Sisukord

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Suulise töövõtulepingu võlu ja valu

Võlaõigusseadus ei näe ette töövõtulepingule konkreetset vorminõuet. Seetõttu võib seda sõlmida mistahes vormis, sh suuliselt. Kui suuremahuliste ehitusobjektide tellimisel soovivad pooled sõlmida alati kirjaliku lepingu, siis väiksemamahulisi töid tellitakse tihti ka lihtsalt suuliste kokkulepete alusel. Sellistest lepingutest allolevas räägimegi.

Seaduse kohaselt on leping sõlmitud siis, kui kokkulepe on saavutatud kõigis lepingu olulistes tingimustes. Võlaõigusseadus sisaldab põhimõtteid, kuidas määratleda ilma konkreetset kokkulepet omamata töö eest makstav tasu, töö valmimise tähtaeg ning töö kvaliteeditingimused. Seetõttu on peamiseks oluliseks tingimuseks, mille pooled peavad eraldi läbi rääkima ja ilma milleta ei saa lepingut sõlmituks lugeda, lepingu objekt ehk konkreetsed tööd, mille tegemiseks kokku lepitakse.

Tavaliselt räägivad inimesed siiski läbi ka muud tingimused, mis on nende jaoks olulised (tasu, valmimise tähtaeg, kvaliteet). Suuliste lepingute puhul aga võib juhtuda, et neid kokkuleppeid ei suudeta hilisemate vaidluste korral enam tõendada ning tekib sõna-sõna vastu olukord.

Kui suulises lepingus tasukokkulepet ei ole, siis kuulub VÕS § 637 lg 1 alusel maksmisele tavaline tasu, selle puudumisel aga vastavalt asjaoludele mõistlik tasu. Seega vaidluse tekkimisel tasu suuruse üle peab tasu nõudev töövõtja tõendama ka selle, milline on sellise töö eest tavaline või mõistlik tasu. Seega ei tähenda tasukokkuleppe tõendamisraskused seda, et tasu üldse saamata jääks.

Samuti, kui tellija ei suuda tõendada seda, millal pidi töö valmima, siis ei tähenda see, et töövõtja võiks töö teha mistahes ajal või ebamõistlike viivitustega. VÕS § 88 lg 3 alusel kui kohustuse täitmise aega ei ole kindlaks määratud ja see ei tulene ka võlasuhte olemusest, peab võlgnik kohustuse täitma selle täitmiseks mõistlikult vajaliku aja jooksul pärast lepingu sõlmimist või muul alusel võlasuhte tekkimist, arvestades eelkõige kohustuse täitmise kohta, viisi ja olemust. Seega tuleb töö valmistada mõistliku aja jooksul.

Ka töö kvaliteeditingimused tulenevad juba seadusest: kui töö omadusi ei ole kokku lepitud, siis peab töö sobima tellija soovitavaks otstarbeliseks kasutamiseks või kui töövõtja tellija soove ei tea, siis töö tavaliseks otstarbeks. Ehituse valdkonna spetsiifikana tuleneb terve rida kvaliteedinõudeid ka kohustuslikest standarditest, määrustest või ehituse heast tavast.

Seega isegi juhul, kui on sõlmitud suuline leping, on ikkagi tegemist siduva kokkuleppega. Isegi juhul, kui pooltel ei ole vaidluse tekkimisel võimalik ette näidata kirjalikku lepingut, ei pruugi olukord siiski olla kummaltki poolelt vaadatuna lootusetu.

Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat/partner Siret Siilbek
www.alternalaw.ee

Pildid / - Siret Siilbek 2017

vandeadvokaat
Siret Siilbek

Pildid / - Alterna logo

 

Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
25.10.2018 09:35

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Projekteerija vastu esitatavate nõuete aegumine

Projekteerimisleping on oma olemuselt töövõtuleping, mille tulemiks on valmiv ehitusprojekt. Praktikas on aeg-ajalt probleeme tekitanud projekteerijate vastu esitatavate nõuete aegumine, millest praeguses blogipostituses juttu tulebki. Juhul, kui ehitusprojekti mittevastavus põhjustab ehitise puuduse, siis tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 2 kohaselt on lepingust tuleneva nõude ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.