg-ajalt probleeme tekitanud projekteerijate vastu esitatavate nõuete aegumine, millest praeguses blogipostituses juttu tulebki. Juhul, kui ehitusprojekti mittevastavus põhjustab ehitise puuduse, siis tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 2 kohaselt on lepingust tuleneva nõude ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.