Sisukord

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Leppetrahv vahetähtaja ületamisel

Hiljuti jõudis Riigikohtusse vaidlus, kus töövõtja ja tellija vaidlesid vahetähtaegade ületamiselt arvestatud leppetrahvinõude õiguspärasuse üle. Seejuures olid tellija ja töövõtja eriarvamusel ka selles, kas lõpptähtaega on järgitud või mitte – vähemalt töövõtja oli seisukohal, et ehitis on valminud hoopis enne lõpptähtaega. Nagu seda ka praktikas sageli juhtub, hoidis tellija töövõtjale viimaste arvete tasumisest kõrvale sellega, et esitas leppetrahvinõude ning tasaarvestas selle töövõtja tasunõudega.

Madalama astme kohtud leidsid, et vahetähtaegade ületamiselt arvestatud leppetrahv ei olnud kooskõlas hea usu põhimõttega, sest tellija teatas sellisest nõudest vahetult enne lõpptähtaja saabumist. Oldi arvamusel, et sellise nõude esitamise eesmärk on vältida tasu maksmist töövõtjale ja selle esitamine ei ole tulenevalt heast usust lubatav.

Riigikohtu lahend antud olukorra lahendamisel on oluline. Nimel leidis Riigikohus, et väited hea usu põhimõttega vastuolus olekust ei ole asjakohased. Nõude õiguspärasuse üle hindamisel tuleb üksnes vaadata seda, kas nõue on esitatud lepingus kokku lepitud tähtaja või kui sellist ei ole, siis mõistliku tähtaja jooksul. Kui kokkulepitud või seadusest tulenevat mõistlikku tähtaega ei ole ületatud, ei saa reeglina rääkida ka nõude hea usu põhimõtte vastasusest selle esitamise aja valiku tõttu. Mõistlik tähtaeg ei saa olla vastuolus hea usu põhimõttega. Seetõttu ei saa ka tellijale teha etteheiteid sellest, et nõue oleks pidanud olema esitatud varem. Tellija võis oodata lõpptähtaja saabumiseni, kui vahetähtaegade ületamiselt arvestatud leppetrahvinõude mõistlik tähtaeg ei olnud möödunud.

Loomulikult on lubatav ning teretulnud oma nõuetest võimalikult varajane teatamine. Samas on võlausaldajal õigus otsustada, kas, millal ja millises ulatuses ta endale kuuluvaid nõudeid realiseerib – niikaua, kui nõue on kooskõlas lepingu ja seaduse tingimustega.


Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat/partner Siret Siilbek
www.alternalaw.ee

Pildid / - Siret_Siilbek_t

vandeadvokaat
Siret Siilbek

Pildid / - Alterna logo

 

Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
14.11.2016 08:40

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Projekteerija vastu esitatavate nõuete aegumine

Projekteerimisleping on oma olemuselt töövõtuleping, mille tulemiks on valmiv ehitusprojekt. Praktikas on aeg-ajalt probleeme tekitanud projekteerijate vastu esitatavate nõuete aegumine, millest praeguses blogipostituses juttu tulebki. Juhul, kui ehitusprojekti mittevastavus põhjustab ehitise puuduse, siis tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 2 kohaselt on lepingust tuleneva nõude ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.