Sisukord

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Asjatundlikkuse põhimõte

Ehitusseadustiku § 10 kehtestab uuena Eesti õiguskorras ehitustööde teostamisel asjatundlikkuse põhimõtte. Kuigi ehitustöid on tulnud professionaalselt ning asjatundlikult teostada alati, on uues seadustikus sõnaselgelt lahti kirjutatud põhimõtte sisu varasemast märksa laiem.

Asjatundlikkuse põhimõttest tuleb lähtuda alati ja igasuguste ehitustööde teostamisel, sh ka enda tarbeks ehitamisel. Sellisel juhul on asjatundlikkuse printsiibi sisu leebem: selleks on hoolsuskohustus, ohutuse ning ehitise nõuetele vastavuse tagamine.

Majandus- ja kutsetegevuses tegutseva ehitusettevõtja jaoks tähendab asjatundlikkus lisaks eelnevale ka selgitamis- ning koostöökohustust. Selgitamiskohustuse järgi on ehitusettevõtja kohustatud kliendile selgitama olulisi asjaolusid. See ühtib väljakujunenud kohtupraktikaga, mille kohaselt vabaneb töövõtja projekti puuduste, ülevõetud frondi või tellija juhiste puudulikkusest tulenevast kahjust tekkinud vastutusest üksnes juhul, kui on probleemidele eelnevalt tähelepanu juhtinud ning ära oodanud tellija seisukoha. Seejuures on kohtupraktika läinud veelgi kaugemale: olenemata tellija juhistest ei vabane töövõtja vastutusest, kui on ehitanud õigusaktide nõuetele mittevastava ehitise.

Asjatundlikkuse põhimõtte sisuks majandus- ja kutsetegevuses tegutseva ehitusettevõtja jaoks on ka koostöökohustus. Suuremate ehitusobjektide korral osaleb ehitusel mitu töövõtjat ning lõpptulemuse kvaliteet, ressursside mõistlik kasutamine ning erinevate etappide omavaheline ühildumine on võimalik üksnes juhul, kui töövõtjad omavahel mõistlikult koostööd teevad. Nii koostöö- kui ka selgitamiskohustus on ka osaks ehituse heast tavast.

Varasemalt oli asjatundlikkus reguleeritud ehitusettevõtja MTR registreeringu ning vastutava spetsialisti olemasoleku kaudu. Kuivõrd aga vastutav spetsialist teostatava töö eest tegelikult juriidiliselt ei vastutanud, samuti ei olnud tagatud, et MTR-s registreeritud vastutav spetsialist üldse konkreetsel ehitusobjektil oma teadmisi rakendaks, on varasemast lähenemisest ka loobutud. Kehtestatud on märksa laiahaardelisem asjatundlikkuse põhimõte, mida täpsustab ehitusseadustikus kehtestatud pädeva isiku regulatsioon.

Pildid / - Siret_Siilbek_t

vandeadvokaat
Siret Siilbek

Pildid / - Alterna logo

 

Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
10.11.2015 13:05

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Projekteerija vastu esitatavate nõuete aegumine

Projekteerimisleping on oma olemuselt töövõtuleping, mille tulemiks on valmiv ehitusprojekt. Praktikas on aeg-ajalt probleeme tekitanud projekteerijate vastu esitatavate nõuete aegumine, millest praeguses blogipostituses juttu tulebki. Juhul, kui ehitusprojekti mittevastavus põhjustab ehitise puuduse, siis tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 2 kohaselt on lepingust tuleneva nõude ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.