Sisukord

Vandeadvokaat Siret Siilbek: Vastutuse jagunemine tööohutusalaste nõuete täitmise eest

Ehituse valdkonnas tegutsemisel võib paratamatult kaasneda risk tööõnnetuse tekkimiseks ehitusplatsil. Tööõnnetus on töötaja selline tervisekahjustus või surm, mis toimub tööandja antud tööülesannet täites või muul tema loal tehtaval tööl, tööaja hulka arvataval vaheajal või muul tööandja huvides tegutsemise ajal.

Vabariigi Valitsuse määruse järgi, millega kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses, vastutavad ehitustööde tegemise ajal ehitise omanik (reeglina tellija) ja ehitusettevõtja solidaarselt selle eest, et ehitustöö ei ohustaks ehitusplatsil töötavaid ega seal viibivaid isikuid. Kuigi ehitise omanik ja töövõtja võivad omavahelises suhtes kokku leppida teisiti, ei laiene selle kokkuleppe kehtivus kolmandatele isikutele, mistõttu tööõnnetuse korral võib kannatanu pöörduda nii ehitise omaniku kui ehitusettevõtja poole.

Ühisel ehitusplatsil vastutab peatöövõtja selle eest, et ehitustöö ei ohustaks ehitusplatsil töötavaid ega selle mõjupiirkonnas olevaid isikuid. Ühine ehitusplats on ka selline ehitusobjekt, kus erinevate töövõtjate töötajad töötavad järjestikku, sh nõutav ei ole eri töövõtjate töötajate üheaegne viibimine objektil.

Juhul, kui peatöövõtjaid on mitu (konsortsium), vastutavad kannatanu ees mõlemad. Sellest hoolimata võivad konsortsiumipartnerid omavahel leppida kokku täpsemas vastutuse jaotuses. Näiteks, kui riigihankel ühispakkumise teinud ehitusettevõtjad on sõlminud konsortsiumilepingu ning objektil juhtub tööõnnetus, on kannatanul õigus esitada nõue ükskõik kumma või mõlema peatöövõtja vastu. Samas võib aga olla, et seltsingulepingust tuleneval alusel vastutab vaid üks nendest ning seetõttu peab hüvitama teisele lepingupartnerile summad ja muu kahju, mis on välja makstud kannatanule.

Pildid / - Siret_Siilbek_t

vandeadvokaat
Siret Siilbek

Pildid / - Alterna logo

Töötervishoiuspetsialisti või mõnele muule sarnasele ametikohale töötaja määramine ei vabasta ehitusettevõtjat ega ehitise omanikku nende kohustuste täitmisega seotud vastutusest.Seega ei ole võimalik töövõtja vastutust välistada sellega, kui ettevõttes nimetatakse töötervishoiu ja –ohutuse nõuete eest vastutav töötaja (töökeskkonnavolinik, -spetsialist, koordinaator). Samuti ei vabasta vastutusest see, kui töötervishoiu ja –ohutuse tagamise kohustus pannakse objekti- või projektijuhile. Nii tellijate kui ka töövõtjate esmaseks huviks on töötervishoiu ja –ohutuse nõuete järgimise tagamine ning efektiivne kontroll nende nõuete täitmise üle. Vaid juhul, kui ehitise omanik ja töövõtja on oma seadusest tulenevad kohustused täitnud, saavad nad vabaneda võimalike õnnetusjuhtumite tagajärgede eest tulenevast vastutusest.

Siret Siilbek ootab osalema aprillis toimuval praktilisel koolitusel "Ehituslepingu töötuba", kus ta annnab juhiseid selleks, kuidas lepingutingimuste regulatsioone enda kasuks kasutada ning milliste sätete ja sõnastuste kirjapanemist oleks mõislik lepingus vältida.

Kutsume tutvuma ka järgmiste koolitustega:

Ehitusjuhtimine

10.04.14 Ehituse omanikujärelevalve
15.04.14 Ehituslepingu töötuba - Siret Siilbek
30.04.14 Nõuded Tallinna uues ehitusmääruses
08.05.14 Ehitamise dokumenteerimise nõuded
NB! 14. mai 2014 - 18. mai 2014 toimub Ehitajate ja arhitektide õppereis Sotši olümpiarajatistele

Juhtimine ja personaliarendus
02.04.14 Konfliktijuhtimine ja enesekehtestamine
10.04.14 TASUTA veebiseminar – Ettevõtte kulude kokkuhoid läbi tugiteenuste sisseostu ja ühisostude

Juriidika
08.05.14 Veebiseminar - Kinnisvaraõigus I moodul: Maaklerilepingu olulisi aspekte
14.05.14 Veebiseminar - Kinnisvaraõigus II moodul: Üürilepingu olulisi aspekte
28.05.14 Veebiseminar - Kinnisvaraõigus III moodul: Kinnisvara müük

Riigihangete alased koolitused
25.03.14 Riigihanke raamlepingute kasutusvõimalused ja näiteid praktikast
28.03.14 UUS! Riigihangete seaduse vastuolud kehtiva ja uue EL direktiiviga – kellele kasulik ja kes neist võidab?
16.04.14 Veebiseminar - Ideekonkursside korraldamise praktilised nõuanded
24.04.14 Kuidas valida õige hankemenetlus ja saada kasu erinevate pakkumuste hindamise kriteeriumide kasutamisest?
29.04.14 Raamatupidamine ja riigihanked – seosed ja kontrollid
07.05.14 Veebiseminar - E-riigihangete keskkonna kasutajakoolitus hankijatele
14.05.14 Vaidlustuste praktika - riigihangete korraldamisel ilmnenud vead
28.05.14 Riigihangete baaskoolitusprogramm
10.06.14 UUS! Vaidlustus- ja kohtupraktika analüüs - pakkumuse tagasilükkamine, hankemenetluse kehtetuks tunnistamine

Raamatupidamine
03.04.14 Veebiseminar - Assortii piiriülese äritegevusega seotud maksu ja õigusteemadest
04.04.14 Veebiseminar - Nõuded arvele ja tehingute tõendamise probleemid
08.04.14 Praktiline finantsanalüüs
30.04.14 Veebiseminar - Finantskirjaoskus
08.05.14 Veebiseminar - Sõiduauto kasutamisega seotud maksuriskid

Lisainfo ja registreerimise võimalus avaneb vajutusega koolituse nimel.


Koolituste üldkalender avaneb SIIT.

 

Pildid / - Elena Kirt 113x150
     Teie küsimustele vastab meeleldi    
    Elena Kirt telefonil + 372 670 66 06 ning   
    e-posti teel elena.kirt@addenda.ee.

Edukate inimeste koolitaja
addenda@addenda.ee
21.03.2014 12:00

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Tellija maksejõuetusriski haldamine – ettemaks ja maksetähtajad

Ebastabiilne majanduslik olukord toob kaasa suurenenud riskid ka ehitussektoriks. Praegusest majandusseisust ei jää puutumata keegi. Paaris järgmises blogipostituses uurime tööriistu, mida saaks kasutada tellija maksejõuetusriski haldamiseks. Siinjuures tuleb meeles pidada, et tellijateks ei ole töövõtulepingu kontekstis mitte üksnes ehituse peatöövõtjad, vaid ka ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.