Sisukord

Vandeadvokaat Annika Vait - Riigikohus: kohtult ja töövaidluskomisjonilt saab taotleda ka tähtajalise töölepingu lõpetamist

Töölepingu seaduses (TLS) on ette nähtud, et kui töölepingu ülesütlemine on tühine või hea usu põhimõttega vastuolu tõttu tühistatud, siis lõpetab kohus või töövaidluskomisjon tööandja või töötaja taotlusel töölepingu (TLS § 107 lõiked 1 ja 2).  

Eeltoodust erandina ei rahulda kohus või töövaidluskomisjon tööandja vastavat taotlust, kui töötaja on ülesütlemise ajal rase või töötajal on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust või töötaja on valitud töötajate esindajaks, välja arvatud juhul, kui mõlemapoolseid huve arvestades ei ole see mõistlikult võimalik (TLS § 107 lõige 3).

Seega üldjuhul kuuluvad nii töötaja kui tööandja vastav lepingu lõpetamise taotlus rahuldamisele ning TLS § 107 lõikes 3 nimetatud erandjuhtudel tuleb tööandja poolse taotluse korral hinnata konkreetse juhtumi asjaolusid.

Praktikas on esinenud erinevaid arusaami, kas sellist vaidlusorgani poolset lepingu lõpetamise võimalust saab kasutada ainult tähtajatute töölepingute või ka tähtajaliste töölepingute puhul. Selle vaidluse lahendas Riigikohus oma lahendiga nr 3-2-1-80-15, milles ütles, et seaduse tekst ega eesmärk ja üldine loogika ei anna alust arvata, et TLS § 107 lg 2 ei kohalduks tähtajalise töölepingu ülesütlemisele. Seega saab viidatud sätte alusel taotleda töövaidluskomisjonilt või kohtult lepingu lõpetamist nii tähtajatute kui ka tähtajaliste töölepingute korral.

Küll aga tuleb tööandjatel TLS § 107 lõike 2 alusel lepingu lõpetamisel arvestada TLS §-s 109 sätestatud hüvitise maksmise kohustusega (üldreeglina 3 kuu keskmise töötasu ulatuses) kui ka töötaja võimalike kahjuhüvitisnõuetega.

Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat/partner Annika Vait
www.alternalaw.ee

Pildid / - 2013_Annika_Vait

Vandeadvokaat
Annika Vait

Pildid / - Alterna logo

Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
15.12.2015 08:10

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Projekteerija vastu esitatavate nõuete aegumine

Projekteerimisleping on oma olemuselt töövõtuleping, mille tulemiks on valmiv ehitusprojekt. Praktikas on aeg-ajalt probleeme tekitanud projekteerijate vastu esitatavate nõuete aegumine, millest praeguses blogipostituses juttu tulebki. Juhul, kui ehitusprojekti mittevastavus põhjustab ehitise puuduse, siis tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 2 kohaselt on lepingust tuleneva nõude ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.