Sisukord

Vandeadvokaat Annika Vait - Töötukassalt töötasu hüvitise taotlemine

Aprillis avanes võimalus Töötukassalt töötasu hüvitise taotlemiseks. Tegemist on Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud ühe meetmega ületamaks eriolukorrast tingitud majanduslikke raskusi.

Töötasu hüvitist makstakse töötajale, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt märkimisväärselt häiritud.

Märkimisväärseks häireks loetakse olukorda, kus on täidetud järgmistest tingimustest samal ajal vähemalt kaks:
  1) tööandja käive või selle puudumisel tulu on kalendrikuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30% võrreldes eelmise aasta sama kalendrikuu käibe või tuluga;
  2) tööandjal ei ole tööd kokkulepitud ulatuses vähemalt 30%-le töötajatest anda ja tööandja kohaldab TLS § 35 või § 37;
  3) TLS § 37 alusel on tööandja vähemalt 30%-l töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30% ulatuses või Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärani.

Oluline on tähele panna, et eeltoodud tingimuste osas piisab, kui nendest on täidetud 2 tingimust – ei pea olema täidetud kõik 3 tingimust.

Hüvitise saamiseks on õigustatud need töötajad, kellele tööandjal ei ole kokkulepitud ulatuses võimalik tööd anda ning kelle suhtes on kohaldatud TLS § 35 või § 37. Kuigi hüvitis makstakse vastavatele töötajatele, siis hüvitise taotlus tuleb esitada tööandjal.

 Hüvitist makstakse 70% töötaja keskmisest töötasust, kuid brutosummana mitte rohkem kui 1000 eurot ühe kalendrikuu kohta. Tööandja peab omaltpoolt tasuma brutotöötasuna vähemalt 150 eurot. Töötukassa hüvitis ja tööandja osalus kokku tagavad igal juhul vähemalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära.

Töötasu hüvitist on õigus saada töötajal kuni kahe kalendrikuu eest, mil tööandja täitis eelnevalt loetletud tingimustest korraga vähemalt 2 tingimust.

Taotlusi saab esitada: https://www.tootukassa.ee/

Täiendavat teavet leiab: https://www.tootukassa.ee/content/tootasu-huvitis

Loodan, et sellest meetmest on rasketel aegadel veidi abi ning et seda pahatahtlikult ei kuritarvitata. 

 

Pildid / - Annika Vait 115

Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat/partner Annika Vait
www.alternalaw.ee
Pildid / - Advokaadibüroo Alterna logo

 

Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
20.04.2020 15:20

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Projekteerija vastu esitatavate nõuete aegumine

Projekteerimisleping on oma olemuselt töövõtuleping, mille tulemiks on valmiv ehitusprojekt. Praktikas on aeg-ajalt probleeme tekitanud projekteerijate vastu esitatavate nõuete aegumine, millest praeguses blogipostituses juttu tulebki. Juhul, kui ehitusprojekti mittevastavus põhjustab ehitise puuduse, siis tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 2 kohaselt on lepingust tuleneva nõude ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.