Sisukord

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Autoriõigus

Arhitektuuribüroo ning arhitekti vahelised suhted vajaksid sageli enam tähelepanu kui sellele praktikas pühendatakse. See on vajalik eelkõige tööandja (arhitektuuribüroo) ning selle klientide kaitseks.

Töösuhete raames oma otseste tööülesannete täitmise korras loodud teose autoril tekib autoriõigus sellele teosele, kuid autori varalised õigused teose kasutamiseks tööülesannetega ettenähtud eesmärgil ja piirides lähevad üle tööandjale, kui lepingus ei ole ette nähtud teisiti. Varaliste õiguste hulka kuuluvad näiteks sellised olulised autoriõigused nagu õigus teose levitamisele, õigus teostada oma arhitektuurne projekt ja loomulikult ka saada autoriõiguse kasutamise eest tulu.

Autoriõigused jagunevad isiklikeks ning varalisteks õigusteks ning Eestis kehtiv seadusandlus ei näe ette tööandjale võimalust ilma vastava kokkuleppeta kasutada töötaja kui autori isiklikke õigusi.

Isiklike õiguste hulka kuulub muu hulgas ka:

  • õigus teose puutumatusele, so õigus lubada või teha ise teoses muudatusi või vaidlustada ilma autori nõusolekuta tehtud muudatusi, sealjuures näiteks vaidlustada ehitusprojekti mittejärgimise tõttu tehtud muudatusi;
  • õigus teose lisadele, so õigus lubada lisada oma teosele teoste autorite loomingut – ehitiste puhul näiteks vaidlustada või lubada juurde-, peale või allaehitisi;
  • õigus autori au ja väärikuse kaitsele, so õigus vaidlustada moonutusi või teisi ebatäpsusi teoses või teosele antud hinnanguid.
Praktikas vajavad ülalnimetatud õigusi tööandjad, et neid ise realiseerida ning enamasti on ka arhitektuuribüroo kliendid huvitatud ise nende õiguste litsentside omandamisest. Ehitise omaniku huviks on õigus otsustada ka selle üle, kas ja millal tulevikus ehitisele juurde- või ümberehitusi teha ning mõistagi soovivad nii arhitekt kui arhitektuuribüroo enamasti säilitada kontrolli loodud teose üle. Vastasel juhul võib kunagi loodud teos muutuda tundmatuseni ning seda arhitektile aktsepteerimatus suunas. Büroo saab õigused oma kliendile aga kasutamiseks anda vaid juhul ja sellises ulatuses, millises on arhitektidega sõlminud korrektsed lepingud töötajatelt isiklike õiguste litsentside saamiseks. Seetõttu on korrektsete kokkulepete sõlmimine hädavajalik nii arhitektuuribüroole kui ka selle klientidele.

Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat/partner Siret Siilbek
www.alternalaw.ee

Pildid / - Siret_Siilbek_t

vandeadvokaat
Siret Siilbek

Pildid / - Alterna logo

 

Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
21.03.2016 19:30

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Projekteerija vastu esitatavate nõuete aegumine

Projekteerimisleping on oma olemuselt töövõtuleping, mille tulemiks on valmiv ehitusprojekt. Praktikas on aeg-ajalt probleeme tekitanud projekteerijate vastu esitatavate nõuete aegumine, millest praeguses blogipostituses juttu tulebki. Juhul, kui ehitusprojekti mittevastavus põhjustab ehitise puuduse, siis tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 2 kohaselt on lepingust tuleneva nõude ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.