Sisukord

Vandeadvokaat Annika Vait - Tööandja õigus töötasu ajutiseks vähendamiseks

Praegune olukord on raske paljudele ettevõtjatele. Eriti hädas tundutakse olevat olukorras, kus ettevõtete sulgemise vajaduse ja tellimuste olulise vähenemise tõttu ei ole töötajatele enam võimalik kokkulepitud ulatuses tööd anda. Mida saab tööandja sellises olukorras teha, vältimaks töötajate koondamise vajadust?

Esimeseks soovituseks on kindlasti töötajatega kokkulepete sõlmimine ning maksimaalses ulatuses kaugtöö võimaluse rakendamine. Loodetavasti suudavad mõlemad lepingupooled toimida heas usus ja mõistlikult, arvestades praeguse olukorra keerulisust mõlemale poolele. Töötajatega võib näiteks kokku leppida, et nad kasutavad ära seni kasutamata põhipuhkuse või vähendatakse poolte kokkuleppel ajutiselt töötaja töökoormust vms. Kui aga töötaja ühegi pakutud kokkuleppeliste lahendustega ei nõustu, on tööandjale töölepingu seaduse § 37 lõikega 1 antud erandlik ühepoolne töötasu vähendamise õigus. Nimetatud sätte alusel võib tööandja vähendada ühepoolselt töötasu juhul, kui ta ei saa ettenägematutest, temast mitteolenevatest majanduslikest asjaoludest tulenevalt anda töötajale kokkulepitud ulatuses tööd ning kokkulepitud töötasu maksmine oleks tööandjale ebamõistlikult koormav. Töötasu võib vähendada kuni kolmeks kuuks 12-kuulise ajavahemiku jooksul. Vähendamine on lubatud kuni mõistliku ulatuseni, kuid mitte alla Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära.

Vastava õiguse kasutamisel tuleb lisaks arvestada, et enne töötasu vähendamist peab tööandja pakkuma töötajale võimaluse korral teist tööd ning töötajal on õigus keelduda töö tegemisest võrdeliselt töötasu vähendamisega.

Samuti tuleb tööandjal täita kohustuslik informeerimise ja konsulteerimise kohustus, mille kohaselt tuleb tööandjal enne töötasu vähendamist informeerida tööandja usaldusisikut või tema puudumisel töötajaid ning konsulteerida nendega seaduses sätestatud korras. Tööandja peab teatama töötasu vähendamisest vähemalt 14 kalendripäeva ette. Usaldusisik või töötaja peab andma oma arvamuse seitsme kalendripäeva jooksul arvates tööandja teate saamisest.

Kui töötaja ei peaks nimetatud sätte alusel töötasu vähendamisega nõustuma, on tal õigus tööleping viiepäevase etteteatamisega üles öelda. Tööandjal tuleb sellisel juhul maksta töötajale töölepingu lõpetamise hüvitist ühe kuu keskmise töötasu ulatuses.

 

Pildid / - Annika Vait 115

Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat/partner Annika Vait
www.alternalaw.ee
Pildid / - Advokaadibüroo Alterna logo

 

Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
18.03.2020 10:05

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Projekteerija vastu esitatavate nõuete aegumine

Projekteerimisleping on oma olemuselt töövõtuleping, mille tulemiks on valmiv ehitusprojekt. Praktikas on aeg-ajalt probleeme tekitanud projekteerijate vastu esitatavate nõuete aegumine, millest praeguses blogipostituses juttu tulebki. Juhul, kui ehitusprojekti mittevastavus põhjustab ehitise puuduse, siis tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 2 kohaselt on lepingust tuleneva nõude ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.