Sisukord

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Seltsing

Ehitusettevõtjad osalevad äritegevuses sageli seltsingu kaudu: seda tihti näiteks riigihankelepingutes, kus majanduslik ja kutsealane pädevus tagatakse mitme ettevõtja majandusnäitajatega. Pahatihti jäetakse aga omavaheline seltsingu (konsortsiumi) suhe reguleerimata ega teadvustata endale ka seadusest tulenevaid põhimõtteid. Nende mittetundmine võib tekitada hiljem olulisi probleeme.

Seltsing on isikute ühise eesmärgi saavutamiseks loodud erinevate isikute ühendus, mis ei ole iseseisev juriidiline isik. Võlaõigusseaduse järgi kohustuvad seltsingulepinguga kaks või enam isikut (seltsinglased) tegutsema ühise eesmärgi saavutamiseks, aidates sellele kaasa lepinguga määratud viisil, eelkõige panuste tegemisega.

Ääretult oluline on meeles pidada, et seltsingu poolt võetud kohustuste eest vastutavad seltsinglased solidaarselt. Seetõttu peab seltsinglane olema valmis täitma kõik ühised kohustused võlausaldajate ees ka üksi. Seda enam on oluline omavaheline selge suhe. On oluline, et seltsinguna/konsortsiumina tegutsemise puhul oleks läbi mõeldud ja räägitud kasumi jagamise ja kahjumi katmise põhimõtted.

Praktikas on esinenud ka olukordi, kus omavahelise läbimõtlematu suhte tulemusena on kahjum on jäetud ühele ning kasum teisele seltsinglasele, mis mõistagi mõjub vastavalt turgutavalt või laastavalt ka kummagi seltsinglase majandusnäitajatele.

Lisaks seltsingu vara/kohustuste käsutamisele on muidugi mõista oluline reguleerida ka kummagi seltsinglase panused seltsingusse, sest seaduse kohaselt eeldatakse, et need on võrdsed. Kui see tegelikult nii ei ole, tuleks see ka fikseerida. Ka seltsingu lõppemisel toimuva likvideerimise käigus on panuste suurus äärmiselt oluline, sest likvideerimise käigus tagastatakse panused (seejuures ei tule hüvitist maksta panuse eest, mis seisnes teenuse osutamises ja eseme kasutusse andmises) ning kasum või kahjum jaotatakse proportsionaalselt panuse suurusega. Kui ei ole selge, milline on olnud kummagi partneri panus, on vaidlused seetõttu kerged tekkima. Omavaheliste suhete läbirääkimise tulemusena on neid võimalik aga ennetada.

Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat/partner Siret Siilbek
www.alternalaw.ee

Pildid / - Siret_Siilbek_t

vandeadvokaat
Siret Siilbek

Pildid / - Alterna logo

 

Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
15.12.2015 08:15

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Projekteerija vastu esitatavate nõuete aegumine

Projekteerimisleping on oma olemuselt töövõtuleping, mille tulemiks on valmiv ehitusprojekt. Praktikas on aeg-ajalt probleeme tekitanud projekteerijate vastu esitatavate nõuete aegumine, millest praeguses blogipostituses juttu tulebki. Juhul, kui ehitusprojekti mittevastavus põhjustab ehitise puuduse, siis tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 2 kohaselt on lepingust tuleneva nõude ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.