Sisukord

Vandeadvokaat Annika Vait - Kuidas koostada avaldust töövaidluskomisjonile?

Paraku esineb elus situatsioone, kus tööandjal või ka töötajal tuleb oma õiguste kaitsmiseks pöörduda kohtusse või töövaidluskomisjoni. Praktikas eelistatakse tihti neist viimast, eriti just töötajate poolt.

Töövaidluse lahendamise seaduse § 26 lõikes 2 on sätestatud andmed, mis peaksid kindlasti töövaidluskomisjonile esitatavas avalduses sisalduma. Vältimaks võimalikke viivitusi ja takistusi avalduse menetlusse võtmisel, tasuks enne avalduse esitamist veenduda, et kõik vajalik sai kirja. Avaldus peaks kindlasti sisaldama:

  • Töövaidlusasja alluvus – ehk siis viide, millises piirkonnas tuleks vaidlus lahendada. Töövaidluskomisjonide tööpiirkonnad ja kontaktid on leitavad näiteks siit: http://www.ti.ee/est/toosuhted-toovaidlus/toovaidluste-lahendamine/toovaidluskomisjonide-kontaktid-ja-toopiirkonnad/;
  • Avalduse esitaja ning vastaspoole andmed – sellisteks kohustuslikeks andmeteks on poolte nimed, isiku- või registrikoodid, elu- või asukohad ja sidevahendite andmed (nt telefoninumbrid, e-posti aadressid);
  • Avalduse esitaja nõue, rahalise nõude puhul ka nõudesumma - ehk siis selgelt ja konkreetselt avaldada, mida nõutakse ja millises summas. Nõude suurust tuleb põhjendada ehk siis lahti kirjutada nõude kujunemine.
  • Nõude aluseks olevad faktilised asjaolud, millega nõuet põhjendatakse - kirja panna konkreetsed faktid, mille alusel on nõue esitatud;
  • Tõendid, mis kinnitavad nõude aluseks olevaid asjaolusid. Tõendite puhul on oluline, et iga tõendi puhul oleks konkreetselt viidatud, millist asjaolu vastava tõendiga tõendada soovitakse;
  • Kas avalduse esitaja on nõus asja kirjaliku menetlemisega või soovib ta asja läbivaatamist istungil;
  • Kui on olemas töövaidlusasja alluvuse kokkulepe (poolte kokkulepe selle kohta, milline töövaidluskomisjon töövaidluse lahendab), siis kinnitus sellise kokkuleppe kohta

Avaldus peab olema kindlasti allkirjastatud: paberkandjal esitatuna omakäeliselt paberil ning elektrooniliselt esitades digitaalselt. Ära ei tohi unustada, et avaldusele tuleb lisada avalduses viidatud tõendid ning kui avalduse esitab esindaja, siis ka vastav volikiri.

Kes tunneb, et võib avalduse koostamisega siiski hätta jääda, siis Tööinspektsiooni kodulehel on olemas ka vastava avalduse vorm: http://www.ti.ee/est/toosuhted-toovaidlus/toovaidluste-lahendamine/avalduse-esitamine-toovaidluskomisjonile/

Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat/partner Annika Vait
www.alternalaw.ee

Pildid / - Annika Vait

Vandeadvokaat
Annika Vait

Pildid / - Alterna logo

Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
25.10.2018 09:35

Vandeadvokaat Annika Vaid - Riigikohus selgitas tööõnnetuse kindlaks tegemise korda

Riigikogus selgitas 2.10.2019. a tsiviilasjas nr 2-17-11858 tehtud otsuses tööõnnetuse kindlaks tegemise korda. Viidatud vaidluses oli töötaja pöördunud kohtusse nõudega, milles palus, et kohus tuvastaks, et temaga  juhtunud õnnetus oli tööõnnetus. Riigikohus leidis, et sellise nõude lahendamine ei kuulu kohtu pädevusse. Kõrgeim kohus selgitas, ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.