Sisukord

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Kokkulepe töö tervikuna vastuvõtmata jätmisest võib olla tühine

2017. a detsembris tegi Riigikohus otsuse, milles käsitles tellija õigust jätta tüüptingimustel sõlmitud lepingus sisalduva kokkuleppe alusel töö tervikuna vastu võtmata. Kohus leidis, et lepingusäte, mis lubab tellijal töö vastuvõtmata jätmise olenemata puuduste iseloomust otsustada, on tüüptingimustega lepingu puhul tühine.

Tüüptingimustega on selline leping, mis on eelnevalt välja töötatud tüüplepingutes kasutamiseks või mida lepingupooled muul põhjusel ei ole eraldi läbi rääkinud. Selliseid tingimusi kasutav lepingupool esitab oma tüüptingimustega lepingu teisele lepingupoolele, kes ei ole võimeline mõjutama tingimuste sisu. Tüüptingimustega lepingute puhul ei toimu seega läbirääkimisi ning leping sõlmitaksegi kas täielikult või osaliselt ühe poole etteantud tingimustel.

Tüüptingimustega lepingud on ka hankelepingud, sest need sõlmitakse tellija väljatöötatud tingimustel.

Sageli sisaldavad sellised lepingud tingimust, mille järgi võib tellija jätta mistahes puuduse tõttu töö vastu võtmata (või on lubatud üksnes sesoonsed vaegtööd). Oma hiljutises lahendis selgitaski Riigikohus, et hea usu põhimõttega vastuolus olev on selline tingimus, mis võimaldab töö tervikuna vastu võtmata jätta ka ebaoluliste puuduste korral. Reeglina on ehituslepingu alusel tehtav töö osadeks jagatav ning seetõttu ka osade kaupa akteeritav ja vastu võetav. Kui töövõtja on töö ülekaalukas osas valmis teinud, ei pruugi üksikute puuduste tõttu töö tervikuna vastuvõtmata jätmine olla proportsionaalne, isegi, kui lepingus on tellijale selline õigus sõnaselgelt antud. Ebamõistlikult kahjustav tüüptingimus on tühine ja kehtetuse korral kaotab tellija sellele tuginemise õiguse.

Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat/partner Siret Siilbek
www.alternalaw.ee

Pildid / - Siret Siilbek 2017

vandeadvokaat
Siret Siilbek

Pildid / - Alterna logo

 

Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
29.01.2018 08:30

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Tellija maksejõuetusriski haldamine – ettemaks ja maksetähtajad

Ebastabiilne majanduslik olukord toob kaasa suurenenud riskid ka ehitussektoriks. Praegusest majandusseisust ei jää puutumata keegi. Paaris järgmises blogipostituses uurime tööriistu, mida saaks kasutada tellija maksejõuetusriski haldamiseks. Siinjuures tuleb meeles pidada, et tellijateks ei ole töövõtulepingu kontekstis mitte üksnes ehituse peatöövõtjad, vaid ka ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.